Hundförsäkring

Som hundägare är du förtjänst av den bästa och billigaste hundförsäkringen som finns på marknaden. Vi har därför, för din skull, skapat denna sida där du jämför hundförsäkring i en lätt överblick. När du hittat en som känns bra är det bara att klicka dig vidare och få ett prisförslag.

Jämför hundförsäkringar
Få prisförslag direkt

Varför ska man försäkra hund?

Genom att ha en försäkring på sin hund så kan hunden få den viktiga vård som kan behövas vid sjukdom eller en olycka. Detta får man genom veterinärvårdsförsäkringen som alla hundförsäkringar innehåller. Detta är den absolut viktigaste delen i en hundförsäkring. Utöver veterinärvårdsförsäkring är det många som väljer att teckna livförsäkring som tillägg. Det finns även en rad andra tilläggsförsäkringar som kan skapa ett förbättrat försäkringsskydd för din hund och vi kommer i denna recension gå igenom detta för att ge dig en klarare bild kring vad som gäller och vad som kan ingå i en hundförsäkring.

Bäst hundförsäkring

FörsäkringsbolagTeckna
Bought by many

Läs mer

 • Hög veterinärvårdsersättning
 • Dolda fel
 • Tandskador
Självrisk:
0 kronor
Rabatter:
20%
Teckna nu ›
ICA Försäkringar

Läs mer

 • Hundförsäkring till schysst pris
 • Karensfri (försäkrad från dag 1)
 • Fri flytträtt
Självrisk:
2000 eller 3000 SEK
Rabatter:
ICA-bonus
Teckna nu ›
Moderna försäkringar

Läs mer

 • Bäst i test
 • Enkel, dubbel eller trippel
 • Köp till livförsäkring
Självrisk:
900, 1800 eller 3600 SEK
Rabatter:
25% valprabatt
Teckna nu ›
Svedea

Läs mer

 • Ingen karens
 • Fri flytträtt
 • Ersättning för medicin
Självrisk:
Rörlig självrisk
Rabatter:
20% före 16 månader
Teckna nu ›
hundförsäkring

Försäkra hund och få ersättning

Vad ersätter egentligen en hundförsäkring? Kort och gott kan man beskriva en försäkring för hundar som skydd mot dyra veterinärskostnader, livförsäkring och andra nischade tillägg.

Veterinärvårdsförsäkring – Själva grunden i hundförsäkringen. Det är från den man får ersättning om hunden behöver veterinärvård. I det fall som hunden inte akut måste få hjälp finns en fördel att först kontakta sitt försäkringsbolag. Detta gör man för att kontrollera att ersättning går att få för den aktuella skada som har inträffat. Genom olika undantag i försäkringsavtalet ges inte alltid ersättning så det är viktigt att kolla detta.

Livförsäkring – Livförsäkringen är den vanligaste tilläggsförsäkringen och ingår oftast alltid i en hundförsäkring. Den ger ersättning om hunden avlider innan en viss ålder. Det finns ibland frågetecken varför en livförsäkring ska finnas med i försäkringen och det finns även olika svar på dessa. Kanske kan det vara ett sätt för dig och din familj att kolla efter en ny hund även om det såklart inte går att ersätta en förlorad familjemedlem.

Tilläggsförsäkring – Genom en rad olika tilläggsförsäkringar går det att få ersättning vid flertal ytterligare tillfällen som kan uppstå med din hund. Det kan vara allt från vara för rehabilitering, kostnader för medicin eller om hunden förlorar sin avelsförmåga exempelvis.

Att tänka på när du tecknar hundförsäkring?

En hundförsäkring skiljer sig ofta åt mellan de olika bolagen. Det kan vara flera olika faktorer och villkor, nedan har vi listat vanliga termer och faktorer som kan komma att skiljas. Lägg det som är viktigt för dig på minnet och kolla vad respektive bolag presenterar på sina sidor.

Medicin – Vissa bolag ger ersättning för medicin, förband och annat som används hos veterinären. Vissa bolag ger även ersättning för medicin som ordinerats av veterinären. Andra bolag ger ingen ersättning alls för detta, som vanligt är det viktigt att kolla hur det ser ut hos de olika bolagen innan du tecknar försäkring.

Kastrering och sterilisering – Kostnader för kastrering och sterilisering ersätts enbart vid specifika förutsättningar. Dessa kan variera hos bolagen.

MR, CT, Strålning och Cellgifter – De flesta försäkringsbolag ger ersättning för detta om det skulle behövas, det kan bli väldigt kostsamt så det är viktigt att en försäkring täcker dessa moment.

Rehabilitering – Ungefär hälften av alla hundförsäkringar ger ersättning för rehabiliterande insatser efter sjukdom eller olycka. Om det inte skulle ingå i försäkringen är det vanligt att rehabilitering kan läggas till som tilläggsförsäkring.

Dolda fel – Det finns hundförsäkringar där vissa dolda fel inte ingår men det är vanligare att försäkringsdelen finns med. Ofta finns dock kravet att hunden måste ha varit försäkrat i det aktuella försäkringsbolaget sedan fyra månaders ålder och sedan varit försäkrad helt utan avbrott fram till dagen då ersättning börjar talas om. Krav finns även på att hunden ska varit veterinärbesiktad, ett viktigt krav här.

