Ansvarsförsäkring

Genom att skaffa en ansvarsförsäkring kan du och ditt företag minimera risken för höga skadestånd om beslut leder till stora konsekvenser. Hos oss kan du läsa på allt det är att lära och även begära kontakt om du är intresserad av ett konkret förslag.

Martin Bäckman

Redaktör & innehållsansvarig område företagsförsäkringar.

ansvarsförsäkring företag med rådgivning
ansvarsförsäkring företag

Vad är en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring finns till för att ge dig ett säkert och tryggt skydd om ditt företag skulle krävas på skadestånd för en skada som ditt företag, era produkter eller dina anställda har orsakat. En ansvarsförsäkring är någonting som alla företag bör ha och oftast har. I vissa fall kan man behöva ett utökat ansvarsskydd beroende på vilken verksamhet eller bransch man är verksam inom. I regel så hjälper försäkringsbolaget med att ersätta skadestånd och eventuella rättegångskostnader. Man kan även få juridisk hjälp som utreder ärendet och försöker förhandla kring detta.

När du har en ansvarsförsäkring kan bland annat du få hjälp med:

 • Företagets produkter skadar en kund
 • Om dina anställda orsakar en skada ute hos kund
 • Det uppstår en personskada. Ett exempel på detta kan vara att en kund halkar på en osandad entré
 • Få hjälp med att anpassa skyddet specifikt för företagets verksamhet och uppfylla branschkraven

Jämför ansvarsförsäkringar

Precis som med övriga försäkringar för ditt företag så är det minst lika viktigt att jämföra ansvarsförsäkringar. Vi skulle faktiskt vilja säga att ansvarsförsäkringen kan vara en av företagets viktigaste försäkring. Det spelar självklart roll vilken bransch företaget är verksam inom och vilka slags händelser som kan uppstå med företagets produkter. Det är dock omöjligt att förutse alla skador som kan inträffa för dina anställda eller dina kunder. Det finns flera dokumenterade fall där det inträffat skador som gjort att företag fått betala mångmiljonbelopp i skadeståndskrav. Oavsett vad som kan inträffa så är det alltid en väldigt stor trygghet att ha en bra ansvarsförsäkring för sitt företag. 

Att jämföra försäkringar mellan olika försäkringsbolag är något som vi uppmanar dig att göra eftersom det kan skilja sig stort i vilket skydd som erbjuds och vad man får betala för sin ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring ingår oftast i grundskyddet i din företagsförsäkring, däremot kan man behöva lägga till andra tilläggsförsäkringar beroende på vilken bransch man har sitt företag i. Det är inte heller alla försäkringsbolag som erbjuder utökade ansvarsförsäkringar vilket gör det ännu viktigare att jämföra mellan olika försäkringsbolag.

Vanliga frågor

Vad är egentligen ansvar?

Företag är enskild juridiska individer och bör stå till svars om vissa skador orsakas. Varesig det är uppsåtligt eller inte. Att stå till svars innebär att ta ansvar i form av ekonomisk ersättning till den skadade eller andra former av straff.

Hur hjälper en försäkring?

Att ha en ansvarsförsäkring skyddar du ditt företags personal för att begå förödande misstag som kan generera dyra ersättningar.

Är det något alla företag bör ha?

Det finns inget rätt eller fel svar på denna fråga men fördelarna med en ansvarsförsäkring för företag är flera.

Saker att tänka på gällande din ansvarsförsäkring

Som tidigare nämnt så ingår allt som oftast en ansvarsförsäkring i ditt ordinarie skydd. I vissa branscher så kan man behöva teckna till en tilläggsförsäkring. Det kan vara inom yrken som läkare, massörer och hudterapeuter. 

Jobbar du som konsult eller rådgivning? När man arbetar ute för kund och hanterar olika projekt så kan det ske misstag som man inte kunnat förutse. Det finns ofta olika tilläggsförsäkringar inom en ansvarsförsäkring som kan ses som ett specifikt extra skydd. Hos många försäkringsbolag finns det dessutom skydd för GDPR-relaterade skadestånd som riktas mot företag. Dock inte för din specifika böter om det skulle vara så att företaget inte har följt myndigheternas direktiv kring GDPR. 

Ansvarsförsäkringar för utsatta branscher

Ibland räcker det inte för ett företag att ha den ansvarsförsäkring som ingår i grundskyddet. I vissa branscher bör man tänka lite extra på vilket skydd man kan behöva och vilka slags situationer som kan uppstå. Hos flertalet försäkringsbolag så finns det utökade ansvarsförsäkringar som ofta kallas lite olika beroende på vilket försäkringsbolag du jämför försäkringar.

Exempel på andra ansvarsförsäkringar:

 • Byggherreansvar
 • Professionsansvar
 • Patientansvar
 • Rättsskydd
 • Miljökostnad
 • Transportansvar
 • Förmögenhetsbrott

Ovanstående försäkringar är specifikt utformade för olika branscher och företag. På grund av de olika situationer som kan uppstå och drabba ditt företag, anställda eller kunder så är det viktigt att genomgå en noggrann jämförelse hos de olika försäkringsbolagen för att få fram den bästa försäkringen för just ditt företag.

Obligatorisk ansvarsförsäkring företag

Inom en del branscher har obligatorisk ansvarsförsäkring för att få bedriva sin verksamhet. Det regleras ofta genom tillstånd som inte godkänns om inte företaget har sin försäkring.

Drönarförsäkring

En annan slags ansvarsförsäkring är en drönarförsäkring. Ett företag som vill köra en drönare för olika ändamål behöver en ansvarsförsäkring för att få köra drönaren. Om drönaren flyger in i någon som skadas allvarligt eller om den som kör drönaren råkar köra in den i en värdefull sak, vad händer då? Jo, företaget blir skadeståndsskyldigt och därför är det viktigt att ha en ansvarsförsäkring eftersom man aldrig kan förutse sådant. Det är inte alla försäkringsbolag som försäkrar själva drönaren utan det är oftast just ansvarsdelen i försäkringen som försäkringsbolaget täcker.

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling är en bransch som kräver ett sådan obligatorisk försäkring. Syftet är att åsidosätta förmedlarens skyldigheter i samband med en tvist.