Bäst olycksfallsförsäkring

  • Självrisk: 0 kr
  • Ersättningstak: 1 000 000 kr
  • Gäller utomlands
Mer info
Maximal ersättning:1 000 000 kr
Självrisk:0 kr
Rabatter:Fler familjemedlemmar, ICA-bonus
Styrkor
  • Ingen självrisk vid skada
  • Gäller utomlands
  • Behålls livet ut
Om försäkringsbolaget

ICA Försäkring är ett försäkringsbolag med schyssta villkor och prisvärda försäkringar. Huvudsakligen erbjuder de fordons- och sakförsäkringar till privatpersoner. Du som kund får också ICA-bonus som går nyttja i deras matbutiker.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

Våra tips till en schysst olycksfallsförsäkring

Det finns egentligen två viktiga faktorer som avgör hur du hittar en fantastiskt bra olycksfallsförsäkring. Tänk på följande:

Ersättning

Kolla hur mycket ersättning du kan få. När olycka väl är framme handlar det ofta inte bara om dig själv utan även nära och kära. Se till att det maximala beloppet verkligen kan underlätta.

Självrisk

Det är extra surt att betala en självrisk på skador som uppstår vid olyckor på dig eller en familjemedlem. Välj ett försäkringsbolag som undviker detta.

Jämför olycksfallsförsäkringar

På denna sida hos oss på försäkrat.se listar vi de bästa varianterna av olika olycksfallsförsäkringar så att du lätt kan jämföra. Genom att enkelt se skillnader i ersättning, innehåll och eventuella rabatter underlättar vi det för dig att ta ett klokt beslut. Att jämföra olycksfallförsäkring kan bara hjälpa dig, precis som försäkringen själv.

  • Hitta rabatter
  • Se enkelt skillnaden
  • Teckna hos försäkringsbolaget

Vad är en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring skyddar dig om du skulle drabbas av en skada eller en olycka. Den största fördelen med en olycksfallsförsäkring är den ersättning som ges ut om du får bestående skador. Det finns dock mindre skador och händelser som kan ge dig ersättning så länge det handlar om ett olycksfall. Om du är med om en olycka som ger dig bestående skador som t.ex. invaliditet eller ett ärr så betalas ersättning ut efter en bedömning hur allvarligt det är. Ofta kan man även välja en olycksfallsförsäkring med ett tillägg som kallas ekonomisk invaliditet vilket betalar ut ersättning om du inte längre kan jobba 100 procent. Inte att förväxla med en inkomstförsäkring som ger skydd vid tillfälliga inkomstbortfall.

I Sverige har vi någonting som kallas högkostnadsskydd, detta innebär att om man ofta behöver besöka sjukhus eller vårdcentral så kan man utnyttja detta högkostnadsskydd om du kommer upp i kostnader över ca 1000 kr. Detta innebär att kostnaderna aldrig blir särskilt stora för oss som behöver vård i Sverige. När du har en olycksfallsförsäkring så kan du ändå få ersättning vid sjukhusvistelser och det kan ge dig och din familj ett ekonomisk skydd som alltid finns till hands när olyckan är framme. Man kan dela upp en olycksfallsförsäkring i tre olika steg som vi kommer gå igenom här nedanför.

Ersättning

Det aktuella försäkringsbolaget ger dig ersättning vid olycka eller långvariga bestående men som en engångsersättning eller en månadsersättning. Här pratar vi om medicinsk invaliditet, ärr och kroppsskador som medför att du behöver spendera längre tid på sjukhus.

Merkostnader

Om du råkar ut för en olycka så kan det uppkomma merkostnader, dessa merkostnader kan i sin tur ersättas av försäkringsbolaget via din olycksfallsförsäkring. Kostnader som omfattas kan vara sjukhusbesök, rehabilitering, läkarvård, tandläkarbesök, mediciner.

Vad kan en olycksfallsförsäkring kosta?

