Olycksfallsförsäkring

Jämför bäst olycksfallsförsäkring och teckna en billig trygghet mot sjukdomar och olyckor i din vardag. Skulle något av de nämnda vara framme, då kan du få skälig kompensation för att snabbare komma tillbaka till vardagen.

Bäst olycksfallsförsäkring

FörsäkringsbolagTeckna
ICA Försäkringar

Läs mer

  • 60 dagars reseskydd
  • 5000 kr presentkort ICA (vid förstörd mat)
  • Ersättning för cykel
Tillägg:
Hem Plus, Rese Plus
Rabatter:
ICA-bonus
Teckna nu ›

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring skyddar dig om du skulle drabbas av en skada eller en olycka. Den största fördelen med en olycksfallsförsäkring är den ersättning som ges ut om du får bestående men som är den stora fördelen i försäkringen. Det finns dock mindre skador och händelser som kan ge dig ersättning så länge det handlar om ett olycksfall. Om du är med om en olycka som ger dig bestående men genom invaliditet eller ett ärr exempelvis så betalas ersättning ut i en klump summa. Ofta kan man även välja en olycksfallsförsäkring med ett tillägg som kallas ekonomisk invaliditet vilket betalar ut ersättning om du inte längre kan jobba 100 procent.

I Sverige har vi någonting som kallas högkostnadsskydd, detta innebär att om man ofta behöver besöka sjukhus eller vårdcentral så kan man utnyttja detta högkostnadsskydd om du kommer upp i kostnader över ca 1000kr. Detta innebär att kostnaderna aldrig blir särskilt stora för oss som behöver vård i Sverige. När du har en olycksfallsförsäkring så kan du ändå få ersättning vid sjukhusvistelser och det kan ge dig och din familj ett ekonomisk skydd som alltid finns till hands när olyckan är framme. Man kan dela upp en olycksfallsförsäkring i tre olika steg som vi kommer gå igenom här nedanför.

Ersättningar

Det aktuella försäkringsbolaget ger dig ersättning vid olycka eller långvariga bestående men som en engångsersättning eller en månadsersättning. Här pratar vi om medicinsk invaliditet, ärr och kroppsskador som medför att du behöver spendera längre tid på sjukhus.

Begravningshjälp vid försäkring

En olycksfallsförsäkring innehåller i princip alltid en del som betalar ut ersättning i ett liknande belopp som vad en begravning kostar.

Merkostnader

Om du råkar ut för en olycka så kan det uppkomma merkostnader, dessa merkostnader kan i sin tur ersättas av försäkringsbolaget via din olycksfallsförsäkring. Kostnader som omfattas kan vara sjukhusbesök, rehabilitering, läkarvård, tandläkarbesök, mediciner.

Vad kan en olycksfallsförsäkring kosta?

Det varierar till stor del hos försäkringsbolagen vad en olycksfallsförsäkring kan kosta, priset är baserat på som vanligt om du har andra försäkringar hos försäkringsbolaget. En vanlig summa att betala för en olycksfallsförsäkring ligger mellan 50-100kr varje månad. Ofta så kan du välja högre ersättningsnivåer och samtidigt betala en högre premie. Den maximala ersättningen vid invaliditetsskador uppgår ofta till 2.000.000kr för den högsta premien.

Invaliditetsersättningen bedöms av en läkare som kollar på en branschgemensam tabell. Det är aldrig försäkringsbolaget som bestämmer hur pass invalid du är efter din skada. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp med en procentsats som beräknas mot ditt invaliditetsbelopp. Det är även sällan olycksfallsförsäkring innehar någon självriskdel som du måste betala till försäkringsbolaget, vilket såklart är en bra sak.

Vilka moment ingår i en olycksfallsförsäkring?

Ersättningar

Synliga ärr eller kroppskada. Ersättning betalas ut från olycksfallsförsäkring om du drabbas av detta, även medicinsk invaliditet.

Ärr

Om du är med om en olycka som ger dig ett ärr så kan detta ge dig ersättning. Det som bestämmer vilken ersättning du skall få är baserat på ärrets storlek och vart på kroppen det har uppkommit. Om du får ett ärr i ditt ansikte så ger det oftast den högsta möjliga ersättningen.

