Villaförsäkring

Att hitta en mycket bra och billig villaförsäkring kan vara både ekonomiskt befriande och enorm trygghet i vardagen. Vi förstår detta, och har bidragit så att du kan ta ett enklare val. Hos oss kan du jämföra villaförsäkringar och direkt via webben ansöka och få ett prisförslag för ditt boende.

Hos oss:

 • Bäst villkor villaförsäkring
 • Hitta rabatter

Bäst villaförsäkringar

 • Ersättning hussvamp: 1 000 000 kr
 • Ersättning rättsskydd: 300 000 kr
 • Ersättning upp till 50 000 SEK för cykelstöld
Självrisker
Vattenskador:3000 kr
Våtrum:10%, lägst 5000 kr
Översvämning:10%, lägst 10000 kr
Frysta rör:10 %, högst 10 000 kr
Hussvamp:3000 kr
Rättsskydd:20% av kostnaden
Ersättning
Hussvamp:1 000 000 kr
Husbock:Fullvärde
Rättskydd:300 000 kr
Styrkor
 • Reseskydd oavsett försäkringsnivå
 • Ersättning upp till 50 000 SEK för cykelstöld
 • 4,1 av 5 av oberoende försäkringsbyrå
Om försäkringsbolaget

Sveriges femte största sakförsäkringsbolag heter Moderna försäkringar. De har stort fokus på motorfordon och fritidsobjekt som båtar. Däremot är utbudet komplett och du hittar även villa, hem och specifika produkter.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
 • Ersättning hussvamp: 1 500 000 kr
 • Ersättning rättsskydd: 400 000 kr
 • 60 dagars reseskydd
Självrisker
Vattenskador:4000 kr
Våtrum:20%, högst 40 000 kr
Översvämning:1500 kr
Frysta rör:20%, högst 40 000 kr
Hussvamp:0 kr
Rättsskydd:20%, högst 40 000 kr
Ersättning
Hussvamp:1 500 000 kr
Husbock:Fullvärde
Rättskydd:400 000 kr
Styrkor
 • 5000 SEK på ICA vid trasig kyl/frys
 • 60 dagars reseskydd
 • ICA-bonus på försäkringskostnaden
Om försäkringsbolaget

ICA Försäkring är ett försäkringsbolag med schyssta villkor och prisvärda försäkringar. Huvudsakligen erbjuder de fordons- och sakförsäkringar till privatpersoner. Du som kund får också ICA-bonus som går nyttja i deras matbutiker.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
 • Ersättning hussvamp:
 • Ersättning rättsskydd: 250 000 kr
 • Allt i hemmet
Självrisker
Vattenskador:
Våtrum:
Översvämning:
Frysta rör:
Hussvamp:
Rättsskydd:25%, lägst 1500 kr
Ersättning
Hussvamp:
Husbock:4 000 000 kr
Rättskydd:250 000 kr
Styrkor
 • Skyddar din familj på resa
 • Allt i hemmet
 • 50 000 kr per pryl
Om försäkringsbolaget

Hedvig är ett relativt nytt försäkringsbolag på den svenska marknaden. Med sin ungdomliga och moderna touch digitaliserar de en annars ganska långsam bransch.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
villaförsäkring

Jämför villaförsäkring

En försäkring på din villa är ett måste om du vill undvika eventuella stora utgifter vid skada på din tomt och husfasad. Här hjälper vi dig klargöra hur en villaförsäkring kan se ut och går igenom de olika begrepp och olika tilläggsförsäkringar som man kan ha på en villaförsäkring.

En villaförsäkring täcker alltså skador som kan uppstå på ditt hus och tillhörande tomt med småbyggnader. Man kan teckna en villaförsäkring separat men det är vanligast att teckna en så kallad villahemförsäkring vilket är en kombinerad Villa och Hemförsäkring. Villahemförsäkring kallas det även om du bor i ett radhus, kedjehus eller annat fristående hus. Se alltid till att jämför försäkring så att du hittar den som passar din boendesituation på bäst möjliga sätt.

Varför skaffa villaförsäkring?

För att du och ditt hus ska få den bästa möjliga villaförsäkringen så kan du med vår hjälp jämföra olika villaförsäkring hos olika försäkringsbolag. Priset kan variera till stor del hos olika bolag p.g.a. riskbedömning och hur mycket skador det aktuella försäkringsbolaget haft i det området där du bor. Målet är att hitta den billigaste försäkringen som innehåller det skydd som är viktigt för dig. Som vanligt är villkoren väldigt viktiga hos de olika försäkringsbolagen och just när det gäller villaförsäkringar kan villkoren skilja sig en hel del.

