Olycksfallsförsäkring

Rätt skydd när det oväntade händer

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger dig ekonomisk ersättning om du blir allvarligt sjuk eller skadad. Försäkringen klassas som “bra att ha” och går att teckna som kombinerat skydd mot sjukdom och olyckshändelser, men även separat. Din ekonomiska ersättning baseras på valt försäkringsbelopp som i sedan tur påverkar hur mycket försäkringen kostar per år. Jämför och hitta bästa olycksfallsförsäkringen nedan!

Publicerat av:
Joel Ahlby

Skribent & sajtens grundare

Olycksfallsförsäkring illustration

Bäst olycksfallsförsäkring

  • Teckningsperiod: 18 – 72 år
  • Upphör: Vid dödsfall
  • Ersätter ärr: Ja
  115
  Medicinsk invaliditet
  Maximal ersättning:1 000 000 kr
  Sänkning premie:Ja, från 58 år
  Ekonomisk invaliditet
  Maximal ersättning:1 000 000 kr
  Ålder
  Teckningsperiod:18 – 72 år
  Upphör:Vid dödsfall
  Ersättning för
  Tandskador:Ja
  Ärr:Ja
  Sjukhusvistelse:Ja
  Dödsfall:Ja, 50 000 kr
  Pris
  Pris från:115 kr/mån
  Om försäkringsbolaget

  ICA Försäkring är ett försäkringsbolag med schyssta villkor och prisvärda försäkringar. Huvudsakligen erbjuder de fordons- och sakförsäkringar till privatpersoner. Du som kund får också ICA-bonus som går nyttja i deras matbutiker.
  Få ditt prisförslag inom några minuter genom att gå till ICA Försäkring.

  Besök webbplats →

  Styrkor
  • ICA Bonus
  • Gäller utomlands
  • Behålls livet ut

  ICA Olycksfallsförsäkring

  ICA har sedan 2015 erbjudit olycksfallsförsäkringar till svenska privatpersoner. Man beskriver sig själva som det trygga valet för hela familjen. Deras sjuk- och olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt utan självrisk, och gäller både för medicinsk och ekonomisk invaliditet.

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
  • Teckningsperiod: Från 18 år
  • Upphör: 65 år
  • Ersätter ärr: Ja
  89
  Medicinsk invaliditet
  Maximal ersättning:1 000 000 kr
  Sänkning premie:Ja, från 46 år
  Ekonomisk invaliditet
  Maximal ersättning:1 000 000 kr
  Ålder
  Teckningsperiod:Från 18 år
  Upphör:65 år
  Ersättning för
  Tandskador:Ja
  Ärr:Ja
  Sjukhusvistelse:Ja
  Dödsfall:Ja
  Pris
  Pris från:89 kr/mån
  Om försäkringsbolaget

  Hedvig är ett av Sveriges snabbast växande försäkringsbolag. Med sin ungdomliga och moderna touch har det möjliggjort en smidigare process till en ny försäkring. Resultatet är en snabb tillväxt med gott omdöme.
  Få ditt prisförslag inom några minuter genom att gå till Hedvig.

  Besök webbplats →

  Styrkor
  • Ingen självrisk
  • Ersättning upp till 1 miljon
  • Gäller i hela världen 24/7
  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
  • Teckningsperiod: 1-65 år
  • Upphör: 67 år
  • Ersätter ärr: Ja
  100
  Medicinsk invaliditet
  Maximal ersättning:1 600 000/2 000 000 kr
  Sänkning premie:
  Ekonomisk invaliditet
  Maximal ersättning:1 600 000/2 000 000 kr
  Ålder
  Teckningsperiod:1-65 år
  Upphör:67 år
  Ersättning för
  Tandskador:Ja
  Ärr:Ja
  Sjukhusvistelse:Nej
  Dödsfall:Ja
  Pris
  Pris från:100 kr/mån
  Om försäkringsbolaget

  Med en bas i Norrland erbjuder Sensor Försäkring både skräddarsydda försäkringspaket och individuella försäkringar till svenska befolkningen.
  Få ett prisförslag inom några minuter genom att gå till Sensor Försäkring.

