Transportförsäkring

När gemene man pratar om transportförsäkring är det oftast två olika moment. Dels finns det en varuförsäkring som täcker skador på gods vid transport. Det finns även en transportansvarsförsäkring som skyddar transportörer och speditören som hanterar eller fraktar varor för annans räkning.

På marknaden finns det försäkringsbolag som erbjuder transportförsäkring, det du ska känna till är att de olika försäkringsbolagen har ett grundskydd som ofta är lika mellan bolagen. Med det sagt bör du också känna till att dessa försäkringar kan anpassas till stor del beroende på bransch och omsättningen för det aktuella företaget.

Skrivet av:
Martin Bäckman

Redaktör område företagsförsäkringar

transportförsäkring förare

Begär kontakt för offert

Representerar du ett företag som vill se över era försäkringar inom transportansvar? Gå vidare och fyll i uppgifter för kontakt med en försäkringsförmedlare.

Transportförsäkring illustration

Jämför olika transportförsäkringar

En transportförsäkring kan idag anpassas till stor del specifikt för just ditt företag. Det är alltid viktigt att noga jämföra de olika försäkringstyper som de olika försäkringsbolagen erbjuder för att teckna rätt försäkring för ditt företag. Att lägga ner tid på att noggrant gå genom och jämföra mellan bolagen är inte bara något som kan spara företaget pengar, utan dessutom förhindra förluster när det sker transportskador. Att ha rätt försäkring är enligt oss mycket viktigare än att försöka spara någon slant varje år eftersom det kan kosta mer pengar för företaget att ha fel sorts försäkring.

Varutransporter & varuförsäkring

En varuförsäkring är en försäkring som täcker skador vid export och import av varor. Det kan gälla både inrikes transport och handel över hela världen. En varuförsäkring gäller oftast för de allra flesta handelsvaror som kan transporteras med bil, flyg, fartyg och järnväg. En kan kalla varuförsäkringen en objektsförsäkring som omfattar skador oavsett vem som har vållat skadan. Det är alltså den som äger godset som bör ha en transportförsäkring. 

När du transporterar varor mellan olika orter är det förstås alltid flertalet riskfaktorer och händelser som kan uppstå där skador inträffar vilket orsakar ekonomisk förlust för företaget. Dessa förluster kan förstås vara både små och stora. När du transporterar varor kan du minska riskerna genom att försäkra ditt företags varutransporter. Du kan oftast försäkra transporten av dina varor oavsett vilken produkt du transporterar. En varutransportförsäkring ersätter allt som oftast sakskador som inträffar oberoende vem som har orsakat skadan ifråga. 

Som tidigare nämnt så kan varutransportförsäkringar se väldigt annorlunda ut hos de olika försäkringsbolagen. Oftast så gäller följande:

Du kan försäkra följande transporter: 

  • Transporter i hemlandet
  • Servicetransporter
  • Importtransporter
  • Exporttransporter
  • Transporter mellan mässor och utställningar
  • Transporter mellan enheter
  • Transporter för leasingmaskiner
  • Transporter för lagring

Transportansvarsförsäkring

En transportansvarsförsäkring avser försäkringar för speditören och transportörer. Med en sådan försäkring kan du skapa en trygghet både för ditt företag och för dina transportörer och självklart även för kunden. Det är vanligt att skräddarsy en försäkring som denna baserat på företagets storlek och omsättning samt vad det är du transporterar. 

En transportansvarsförsäkring ger ett skydd som samtidigt styrs av olika lagar och branschbestämmelser. Det kan skilja sig en del gällande dessa försäkringar beroende på hur godset fraktas bland annat. Ersättning som betalas ut av försäkringsbolaget via en ansvarsförsäkring måste hålla någon vållande, det måste alltså vara någon som är ansvarig för förlusten av varan eller för den inträffade skadan. 

Speditöransvar och transportöransvar

En transportör är den som tar på sig uppdraget avseende godsbefordran med ett fordon på väg. Denna transportör hanterar godset och inte den faktiska ägaren av godset (företaget). Transportören har ansvaret över godset och för att det inte skall skadas eller komma bort, alltså från mottagande till utlämnande. Speditörens ansvar är då den som för annans räkningar sänder iväg och hanterar gods, även tull och fraktavtal. I olika branschavtal kan du läsa om speditörens ansvar och förpliktelser samt vilka slags situationer som speditören är fri från ansvar vid olika situationer som kan uppstå.

Läs mer om transportöransvarsförsäkring på undersidan om ansvarsförsäkring.

Att teckna heltäckande transportförsäkringar

Det kan vara en bra idé att teckna en heltäckande försäkring när ditt företag ska transportera varor. Det finns möjlighet att hos flertalet olika försäkringsbolag teckna ett färdigt paket som är skräddarsytt för just ditt företag. Detta kan du teckna oavsett om företaget kör godset själv eller om du anlitar en transportör. Företaget i fråga kan själv välja försäkringens begränsning och vilken slags ersättning som ska kunna betalas ut vid händelse av skada. Detta påverkar självfallet transportförsäkringens årliga premie.

Ett företag som idag har en stor del av verksamheten präglad av transport av varor kan ha stor fördel av att teckna en heltäckande transportförsäkring. När du anlitar en transportör och det inträffar en skada finns det alltid en risk för långdragna ersättningsprocesser som kräver tid och jobb från båda parter. Med en heltäckande transportförsäkring kan du få direktersättning vid skador vilket kan underlätta en hel del. En heltäckande transportförsäkring kan även gälla om företaget i fråga kör ut godset själv eller om du ställer ut dina varor på mässor. 

Vanliga frågor

Vad innebär en transportförsäkring?

Du skyddar godsägaren mot ekonomiska förluster om varor försvinner eller skadas på väg till mottagaren.

Snarlikt är en transportansvarförsäkring som innefattar skydd mot ersättning om föraren begår ett misstag.

Kan jag skydda mitt paket med denna försäkring?

Nej! Försäkringen passar inte privatpersoner som vill skydda enstaka paket. Detta är en försäkring för företag som vill skydda regelbundna eller enstaka stora försändelser.

Vilka händelser skyddar transportören eller speditören?

Oj, svårt definierat! Men många aktörer kan skräddarsy försäkringar så att er transportör inte behöver vara orolig.

Hur hög är självrisken på en transportförsäkring?

Eftersom transportförsäkringar ofta är skräddarsydda efter företagets krav och önskemål skiljer sig självrisken åt. Vår rekommendation är att begära en offert via formuläret längst upp på sidan och kika på vad ditt företags självrisk skulle vara.