Lendo Försäkring

Lendo Trygghetsförsäkring täcker dig ekonomiskt om oförutsägbar inkomomstbortfall skulle inträffa.

Till Lendo Försäkring →

Vad ingår i Lendo Trygghetsförsäkring?

Lendo Trygghetsförsäkring ger dig ersättning upp till 12 månader och du väljer själv detta belopp när du tecknar trygghetsförsäkring hos Lendo. Du kan få ersättning för vadragliga kostader som bland annat:

  • Lånekostnader
  • Boendekostnader
  • Elkostnader

 

Du ersätts för vardagliga kostnader vid sjukskrivning, plötslig arbetslöshet eller vård av nära amnhörig. Det ingår även skydd mot ID-kapning och livskydd upp till 200 ooo kr. Denna trygghetsförsäkring är helt enkelt en trygghet för dig ekonomiskt om något plötsligt skulle ske och du står utan inkomst, eftersom vissa kostnader alltid består i vardagen.

Bilder från webbplats
Fördelar
  • Skydd mot ID-kapning
  • Täcker vardagskostnader
  • Extra tygghet ekonomiskt