Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring säkerställer att företags varor, verktyg, maskiner och andra föremål som förvaras i företagets lokaler har ett tryggt skydd om det sker en olycka. Ersättning kan fås för de flesta skadehändelser, det kan vara allt från att du tappar något så att det går sönder till att det sker en vattenläcka som orsakar skador. Oavsett om föremålet som skadas är en dator hos ett småföretag eller dyra maskiner som används i produktion i ett företag med stor omsättning så är en egendomsförsäkring viktigt att ha för att undvika stora kostnader när skadan sker. Läs mer om ansök om en kostnadsfri offert nedan!

Inte att förväxla med en privat hemförsäkring.

Publicerat av:
Martin Bäckman

Redaktör företagsförsäkringar

egendom som går försäkra

Rekommenderad egendomsförsäkring

  • 10% lägre pris i snitt
  • Bättre eller samma villkor
  • Skräddarsydd lösning
  Mer info
  Utbud:Egendomsförsäkring, Avbrottsförsäkring, Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Cyberförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Vd- och styrelseansvarsförsäkring, Kollektiv olycksfallsförsäkring, Entreprenadförsäkring, Evenemangsförsäkring, Fastighetsförsäkring, Fullgörandeförsäkring, Garantiförsäkring, Konsultansvarsförsäkring, Kreditförsäkring, Kriminalitetsförsäkring, M&A-försäkring, Maskinförsäkring, Patientansvarsförsäkring, Professionsansvarsförsäkring, Recallförsäkring, Sjukvårdförsäkring för anställda, Skogsmaskiner, Transportförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Utställningsförsäkring, Varuförsäkring, Åkeriförsäkring
  Om försäkringsbolaget

  Söderberg & Partners erbjuder en skräddarsydd företagsförsäkring för ditt företag till i snitt 10% lägre pris med samma eller bättre villkor än konkurrenterna.
  Se deras utbud och få ett prisförslag genom att gå till Söderberg & Partners.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

Jämför egendomsförsäkring

I många branschavtal eller branschanpassade företagsförsäkringar ingår egendomsförsäkringen. Oavsett om det ingår bör du jämföra den egendomsförsäkring som följer med företagsförsäkringen för att se till att du faktiskt har en försäkring som täcker företagets egendom helt och hållet.

Idag finns det många olika försäkringsbolag som kan ha villkor som särskiljer sig på många sätt även om grundskyddet ofta är väldigt likt mellan bolagen. Att jämföra olika försäkringsbolag mot varandra är enligt oss det bästa ett företag kan göra för att hitta en försäkring som ligger rätt till prismässigt såväl som att du får ett skydd som du kan känna dig trygg med.

Vi råder alla företag att jämföra olika försäkringar mot varandra och att du noga tänker igenom vilka kostnader som kan uppstå om du inte har rätt skydd. 

Egendomsförsäkring illustration
Egendomsförsäkring.

Vad ingår i en egendomsförsäkring?

En egendomsförsäkring ser annorlunda ut hos de olika försäkringsbolagen. Därför är det viktigt att jämföra egendomsförsäkringar hos olika försäkringsbolag för att se till att du har det skydd som krävs för din egendom.

Vanligtvis täcker en egendomsförsäkring många olika typer av skadehändelser. Det kan vara allt från brand, vattenläcka, inbrott eller annan oförutsedd plötslig händelse. Nedan ger vi exempel på de moment som oftast skyddas av en egendomsförsäkring: 

 • Pengar och värdehandlingar
 • Egendom i företagets lokaler (maskiner, datorer, möbler, annan egendom)
 • Ritningar
 • Datainformation
 • Glas, skyltar
 • Kunders egendom som förvaras i företagets lokaler

Dessutom kan försäkringen omfatta föremål som företaget hyr eller lånar. Detta gäller när företaget har skyldighet att hålla den hyrda eller lånade egendomen försäkrad enligt avtal. Det kan även gälla egendom och andra föremål som förvaras hos anställda, i vissa fall även på annan plats som inte är företagets lokaler. Egendomsförsäkringen anpassas efter företagets föremål och deras uppskattade värde. En egendomsförsäkring ingår ofta i branschanpassade paket från försäkringsbolagen.

En viktig del när det kommer till egendomsförsäkringar är att du inte är underförsäkrad. Principen är densamma som i din egna försäkrade villa eller lägenhet. Du bör inte försäkra din egendom för ett lägre belopp för att få en lägre årspremie eftersom detta kan göra att du i slutändan får ut mindre ersättning vid exempelvis totalbrand där detta framkommer. Det handlar förstås oftast inte om att du söker en billigare försäkring utan att man ibland kan underskatta kostnaderna av sina inköp för maskiner och andra föremål. 

Vanliga branscher med egendomsförsäkring

Som nämnt innan kan en egendomsförsäkring enkelt förklaras som en hemförsäkring för företag. Det innebär att det nästan alltid är färdiga paket som anpassas till olika branscher eller företagstyper.

Det finns ingen specifik tidpunkt när försäkringen passar; den kan tecknas så snart du har startat ditt företag. Priset varierar baserat på omsättning och vilken bransch du är verksam inom.

Branscher som ofta tecknar egendomsskydd:

 • Detalj och partihandel
 • Caféer och restauranger
 • Hotellverksamheter
 • Konsultverksamheter
 • Bilverkstäder
 • Hantverkare

Vanliga frågor

Vad ingår i en egendom?

Exakt vad som ingår skiljer sig mellan de olika försäkringsföretagen.

Vanliga saker som kan skyddas:

– Datorer
– Byggnader
– Telefoner
– Bilar

Täcker försäkringen inbrott?

Ja, vid inbrott eller stöld av er egendom går det att få ersättning av de flesta försäkringsbolagen.

Går den att köpa av er?

Nej! Vi är endast en guide som förklarar om olika typer av försäkringar. Få en offert genom att gå längst upp på denna sida och klicka dig vidare.

Sammanfattning

Oavsett bransch eller storlek på företaget finns det tillgångar som är nödvändiga för verksamheten och driften. Vare sig det är en dator eller en server med backup kring viktig information, eller om en hyrd egendom blir obrukbar på grund av skada, kan verksamheten lida skada. Med en egendomsförsäkring kan du känna dig trygg att du får snabb skadehantering och fort kan återgå till arbetet eller få egendomen ersatt.

En annan viktig aspekt att beakta är att företaget måste uppfylla olika säkerhetsföreskrifter för exempelvis brand och inbrott för att kunna få ersättning vid skada. Som nämnt i exemplet ovan är det även viktigt att alltid ha säkerhetskopior på viktig information utöver datorer och servrar på företaget. Molnlösningar är en populär metod som används bland många företag i Sverige idag, bland annat i datacenter.

När du jämför en egendomsförsäkring får du ofta höra att försäkringen gäller oavsett hur skadan sker. Detta är i de allra flesta fall sant, du bör även bli upplyst om de undantag som finns och som ska redogöras för när du tecknar försäkringen. Det viktigaste enligt oss är att du gör en noggrann jämförelse och genomgång av de villkor som gäller för försäkringen.