Det varierar till stor del hos försäkringsbolagen vad en olycksfallsförsäkring kan kosta, priset är baserat på som vanligt om du har andra försäkringar hos försäkringsbolaget. En vanlig summa att betala för en olycksfallsförsäkring ligger mellan 50 – 100 kr varje månad. Ofta så kan du välja högre ersättningsnivåer och samtidigt betala en högre premie. Den maximala ersättningen vid invaliditet uppgår ofta till 2 000 000 kr för den högsta premien.

Ersättning av invaliditet bedöms av en läkare som kollar på en nationell tabell. Det är aldrig försäkringsbolaget som bestämmer hur pass invalid du är efter din skada. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp med en procentsats som beräknas mot ditt försäkringsbelopp. Det är även sällan olycksfallsförsäkring innehar någon självriskdel som du måste betala till försäkringsbolaget, vilket såklart är en bra sak.

Vad du kan få ersättning för med en olycksfallsförsäkring

Nedan hittar du vanliga exempel på vad en olycksfallsförsäkring innehåller. Kom däremot ihåg att varje försäkring är unik och kan skilja sig på flera punkter.

Får du ett ärr så kan detta ge dig ersättning. Det som bestämmer vilken ersättning du skall få är baserat på ärrets storlek och vart på kroppen det har uppkommit. Om du får ett ärr i ditt ansikte så ger det oftast den högsta möjliga ersättningen.

Om du råkar ut för en skada som bedöms ge dig bestående men för resten av ditt liv så klassas detta som medicinsk invaliditet. Storleken på utbetalningen beror på skadans storlek och den bedömda procentsatsen. Procentsatsen bestäms av en läkare genom en standardiserad tabell. Tabellen är alltså likadan hos alla försäkringsbolag. Det är ganska vanligt att det kan dröja ett till två år innan någon ersättning betalas ut, detta på grund av att en skada som ger dig invaliditet kan ta tid att förstå och utvecklas till att bestämmas på den tabell som avgör den procentuella invaliditeten.

Vid en olycka som innebär att du måste spendera tid på sjukhus så kan olycksfallsförsäkringen ge dig ersättning för detta. Det är ofta en engångssumma det handlar om och det är ett visst antal dagar du behöver spendera på sjukhus för att försäkringen ska betala ut ersättning. Antalet dagar som gäller är olika hos alla försäkringsbolag. Det kan handla om summor som 2000 till 3000 kr beroende på om skadan är en hjärnskakning eller exempelvis ett benbrott.

Kontaktar du akutmottagning eller en vårdcentral så kan du få ersättning för detta. Kravet för att få ersättning vid en skada är ofta att du ska ha sökt läkarvård för detta och att det finns noterat i din sjukjournal.

Du kan få ersättning vid sjukhusvistelse, ofta kan du får ersättning per dag om du måste spendera tid på sjukhus. Maxantalet av dagar är ofta 180 dagar.

Vid sjukskrivning i minst 8 dagar (exempelvis) efter du har uppsökt läkare så kan du få en engångsersättning för detta. Beroende på hur lång tid du är sjukskriven så ges en större ersättning ut. Det varierar ofta även hur gammal du är och akutersättning är sämre desto äldre du är.

Det finns ofta en punkt som ger ersättning om du behöver rehabilitering efter du har varit med om en olycka och dragit på dig en skada. Det skiljer sig mycket hos försäkringsbolagen i vilka nivåer ersättning betalas ut. Det är ofta en mindre summa eftersom man har rätt till gratis rehabilitering i Sverige om man kommer upp i kostnad som ger dig högkostnadsskydd.

Precis som ett läkarbesök så ger ofta olycksfallsförsäkringen dig ersättning om du måste uppsöka tandläkare efter en olycka. Det är viktigt att tandskadan kan kopplas till din olycka. Vanliga tandläkarbesök kommer inte att ge någon ersättning och försäkringsbolagen är ofta noga med detta. Det som kan betalas ut är ett engångsbelopp efter du har behövt besöka tandläkare vid en skada.

