Entusiastförsäkring

En entusiastförsäkring kallas ibland för veteranbilsförsäkring eller samlarfordonsförsäkring. Det är en försäkring för bilar som främst används som samlarobjekt. När man är ute efter en försäkring för sin veteranbil så finns det en viss del kriterier som bilen måste uppfylla för att det ska vara möjligt att teckna en sådan försäkring. Man behöver bland annat vara medlem i en klubb för samlarbilar och fordonet måste vara äldre än 20 år gammalt. Andra krav är att fordonet bara får användas för nöjeskörning och att man alltid förvarar fordonet i ett låst utrymme på sin hemort. 

De olika kraven kan skilja sig lite grann mellan de olika försäkringsbolagen. Det går ofta att anpassa försäkringen på olika sätt, vissa försäkringsbolag erbjuder fria mil vilket alltså inte påverkar premien beroende på hur många mil du kör med fordonet per år. Andra begränsningar finns som att man inte får använda bilen som bruksbil till jobbet och tillbaka. Veteranbilsförsäkring ligger oftast ganska bra till prismässigt jämfört med en vanlig bilförsäkring, detta på grund av att veteranbilen inte får användas på samma vis som en vanlig bil får användas.

Välj nedan


Inga rabatter
 • Trygg
 • Lågt pris
 • Klart på 30 sekunder
Innehåll (trafik)
Trafik: Ja
Trafikolycksfall:
Krishjälp (trafik):
Tillägg (generell)
Assistans: Ja
Hyrbil:
Allrisk:
Trafikolycksfall:
Djurkollision: Ja
Ung förare: Ja
Självriskreducering:
Om försäkringen

Evoli erbjuder en trafikförsäkring för dig som haft körkort länge, sällan orsakar olyckor och äger en vanlig bil. Helt enkelt en nischad och tydlig bilförsäkring med ett mycket lågt pris.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

ICA-bonus
 • Stort utbud
 • Samla ICA-bonus
 • Lägsta pris direkt
Innehåll (trafik)
Trafik: Ja
Trafikolycksfall: Ja
Krishjälp (trafik): Ja
Tillägg (generell)
Assistans: Ja
Hyrbil: Ja
Allrisk:
Trafikolycksfall:
Djurkollision:
Ung förare:
Självriskreducering: Ja
Om försäkringen

ICA trafikförsäkring är generös och ger dig ett utan kostnad även trafikolycksfall och krishjälp om du är med om en olycka.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

20%
 • Bra omdöme
 • Smidig webbplats
 • Kombitillägg
Innehåll (trafik)
Trafik: Ja
Trafikolycksfall:
Krishjälp (trafik):
Tillägg (generell)
Assistans: Ja
Hyrbil: Ja
Allrisk: Ja
Trafikolycksfall:
Djurkollision:
Ung förare:
Självriskreducering:
Om försäkringen

En grundläggande trafikförsäkring från Moderna skyddar personskador och skador på annan egendom. Den täcker in skador på din egen bil. I en oberoende jämförelse av Konsumenternas får Moderna 4,2 av 5 i betyg.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

ICA-bonus
 • Stort utbud
 • Samla ICA-bonus
 • Lägsta pris direkt
Innehåll (halv)
Trafik: Ja
Trafikolycksfall: Ja
Krishjälp (trafik): Ja
Brand: Ja
Stöld:
Glas: Ja
Maskinskada: Ja
Räddning: Ja
Rättsskydd: Ja
Självrisker (generell)
Trafik: 1000 kr
Brand: 1500 kr
Stöld: 1500 kr
Glas: 1500 kr
Maskinskada: Upp till 3000 kr
Räddning: 1500 kr
Rättskydd: 20%, lägst 1500 kr
Allrisk: 1500 kr
Tillägg (generell)
Assistans:
Hyrbil: Ja
Allrisk:
Trafikolycksfall:
Djurkollision:
Ung förare:
Självriskreducering: Ja
Om halvförsäkring

En halvförsäkring från ICA täcker kostnader för oförutsedda fel under de första åtta åren eller upp till 10 000 mil. Ett pluspaket kan ge dig lägre självrisk och ersätta reparationer upp till 3500 kr. Läs fullständiga villkor och information hos ICA!

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

20%
 • Bra omdöme
 • Smidig webbplats
 • Kombitillägg
Innehåll (halv)
Trafik: Ja
Trafikolycksfall:
Krishjälp (trafik):
Brand: Ja
Stöld: Ja
Glas: Ja
Maskinskada: Ja
Räddning: Ja
Rättsskydd: Ja
Självrisker (generell)
Trafik: 1000 kr
Brand: 1500 kr
Stöld: 1500 kr
Glas: 2000 kr
Maskinskada: Upp till 3000 kr
Räddning: 1500 kr
Rättskydd: 20%, minst 1500 kr
Allrisk:
Tillägg (generell)
Assistans:
Hyrbil: Ja
Allrisk: Ja
Trafikolycksfall:
Djurkollision:
Ung förare:
Självriskreducering:
Om halvförsäkring
Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