  Besök webbplats →

  Styrkor
  • Individanpassad
  • Se pris online
  • Bra pris för paketlösningar
  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
  • Teckningsperiod: 18 – 59 år
  • Upphör: 65 år
  • Ersätter ärr: Ja
  42
  Medicinsk invaliditet
  Maximal ersättning:1 000 000 kr
  Sänkning premie:2,5% per år (46 – 65 år)
  Ekonomisk invaliditet
  Maximal ersättning:Ingen ersättning
  Ålder
  Teckningsperiod:18 – 59 år
  Upphör:65 år
  Ersättning för
  Tandskador:Ja
  Ärr:Ja
  Sjukhusvistelse:
  Dödsfall:Ja, 1 prisbasbelopp
  Pris
  Pris från:42 kr/mån
  Om försäkringsbolaget

  KonsumentFörsäkring är en nischad försäkringsgivare som fokuserar på privatförsäkringar.
  Få ett prisförslag inom några minuter genom att gå till KonsumentFörsäkring.

  Besök webbplats →

  Styrkor
  • Låg ingångspremie
  • Rabatt hela familjen
  • Ersättningstak per person
  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

Jämför olycksfallsförsäkringar

På den här sidan på Försäkrat.se listar vi alla aktuella varianter av olycksfallsförsäkringar för enkel jämförelse. Genom att tydligt visa skillnader i ersättning, innehåll och eventuella rabatter underlättar vi ditt beslutsfattande. Att jämföra olycksfallsförsäkring kan bara hjälpa dig, precis som försäkringen själv.

I grund och botten är sjuk- och olycksfallsförsäkring ingen försäkring som vi önskar att någon ska behöva använda. Men, om oturen är framme kan det vara en stor trygghet och stöttning i rätt riktning. Nedan går vi igenom de moment som ofta lyfts fram hos de olika aktörerna på marknaden. Samtliga kan vara bra kolla extra noga på när du jämför olycksfallsförsäkring.

jämför olycksfallsförsäkring illustration

Försäkringsbelopp

Försäkringsbeloppet är det belopp som reglerar ersättningen i din försäkring. Eventuella olyckor eller sjukdomar bedöms i en invaliditetsgrad i procent av det totala försäkringsbeloppet.

När det kommer till att jämföra och bestämma försäkringsbelopp gäller det att förstå dynamiken där emellan. Ett ersättningstak innebär det maximala försäkringsbeloppet du kan välja och som därmed har det direkt korrelation med din ersättning vid olycka eller sjukdom. På samma sätt innebär ett högre försäkringsbelopp en högre kostnad och pris.

Medicinska tabellverk för bedömning av ersättning:

Pris (premie)

Att jämföra pris på en olycksfallsförsäkring är givetvis en självklar faktor som är viktig för flera av våra besökare och läsare. Tyvärr kan vi i dagsläget inte presentera individanpassade priser utan kommer endast att göra generella bedömningar och exempelpriser. För att få prisuppgifter går du vidare till intressanta försäkringsbolag och kompletterar med dina uppgifter.

Som nämnt påverkas ditt pris av valt försäkringsbelopp men även av sjukdomshistorik och ålder. I en sjuk- och olycksfallsförsäkring är det ingen självrisk.

Ålder

Beroende på din ålder kan vissa försäkringar uteslutas eller inte vara användbar av olika anledningar. Det finns tre aspekter att kolla på när du jämför. Först är det från och med vilken ålder försäkringar går att teckna. Det andra är till och med vilken ålder. Tredje är när den kommer att upphöra.

Vanligt spann för att teckna är från och med 18 år till och med 65 år. En del upphör vid dödsfall medans andra redan tidigare.