Villaförsäkring eller villahemförsäkring?

Om du bor i ett eget hus/villa så rekommenderar vi att du tecknar en villahemförsäkring. Det är oftast bästa kombinationen för att få en försäkring som täcker både hem och hus. Undantagsfallen som finns där du kanske inte behöver en kombinerad försäkring utan bara en villaförsäkring är om du eller din sambo/make/maka har en kollektiv hemförsäkring via facket exempelvis. Det är vanligt att erbjudas en villaförsäkring som man kombinerar med sin hemförsäkring som ingår via jobbet och det kan absolut vara värt att jämföra för att se hur du kan få den bästa och billigaste försäkringen. Vi rekommenderar dock ändå att jämföra med andra försäkringsbolag då det inte är skrivet i sten att den bästa försäkringen på din villa kommer från samma bolag där du har hemförsäkringen.

Ett annat fall där du kanske inte behöver teckna en villahemförsäkring är om du äger huset men samtidigt hyr ut det till någon annan. Då är det upp till den som bor där att teckna en hemförsäkring och det är du som står för villaförsäkringen som täcker själva husdelen. Ibland kan man göra upp i kontraktet med hyresgästen att de ska betala för villaförsäkringen, det är lite olika från fall till fall.

Hur mycket får man betala för en villaförsäkring?

Priset varierar såklart från vart du bor, hur stort du bor, om du ska kombinera villaförsäkringen till en villahemförsäkring. Snittpriset på en villaförsäkring i Sverige ligger mellan 5000 till 6000 kronor. De faktorer som påverkar priset på en villaförsäkring är dels hur stort huset är, hur många badrum det finns, hur många våningar det är, vilket år huset är byggt och om du har larm. Alla dessa steg och även flera variabler kommer påverka hur mycket villaförsäkringen kommer att kosta. Riskbedömningen görs hos försäkringsbolaget samt en allmänna riskbedömning på området du bor i.

Vad ingår i en villaförsäkring?

Vad som ingår i en villaförsäkring kan variera enormt mellan de olika försäkringsbolagen där ute på marknaden. Men, det finns en del standardskydd som t.ex. brand, läckage och skadegörelse.

Det som ingår hos de allra flesta bolag är följande:

 • Brand
 • Läckage
 • Naturskador
 • Hyresbortfall
 • Skadedjur
 • Skadegörelse
 • Inbrott
 • Rättsskydd
 • Ansvarsskydd
Villaförsäkring radhus

Kortfattat om varje ovanstående moment

Brand – Villaförsäkringen täcker skador vid brand, explosion eller blixtnedslag. Villan är alltid försäkrad till fullvärde och det innebär att villan byggs upp som den såg ut innan branden. Ersättning för boende under tiden villan byggs upp igen betalas ut.

Läckage – En av de viktigaste delarna i en villaförsäkring är skydd mot läckage. En vanligt förekommande skada i just villor är läckage från avloppsledningar och liknande. Även diskmaskin och tvättmaskin kan orsaka läckageskador. Även här kan man få ersättning om man måste bo på annat håll under tiden läckageskadan åtgärdas.

Stöld / Skadegörelse – Gäller inomhus och utomhus, om egendomen är fastmonterad. Det kan även i vissa fall täcka egendom som inte är fastmonterad.  Skadegörelse på husfasaden eller andra byggnader inklusive pool täcks även av villaförsäkringen. Detta kan skilja sig åt hos olika försäkringsbolag men för det mesta så gäller detta hos de flesta försäkringsbolag.

Naturskador – När moderjord orsakar skador på ditt hus så är det väldigt bra att ha en försäkring. Det är nämligen en av de vanligaste skadorna som sker på en villa. Det kan vara allt från en snöstorm till att ett träd faller över tomten/huset. Snötryck är även det vanligt förkommande samt översvämning. Du har förmodligen bra koll på vad som kan inträffa i området där du bor men naturskador är ett moment som alltid ingår i villaförsäkring och det är väldigt tryggt då de skador som kan uppstå kan vara rätt dyra att reparera.

Skadedjur – Sanering av skadedjur ingår oftast i en villaförsäkring, här brukar det även finnas tilläggsförsäkringar för att det ska täcka myror och getingbon. Större vilda djur kan förstöra tomtmark och i värsta fall ta sig in i huset och orsaka skador. Detta täcks av villaförsäkringen och det finns ofta ett samarbete med de största företagen som sysslar med skadedjurssanering, exempelvis Anticimex eller Nomor. Vanligtvis är det en mindre självrisk på detta moment, en självrisk som kan tas bort vid att man väljer tilläggsförsäkringen.