Avlivning – Om hunden behöver avlivas, enligt veterinär, kan ersättning fås för avlivning och kremering. Det brukar vara en ersättning på 1000-3000 kr. Detta ingår dock inte i alla försäkringsbolag.

Undantag – Det finns olika undantag för olika hundraser. Här är det helt enkelt viktigt att se om det finns undantag för just den hundras som du har införskaffat eller ska försäkra. Detta skiljer sig hos alla försäkringsbolag och är som sagt en viktig del att undersöka.

Ålder – I regel så kräver alla försäkringsbolag att hundvalpen ska vara minst 6 veckor innan veterinärvårdsförsäkring eller livförsäkring kan tecknas på djuret. Det skiljer sig dock åt hur gammal hunden får vara för att försäkrings ska få tecknas. Det finns bolag som har gräns på 6 eller 7 år medan andra bolag inte har någon övre åldergräns.

Karens – När en nyteckning sker är det vanligt att försäkringsbolaget tillämpar en karenstid på 20 dagar. Under de 20 första dagarna efter att försäkringen tecknats går det därmed inte att få ersättning för någon skada. Någon ny karens uppstår däremot oftast inte om man byter försäkringsbolag. Hos flera bolag går det att undvika denna ”20-dagars karens”. Det krävs då att hunden försäkras inom en viss tid efter köp, inom en viss ålder och att veterinärvårdsintyg finns. Ett bolag som aldrig hittills har haft någon karenstid är Svedea, detta kan ändras såklart närsomhelst så det är viktigt att kolla upp vad som gäller.

Självrisk & Självriskperiod – Det är vanligt att man kan välja mellan olika höga självrisknivåer. Den som väljer hög självrisk får oftast en billigare premie. Så gäller det med de flesta försäkringar. Självrisker och självriskperioder skiljer sig väldigt mycket mellan bolagen. De kan finnas olika självrisker och självrisker som betalas ut beroende på hur skadan inträffat. Här är det viktigt att själv läsa på hos det aktuella bolaget hur just deras självrisker fungerar. Det kan vara en självrisk på allt från 1500kr till 3000kr beroende på vad som inträffat. Det finns även moment som är utan självrisk.

Premie  Det är ett flertal faktorer som avgör vilken premie man får på sin hundförsäkring. Bland annat ras, ålder och om några rabatter går att få eller inte. Som försäkringstagare kan man även påverka premien genom att ha hög självrisk och låg maximal ersättningsnivå. Det man först och främst ska fokusera på är att teckna en hundförsäkring som passar hundens och du som ägare. Vissa vill bara ha ett allmänt skydd och det är såklart okej det också. Ofta kan en premie påverkas om det är så att du har andra försäkringar hos det aktuella försäkringsbolaget.

Livförsäkring Ett stort antal hundägare väljer att teckna livförsäkring på hunden. Hos vissa bolag är detta en tilläggsförsäkring medan det hos andra ingår i den vanliga hundförsäkringen. Det som kan skilja sig åt i livförsäkringarna åt är följande:

Livförsäkring kan tecknas från att hunden är 6 veckor men äldsta åldern varierar mellan ca 5-7 år. Försäkringen gäller sedan till att hunden är 8 till 12 år. Hos många bolag gäller livförsäkringen olika länge beroende på vilken ras som försäkras. Med ”sänkning av livbeloppet” menas att ersättningen minskas eftersom. Ett exempel vi kan ge är att ersättningen minskas med ”20 % från 7 år”. Det finns även bolag där ingen minskning görs alls.

Tilläggsförsäkringar – Det finns försäkringsbolag med en rad tilläggsförsäkringar. Det finns även försäkringsbolag som inte har tilläggsförsäkringar alls att erbjuda. Det gäller att veta vad du behöver för just din hund och din ras. Orsaken är att försäkringsbolagen erbjuder olika stora försäkringslösningar. Hos ett bolag kan livförsäkring ingå, något som måste tecknas som tillägg hos ett annat bolag. Vi rekommenderar att du läser vilka tilläggsförsäkringar som är vanligast och baserar ditt beslut på detta.

Jämför hundförsäkring

Idag erbjuder i stort sett alla försäkringsbolag någon typ av djurförsäkring för hund. Detta ger ett ökat utbud på hundförsäkringar vilket både kan ses som positivt men även negativt med tanke på att de blir svårt att förstå vilken försäkring som är bäst. Vi på försäkrat har därför gått igenom alla försäkringar och sammanställt vad varje bolag erbjuder. Vi tycker till exempel att de är väldigt viktigt att du som hundägare kollar vad självrisken är men även vad för typ av månadskostnad. Om du inte hittar den försäkring du söker så kan du alltid fråga oss så ska vi hjälpa dig att fram en passande försäkring!

Jakthundsförsäkring

För dig som har en hund med på jakt finns jakthundsförsäkring. Den har ofta ett vanligt skydd som vanliga hundförsäkringar men extra tillägg och villkor på olyckor och händelser som kan ske i samband med jakt.

Jakthundsförsäkringen kan tecknas både separat och som tillägg till din vanliga försäkring. Vi rekommenderar dig att ta i titt på alternativen nedan och försöka hitta något som passar dig och din jakthund.