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring skyddar dig om du skulle drabbas av en skada eller en olycka. Den största fördelen är den ersättning som ges ut om du får bestående skador eller men. Det finns dock mindre skador och händelser som kan ge dig ersättning så länge det handlar om ett olycksfall. Om du är med om en olycka som ger dig bestående skador som exempelvis invaliditet eller ett ärr betalas ersättning ut efter en bedömning hur allvarligt det är.

Ofta kan du även välja en olycksfallsförsäkring med ett tillägg som kallas ekonomisk invaliditet vilket betalar ut ersättning om du inte längre kan jobba 100 procent. Inte att förväxla med en inkomstförsäkring som ger skydd vid tillfälliga inkomstbortfall. I flera alternativ ingår ekonomisk invaliditet som standard, bland annat hos ICA Försäkringar.

Ersättning

Det aktuella försäkringsbolaget erbjuder ersättning vid olyckor eller långvariga bestående men, antingen som en engångsersättning eller en månadsersättning. Här pratar vi om medicinsk invaliditet, ärr och kroppsskador som kan uppstå i samband med en olycka eller sjukdom. Viss ersättning bedöms efter ett år då återhämtningen anses ha avstannat.

Merkostnader

Om du råkar ut för en olycka kan det uppkomma merkostnader, dessa merkostnader kan i sedan tur ersättas av försäkringsbolaget via din olycksfallsförsäkring. Kostnader som omfattas kan vara sjukhusbesök, rehabilitering, tandläkarbesök och mediciner.

Olycksfallsförsäkring - vad är det?

Pris för olycksfallsförsäkring

En genomsnittlig premie (pris) för en olycksfallsförsäkring ligger mellan 79 till 104 kr i månaden enligt vår undersökning som du kan läsa nedan.

Det varierar stort mellan försäkringsbolagen vad en olycksfallsförsäkring kan kosta. Priset är baserat på en rad olika faktorer där en vanlig är om du har andra försäkringar hos försäkringsbolaget. Ofta kan du välja högre ersättningsnivåer och samtidigt betala en högre premie. Den maximala ersättningen vid invaliditet uppgår ofta till 2 000 000 kr för den högsta premien.

Ersättning för invaliditet bedöms av en läkare som använder en nationell tabell. Det är aldrig försäkringsbolaget som bestämmer hur pass invalid du är efter din skada. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp med en procentsats som beräknas mot ditt försäkringsbelopp. Det är även sällan olycksfallsförsäkring innehar någon självrisk som du måste betala till försäkringsbolaget, vilket såklart är en bra sak.

Pris olycksfallsförsäkring från ICA: (*)

 • 115 kr/mån för en person
 • 219 kr/mån för två personer
 • 296 kr/mån för tre personer
 • 331 kr/mån för fyra personer
FörsäkringsbolagSjukförsäkringPremieBelopp
ICANej115 kr/mån1 000 000 kr
SensorJa100 kr/mån1 000 000 kr
KonsumentförsäkringNej42 kr/mån1 000 000 kr
HedvigNej89 kr/mån1 000 000 kr
FolksamFinns som tillägg64 kr/mån1 200 000 kr
LänsförsäkringarFinns som tillägg125 kr/mån1 719 000 kr
IfFinns som tillägg77 kr/mån1 000 000 kr
(*) Undersökning av månadspremie för olycksfallsförsäkring genomförd av Försäkrat.se den 2024-06-10. Priset kan komma att ändras, bör ses som ett exempel och kan alltid variera mellan våra undersökningar.
bästa olycksfallsförsäkring illustration skadad person med bruten arm

Bästa olycksfallsförsäkring 2024

Vi på Försäkrat strävar efter att kontinuerligt presentera relevant information i våra listor över olika försäkringar. Att utse den bästa olycksfallsförsäkringen 2024 är ingenting vi är extremt bekväma med, då det varierar helt beroende på din situation.

För att hitta det bästa för dig är tricket att vara påläst samt förstå din situation. I detta fall när det kommer till bästa sjuk och olycksfallsförsäkringar finns det en rad faktorer som påverkar, exempelvis din ålder, hur mycket du kan tänka betala i premie samt om du vill att tandskador ska ingå eller inte. Ja, som du förstår är frågorna många.