20%
 • Bra omdöme
 • Smidig webbplats
 • Kombitillägg
Innehåll (hel)
Trafik: Ja
Trafikolycksfall:
Krishjälp (trafik):
Brand: Ja
Stöld: Ja
Glas: Ja
Maskinskada: Ja
Räddning: Ja
Rättsskydd: Ja
Vagnskada: Ja
Självrisker (generell)
Trafik: 1000 kr
Brand: 1500 kr
Stöld: 1500 kr
Glas: 2000 kr
Maskinskada: Upp till 3000 kr
Räddning: 1500 kr
Rättskydd: 20%, minst 1500 kr
Allrisk:
Tillägg (generell)
Assistans:
Hyrbil: Ja
Allrisk: Ja
Trafikolycksfall:
Djurkollision:
Ung förare:
Självriskreducering:
Om halvförsäkring

Modernas helförsäkring har 4,2 av 5 i betyg av Konsumenternas. Innehållet är brett och du har även ett par tillägg att välja på.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
veteranbilsförsäkring till entusiastbil

Jämför veteranbilsförsäkring

Om du är ägare av en veteranbil och söker en bra försäkring till ditt fordon som också ligger bra till prismässigt så är det bästa du kan göra att jämföra olika försäkringsbolag mot varandra. Även om försäkringsbolagen håller denna typ av försäkring rätt lika varandra oavsett försäkringsbolag så kan det vara vissa skillnader i innehållet och villkoren. Självrisker och andra begränsningar kan skilja sig till en viss del vilket gör det av ännu större vikt att jämföra olika försäkringsbolag mot varandra. Vi råder dig att inte bara tänka på årspremien på den försäkring du får för din veteranbil. Vi vill påstå att försäkringens innehåll är den viktigaste delen när du ska försäkra din veteranbil.

Det finns en hel del försäkringsbolag som tillåter dig att försäkra din veteranbil hos dem, vårt bästa tips är att du kikar igenom de försäkringsbolag som vi rekommenderar för att hitta den försäkring som passar dig och ditt fordon bäst. Veteranbilar är en kategori som sällan drabbar försäkringsbolagen ersättningsmässigt. Det är en försäkring som oftast tecknas som en trygghet mer än för de vanliga skador som brukar uppkomma. 

Vad ingår i en veteranbilsförsäkring?

En veteranbilsförsäkring kallas ibland även entusiastförsäkring eller samlarfordonsförsäkring. Detta av den anledning att det inte endast är bilar som man kan försäkra som samlarfordon. Man kan även försäkra andra typer av fordon såsom mc, moped, snöskoter, lätt lastbil och husbil. Hos vissa försäkringsbolag måste fordonet vara äldre än 20 år gammalt och hos andra bolag äldre än 30 år gammalt. Detta beror på fordonet och andra krav som ställs på försäkringstagaren och dess fordon. 

En entusiastförsäkring kan omfatta följande moment: 

 • Personskada i trafik
 • Skada egendom i trafik
 • Stöld 
 • Brand
 • Rättsskydd
 • Vagnskada
 • Glas
 • Räddning

Trafikförsäkringen täcker precis som ett vanligt fordon den del av skador som kan uppstå i trafiken när man skadar en annan person eller egendom. Om man är vållande till en olycka där en annan person skadas eller om man exempelvis kör in i ett hus kan täckas av trafik-delen. Extra delar omfattar saker som du förvarar i bilen som blir stulna eller om fordonet stjäls och anmälts stulet. 

Brand och glas-momentet ersätter skador som uppstår vid brand/totalbrand eller om en ruta krossas eller behövs bytas ut. Rättsskyddet kan användas då det uppstår en tvist som tas till domstol. Med extra skydd mot räddning kan man få bärgningshjälp mot en självrisk om man exempelvis får punktering. 

Vagnskademomentet fungerar väldigt likt hur det fungerar en vanlig personbil. Man kan få ersättning om fordonet skadas oavsett om föraren är vållande till olyckan eller inte. Vagnskademomentet på veteranbilar har dock ofta särskilda självrisker som kan påverka beroende vilken period på året bilen framförs i trafiken. Det som också kan påverka är om föraren är bokförd på folkbokföringsadressen eller inte. Extra självrisker kan alltså förekomma, detta är en av de delar som man bör noga gå igenom innan man tecknar en försäkring. Vårt bästa tips är att hitta en försäkring som ligger bra till prismässigt men som också har rimliga självrisker om skadan väl är framme.

Viktigt att tänka på

När det gäller ett samlarfordon så är det viktigt att tänka på att den endast gäller om du följer det aktuella försäkringsbolagets föreskrifter. Det är viktigt att gälla de villkor och regler som gäller. Det kan vara regler om att fordonet endast får användas vid specifika klubbträffar eller enstaka nöjesturer för att ta ett exempel. Om du ska färdas med fordonet utomlands så kan det hända att du måste meddela försäkringsbolaget eller motorklubben om detta. 

Det vanligaste kravet som försäkringsbolaget ställer mot försäkringstagaren är att fordonet inte får användas som bruksbil och att fordonet alltid ska förvaras i en låst lokal. Det är också ofta möjligt att teckna en så kallad avställningsförsäkring som kan vara bra om man exempelvis ska renovera fordonet. Det kan också vara en bra försäkring om det gäller ett fordon som används uteslutadne för uppvisning och som aldrig någonsin vistas i trafiken.