Detta moment skiljer sig även detta mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag. Exempel på allmänna kostnader som ersätts kan vara taxiresor till och från akutmottagningen. Detta kan vara vid olyckstillfället eller andra kostnader för exempelvis ett förband som du måste införskaffa. Det kan även gälla förstörda kläder eller skadade hjälpmedel. Glasögon, rullstol. Du kan ha rätt till krishjälp eller ha möjlighet att få hemtjänst under en begränsad tid.

Tilläggsförsäkringar

Du kan också göra ett par tillägg till din olycksfallsförsäkring för att få extra bra skydd. Det handlar vanligtvis om att utöka eller lägga till helt nya delar i försäkringen.

Ekonomisk invaliditet

Om du är med om en olycka som gör att du inte kan fortsätta jobba med det du jobbar med så kan ekonomisk invalidtet komma på tal. Försäkringen fungerar väldigt lik medicinsk invaliditet. Skillnaden är att en bedömning görs hur nedsatt du är av olyckan och hur det påverkar din vardag och ditt arbetsliv. Här försäkrar du dig på sätt och vis mot inkomstbortfall om du är med om en olycka som förändrar din möjlighet till att utföra ett arbete.

Diagnoser

Tillägget diagnoser kan ge dig engångsersättning om en specialist fastställer att du har fått en diagnos. Om diagnosen täcks av försäkringen så kan du få ersättning för detta. Exempel på diagnoser är njursvikt, diabetes, hjärtinfarkt eller alzheimers.

Vanliga frågor om olycksfallsförsäkring

Vanliga frågor olycksfallsförsäkring
Hur hittar jag bäst olycksfallsförsäkring?

Det är mycket enkelt – använd vår jämförelse högst upp på sidan och samla in den informationen som är viktig för dig. Därefter lyssnar du in vår rekommendation och väljer bäst olycksfallsförsäkring lätt och smidigt.

Vilket ersättningsbelopp ska jag välja?

Mycket bra fråga! Och tyvärr har vi inget solklart svar. Beloppet reglerar din ersättning vid eventuella skada eller sjukdom. Men, ett högre belopp påverkar även din kostnad. Försök hitta en balansgång av vad du tycker skyddet kan vara värt.

Gäller en olycksfallsförsäkring vid idrott?

Ja! Din försäkring gäller vanligtvis vid idrott. Däremot kan de finnas specifika sammanhang som uteslutits i villkoren. Några exempel på dessa är:

– Boxning
– Kampsport
– Fallskärmshoppning
– Djupdykning
– Tävling med motorfordon
– Offpiståkning

Det kan också vara bra tänka på att din försäkring inte gäller vid kriminella handlingar, krig, missbruk eller grov vårdslöshet.

För vem finns olycksfallsförsäkring

Vi skulle inte säga att en olycksfallsförsäkring passar någon bättre och någon annan mindre bra. Det handlar om att skaffa sig en trygghet och något att luta sig tillbaka på du råkar ut för en olycka eller sjukdom. Som bekant kan du aldrig förutspå livet och ibland kan det ta tråkiga vändningar helt utan förvarning.

Hur viktigt är det med ekonomiskt ersättning vid sjukdom? Ja, det är en mycket relevant fundering och en vanlig anledning till att vissa struntar i en olycksfallsförsäkring. Vi håller däremot inte med. Vid olycka och sjukdom kan du uppleva väldigt mycket stress i kombination med en oro inför en osäkrare framtid. Att då få ekonomisk ersättning underlättar din rehabiliteringsprocess och lägger en bra grund för din återhämtning. Av den anledningen, unna dig en olycksfallsförsäkring.

Bäst olycksfallsförsäkring 2020

Vi på försäkrat.se försöker hela tiden presentera så relevant information som möjligt i våra listor med olika försäkringar. Att utse den bästa olycksfallsförsäkringen 2020 är ingenting vi är extremt bekväma med, då det varierar helt beroende på din situation.

Lank text →