Vår tips är att du läser genom hela vår sida och bygger dig en uppfattning om vad försäkringstypen innebär och hur den skiljer sig åt mellan olika försäkringsbolag. När du är påläst går du vidare till vår lista, kolla efter de elementen som du bestämt dig för och går vidare dit det passar. På så sätt gör du en noga analys och tar ett tryggt val som blir “bäst i test” för dig.

Enligt Försäkringarna är ICA:s olycksfallsförsäkring den bästa.

Se all information →

Ersättning med olycksfall- och sjukförsäkring

Här nedan presenteras vanliga exempel på vad en olycksfallsförsäkring kan innehålla. Kom däremot ihåg att varje försäkring är unik och kan skilja sig på flera punkter och det alltid är villkoren du får presenterat i samband med köp som gäller. Vi på försäkrat tar aldrig fram några villkor utan samlar endast in information tillgänglig för allmänheten och sammanställer lättläst.

Ärr

Får du ett ärr så kan detta ge dig ersättning. Det som bestämmer vilken ersättning du skall få är baserat på ärrets storlek och vart på kroppen det har uppkommit. Om du får ett ärr i ditt ansikte ger det oftast den högsta möjliga ersättningen.

Medicinsk invaliditet

Om du råkar ut för en skada som bedöms ge dig bestående men för resten av ditt liv klassas detta som medicinsk invaliditet. Storleken på utbetalningen beror på skadans storlek och den bedömda procentsatsen. Procentsatsen bestäms av en läkare genom en standardiserad tabell. Tabellen är alltså likadan hos alla försäkringsbolag. Det är ganska vanligt att det kan dröja ett till två år innan någon ersättning betalas ut. Detta på grund av att en skada som ger dig invaliditet kan ta tid att förstå och utvecklas till att bestämmas på den tabell som avgör den procentuella invaliditeten.

Rehabilitering

Det finns ofta en punkt som ger ersättning om du behöver rehabilitering efter du har varit med om en olycka och dragit på dig en skada. Det skiljer sig mycket hos försäkringsbolagen i vilka nivåer ersättning betalas ut. Det är ofta en mindre summa eftersom du har rätt till gratis rehabilitering i Sverige om du kommer upp i kostnad som ger dig högkostnadsskydd.

Illustration av en vanlig konversation kring olycksfallsförsäkring
Illustration 1.1 – Ersättning för ärr täcks vanligtvis av olycksfallsförsäkring.

Sjukhusvistelse

Vid en olycka som innebär att du måste spendera tid på sjukhus kan olycksfallsförsäkringen ge dig ersättning för detta. Det är ofta en engångssumma det handlar om och det är ett visst antal dagar du behöver spendera på sjukhus för att försäkringen ska betala ut ersättning. Antalet dagar som gäller är olika hos alla försäkringsbolag. Det kan handla om summor som 2000 till 3000 kr beroende på om skadan är en hjärnskakning eller exempelvis ett benbrott.

Kontaktar du akutmottagning eller en vårdcentral kan du få ersättning för detta. Kravet för att få ersättning vid en skada är ofta att du ska ha sökt läkarvård för detta och att det finns noterat i din sjukjournal.

Du kan få ersättning vid sjukhusvistelse, ofta kan du får ersättning per dag om du måste spendera tid på sjukhus. Maxantalet av dagar är ofta 180 dagar.

Tandskador

Precis som ett läkarbesök så ger ofta olycksfallsförsäkringen dig ersättning om du måste uppsöka tandläkare efter en olycka. Det är viktigt att tandskadan kan kopplas till din olycka. Vanliga tandläkarbesök kommer inte att ge någon ersättning och försäkringsbolagen är ofta noga med detta. Det som kan betalas ut är ett engångsbelopp efter du har behövt besöka tandläkare vid en skada.