Medicinsk invaliditet

Om du råkar ut för en skada som bedöms ge dig bestående men för resten av ditt liv så klassas detta som medicinsk invaliditet. Storleken på utbetalningen beror på skadans storlek och den bedömda procentsatsen. Procentsatsen bestäms av en läkare genom en branschgememsam tabell. Tabellen är alltså likadan hos alla försäkringsbolag. Det är ganska vanligt att det kan dröja ett till två år innan någon ersättning betalas ut, detta på grund av att en skada som ger dig invaliditet kan ta tid att förstå och utvecklas till att bestämmas på den tabell som avgör den procentuella invaliditeten.

Kroppskada

Om du råkar ut för en olycka som innebär att du måste spendera tid på sjukhus så kan olycksfallsförsäkringen ge dig ersättning för detta. Det är ofta en engångssumma det handlar om och det är ett visst antal dagar du behöver spendera på sjukhus för att försäkringen ska betala ut ersättning. Antalet dagar som gäller är olika hos alla försäkringsbolag. Det kan handla om summor som 2000kr eller 3000kr beroende på om skadan är en hjärnskakning eller exempelvis ett benbrott.

Läkarvård

Om du behöver besöka en akutmottagning eller en vårdcentral så kan du få ersättning för detta. Kravet för att få ersättning vid en skada är ofta att du ska ha sökt läkarvård för detta och att det finns noterat i din sjukjournal.

Sjukhusvistelse

Du kan få ersättning vid sjukhusvistelse, ofta kan du får ersättning per dag om du måste spendera tid på sjukhus. Maxantalet av dagar är ofta 180 dagar.

Akut

Om du blir sjukskriven i minst 8 dagar (exempelvis) efter du har uppsökt läkare så kan du få en engångsersättning för detta. Beroende på hur lång tid du är sjukskriven så ges en större ersättning ut. Det varierar ofta även hur gammal du är och akutersättning är sämre desto äldre du är.

Rehabilitering

Det finns ofta en punkt som ger ersättning om du behöver rehabilitering efter du har varit med om en olycka och dragit på dig en skada. Det skiljer sig mycket hos försäkringsbolagen i vilka nivåer ersättning betalas ut. Det är ofta en mindre summa eftersom man har rätt till gratis rehabilitering i Sverige om man kommer upp i kostnad som ger dig högkostnadsskydd.

Tandläkare

Precis som ett läkarbesök så ger ofta olycksfallsförsäkringen dig ersättning om du måste uppsöka tandläkare efter en olycka. Det är viktigt att tandskadan kan kopplas till din olycka. Vanliga tandläkarbesök kommer inte att ge någon ersättning och försäkringsbolagen är ofta noga med detta. Det som kan betalas ut är ett engångsbelopp efter du har behövt besöka tandläkare vid en skada.

Allmänna kostnader

Detta moment skiljer sig även detta mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Exempel på allmänna kostnader som ersätts kan vara taxiresor till och från akutmottagningen. Detta kan vara vid olyckstillfället eller andra kostnader för exempelvis ett förband som du måste införskaffa. Det kan även gälla förstörda kläder eller skadade hjälpmedel. Glasögon, rullstol. Du kan ha rätt till krishjälp eller ha möjlighet att få hemtjänst under en begränsad tid.

Tilläggsförsäkringar

Ekonomisk invaliditet

Om du är med om en olycka som gör att du inte kan fortsätta jobba med det du jobbar med så kan ekonomisk invalidtet komma på tal. Försäkringen fungerar väldigt lik medicinsk invaliditet. Skillnaden är att en bedömning görs hur nedsatt du är av olyckan och hur det påverkar din vardag och ditt arbetsliv. Här försäkrar du dig på sätt och vis mot inkomstbortfall om du är med om en olycka som förändrar din möjlighet till att utföra ett arbete.

Diagnoser

Tillägget diagnoser kan ge dig engångsersättning om en specialist fastställer att du har fått en diagnos. Om diagnoset täcks av försäkringen så kan du få ersättning för detta. Exempel på diagnoser är njursvikt, diabetes, hjärtinfarkt eller alzheimers.