Rättsskydd och ansvarsskydd – Rättsskyddet kompletterar det skydd som finns för tvister i din hemförsäkring. Det gäller helt enkelt om du hamnar i tvist på något vis och kan täcka kostnader som uppstår för advokat och rättegång. Ansvarsskyddet gäller om du blir skadeståndsskyldig efter en olycka / skada. Det kan vara allt från att ett träd på din tomt faller över på grannens tomt eller om någon halkar på din trappa. Detta avgör försäkringsbolaget efter utredning och bedömer om du har rätt till ersättning.

Tilläggsförsäkringar villa och radhus

För dig som önskar ett mer omfattande skydd på villan eller radhuset finns ett par tilläggsförsäkringar. Dessa ger dig extra skydd och inkluderar vissa händelser som inte vanligtvis ingår i standardvillkoren.

Allrisk byggnad

Likt en drulleförsäkring till hemförsäkringen så funkar denna allriskförsäkringen på samma vis fast mot byggnaden. Tillägget kan ge ersättning vid plötsliga oförutsedda händelser som sker på din tomt eller på ditt hus. Det kan vara allt från att du spiller färg på golvet när du målar om eller om du råkar skada toalettstolen i badrummet. Husallrisks-tillägget tar ofta bort det åldersavdrag som finns på huset vid större skador, det kan vara totalbrand eller andra väldigt omfattande olyckor.

Utökad sanering

Denna tilläggsförsäkring tar ofta bort självrisken vid problem med skadedjur. Det kan ofta även omfatta att försäkringen gäller myror och getingbon. De ger inte bara sanering utav skadedjuren utan ersätter även ofta de skador som har uppstått på huset eller i hemmet.

Extra elektronikförsäkring

Vi blir allt mer tekniska och det genomsnittliga hemmet har allt fler elektronikprylar som TV, hemmabio, datorer och telefoner hemma. Detta tillägg ger ett komplett och extra skydd mot eventuella skador på er elektronik hemma i villan.

Vanliga frågor om villaförsäkring

Vad rekommenderar ni en bra villaförsäkring ska innehålla?

De bästa villförsäkringarna 2020 har komplett skydd till en billig kostnad. Vi tycker däremot inte att du bara ska kolla på priset, en villaförsäkring är ditt största skydd i vardagen. Men åter till vad försäkringen bör innehålla. Vi rekommenderar att en bra villaförsäkring innehåller följande.

För villan: Din villa bör skyddas mot brand, vattenläckor, inbrott och skadedjur. Ett riktigt vasst alternativ innehåller även skadegörelse och skydd vid ombyggnation.

För villaägaren: Du som villaägare bör öven vara skyddad mot stölder, otur och överfall. Vid resor bör du skyddas mot sjukdom och andra konstigheter som kan innebära extra konstnader.

Något att tänka på när jag jämför villaförsäkring?

Förbered dig genom att ha koll på huset (eller radhusets) bostadsyta både inklusive och exklusive tomten. Kontrollera även vad din nuvarande försäkring täcker och hur mycket du får betala för den. Du har då all nödvändig information för att jämföra och teckna en ny försäkring direkt på webben.

Vilka aspekter väger ni in i er jämförelse?

Vi väger in en rad faktorer i vår jämförelse men målsättningen är alltid att kunna presentera all nödvändig information på ett så lätt sätt som möjligt. Vi undviker därför att ge direkta rekommendationer utan låter dig ta ett så lätt val som möjligt.

Bästa villaförsäkringen 2020

Att kora den bästa villaförsäkringen 2020 har varit en svår uppgift. Vi på försäkrat.se väger in flera aspekter och utgår alltid från den information vi själva lyckas samla (som även presenteras i listan över). Till dagens datum är vår favorit Hedvig. Hedvig erbjuder en smidig och modern app där försäkringsärenden blir enklare än aldrig förr.

Till Hedvig →

Vår sammanfattning

Som vanligt är det väldigt viktigt att jämföra när du söker den billigaste och bästa försäkringen för ditt hus, villkoren kan skilja sig mycket hos de olika bolagen. Du kan möjligtvis hitta en superbillig husförsäkring som kan vara lockande men det är inte säkert att det är det bästa skyddet för dig. Vissa bolag har olika villkor som är till din nackdel vid större omfattande skador så som vanligt rekommenderar vi alltid att man noga läser på innan man tecknar sin försäkring.