För dig som önskar ersättning för tandvård bör du istället läsa om tandvårdsförsäkring.

Transport

Detta moment skiljer sig även detta mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Exempel på allmänna kostnader som ersätts kan vara taxiresor till och från akutmottagningen. Detta kan vara vid olyckstillfället eller andra kostnader för exempelvis ett förband som du måste införskaffa. Det kan även gälla förstörda kläder eller skadade hjälpmedel som t.ex. glasögon och rullstol. Du kan ha rätt till krishjälp eller ha möjlighet att få hemtjänst under en begränsad tid.

Tilläggsförsäkringar

Du kan också göra ett par tillägg till din olycksfallsförsäkring för att få extra bra skydd. Det handlar vanligtvis om att utöka eller lägga till helt nya delar i försäkringen.

Ekonomisk invaliditet

Om du är med om en olycka som gör att du inte kan fortsätta jobba med det du jobbar med kan ekonomisk invaliditet komma på tal. Försäkringen fungerar väldigt lik medicinsk invaliditet. Skillnaden är att en bedömning görs hur nedsatt du är av olyckan och hur det påverkar din vardag och ditt arbetsliv. Här försäkrar du dig på sätt och vis mot inkomstbortfall om du är med om en olycka som förändrar din möjlighet till att utföra ett arbete.

Diagnoser

Tillägget diagnoser kan ge dig engångsersättning om en specialist fastställer att du har fått en diagnos. Om diagnosen täcks av försäkringen kan du få ersättning för detta. Exempel på diagnoser är njursvikt, diabetes, hjärtinfarkt och alzheimers.

Vanliga frågor

Hur hittar jag bästa olycksfallsförsäkring?

Det är mycket enkelt – använd vår jämförelse högst upp på sidan och samla in den informationen som är viktig för dig. Därefter lyssnar du in vår rekommendation och väljer bäst olycksfallsförsäkring lätt och smidigt.

Vilket ersättningsbelopp ska jag välja?

Mycket bra fråga! Och tyvärr har vi inget solklart svar. Beloppet reglerar din ersättning vid eventuella skada eller sjukdom. Men, ett högre belopp påverkar även din månadskostnad. Försök hitta en balansgång av vad du tycker skyddet kan vara värt.

Gäller en olycksfallsförsäkring vid idrott?

Ja, en försäkring mot olycksfall gäller vanligtvis (inte alltid) vid idrott. Däremot kan de finnas specifika sammanhang som uteslutits i villkoren. Några exempel på dessa är:

– Boxning
– Kampsport
– Fallskärmshoppning
– Djupdykning
– Tävling med motorfordon
– Offpiståkning

Det kan också vara bra tänka på att din försäkring inte gäller vid kriminella handlingar, krig, missbruk eller grov vårdslöshet.

Är en olycksfallsförsäkring onödigt?

Verkligen inte! Att ordentligt skydd för ekonomiska konsekvenser om olyckan är framme kan vara till stor nytta. Se däremot till att du inte har dubbla försäkringar via exempelvis din arbetsgivare. Det kan däremot vara onödigt.

För vem finns olycksfallsförsäkring

Vi skulle inte säga att en olycksfallsförsäkring passar någon bättre och någon annan mindre bra. Det handlar om att skaffa dig en trygghet och något att luta dig tillbaka på du råkar ut för en olycka eller sjukdom. Som bekant kan du aldrig förutspå livet och ibland kan det ta tråkiga vändningar helt utan förvarning.

Hur viktigt är det med ekonomiskt ersättning vid sjukdom? Ja, det är en mycket relevant fundering och en vanlig anledning till att vissa struntar i en olycksfallsförsäkring. Vi håller däremot inte med. Vid olycka eller sjukdom kan du uppleva mycket stress i kombination med oro inför en osäkrare framtid. Att då få ekonomisk ersättning underlättar din rehabiliteringsprocess och lägger en bra grund för din återhämtning. Av den anledningen, unna dig en bra olycksfallsförsäkring.

Pensionär

Enligt Konsumenternas hemsida ligger en olycksfallsförsäkring som “bra att ha” för pensionärer. De poängterar också att möjlig ersättning ofta sänks efter 55 år men att efter 65 års ålder finns det betydande skydd kvar. Till exempel ökar risken för fallolyckor med åldern.

Student

Generellt är studenter yngre och enligt Konsumenternas uppmaningar kategoriseras sjuk- och olycksfall som en försäkring som kan vara “bra att ha*. För många studenter gäller dock fortfarande den barnförsäkring ens föräldrar tecknat till 25 år, innan dess uppsägning kan det anses som ett dubbelt och överflödigt skydd.

Läs mer om studentförsäkring.

Olycksfallsförsäkring kan ge ersättning för mer

Det finns vissa självklara saker som en olycksfallsförsäkring ger ersättning, men det finns även oväntade händelser som kan ge dig ersättning. Dessa är bra att hålla koll på så att du kan kontakta ditt försäkringsbolag om det skulle ske. Det grundläggande kravet för att få ersättning från din olycksfallsförsäkring är att skadan ska uppstått genom ett “plötsligt, oförutsett, ofrivilligt yttre våld” och dessa oväntade fallen nedan räknas in i denna kategori.

 • Fästingbett
 • Solsting
 • Värmeslag
 • Hundbett

Billig olycksfallsförsäkring

I dagsläget erbjuder Konsumentförsäkring den billigaste olycksfallsförsäkringen för 40 kr/mån enligt vår undersökning som du kan se nedan.

En prisvärd variant ger dig ett schysst skydd med en, vad du själv anser, rimligt ersättningsbelopp. När det gäller olycksfall och sjukdom baseras all ersättning på ett ersättningstak eller försäkringsbelopp.

Tänk på följande för prisvärt val:

 • Korrelation premie och försäkringsbelopp
 • Vad har du råd med?
 • Vad är viktigt för dig?
FörsäkringsbolagPremie olycksfallsförsäkringPremie sjuk- & olycksfallsförsäkring
ICA115 kr/mån
Konsumentförsäkring42 kr/mån
Hedvig79-99 kr/mån
Folksam94 kr/mån191 kr/mån
Länsförsäkringar125 kr/mån219 kr/mån
If73 kr/mån170 kr/mån
Sensor100 kr/mån109 kr/mån
Undersökning av månadskostnad för olycksfallsförsäkring genomförd av Försäkrat den 2023-09-07.

Sjuk och olycksfallsförsäkring i Sverige

Kombinationen av sjuk och olycksfallsförsäkring är till mångas förvåning inte lika vanligt som respektive försäkring separata. I en undersökning som Svensk Försäkring har gjort under 2009-2019 (10 år) kan vi tydligt se denna fördelning. Fördelningen är relativt jämn över åren men med en tydlig tillväxt.

Förmedlingen utav dessa försäkringar sker både genom privata köp men även i gruppförsäkringar via arbetsgivare. Trots att det är vanligt via arbetsgivare har Konsumenternas oberoende försäkringsbyrå valt att lista en sjuk och olycksfallsförsäkring som “bra att ha” – vilket speglar den undersökningen nedanför.

Kombinationen ovanligare

Enligt Figur 1.1 (se ovan) är kombinationen av sjuk och olycksfallsförsäkring allt ovanligare i relation till försäkringarna var för sig. Det finns däremot ett trendbrott och det är vad det gäller barn (under 25 år) där kombinationen är vanligare.

Utifrån samma undersökning går det också att se att premiekostnaden de senaste 4-5 åren har stigit ett par procent. Antalet försäkringar har också ökat men det anses inte vara något trendbrott.

Illustration av ett stapeldiagram som visar antalet sjuk- och olycksfallsförsäkringar i Sverige från år 2009 till 2019.
Figur 1.1 – Antalet miljoner sjuk och olycksfallsförsäkringar i Sverige. Källa: Svensk Försäkring 2019.