Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring säkerställer att företags varor, verktyg, maskiner och andra föremål som förvaras i företagets lokaler har ett tryggt skydd om det sker en olycka. En egendomsförsäkring omfattar oftast all den egendom som företaget förvarar i sina lokaler. Ersättning kan fås för de flesta skadehändelser. Det kan vara allt från att man tappar någonting i marken så att det går sönder till att det sker en vattenläcka som orsakar skador. Oavsett om föremålet som skadas är en dator hos ett småföretag eller dyra maskiner som används i produktion av en företag med stor omsättning så är en egendomsförsäkring viktigt att ha för att undvika stora kostnader när skadan sker. Egendomsförsäkringen anpassar man efter företaget och ser till att man varken försäkrar för mycket eller för lite.

Inte att förväxla med en privat hemförsäkring.

Skrivet av:
Martin Bäckman

Redaktör & innehållsansvarig område företagsförsäkringar.

egendom som går försäkra

Egendom inom åkeri, transport och entreprenad?

För företag erbjuds förutsättningslös rådgivning med pricksäkra offerter för er verksamhet.

Jämför egendomsförsäkring

I många branschavtal eller branschanpassade företagsförsäkringar ingår egendomsförsäkringen. Oavsett om det ingår bör man jämföra den egendomsförsäkring som följer med företagsförsäkringen för att se till att man faktiskt har en försäkring som täcker företagets egendom helt och hållet.

Idag finns det många olika försäkringsbolag som kan ha villkor som särskiljer sig på många sätt även om grundskyddet ofta är väldigt likt mellan bolagen. Att jämföra olika försäkringsbolag mot varandra är enligt oss det bästa ett företag kan göra för att hitta en försäkring som ligger rätt till prismässigt såväl som att man får ett skydd som man kan känna sig trygg med. Vi råder alla företag att jämföra olika försäkringar mot varandra och att man noga tänker igenom vilka kostnader som kan uppstå om man inte har rätt skydd. 

Vad ingår i en egendomsförsäkring?

En egendomsförsäkring ser annorlunda ut hos de olika försäkringsbolagen. Därför är det viktigt att jämföra egendomsförsäkringar hos olika försäkringsbolag för att se till att man har det skydd som krävs för sin egendom.

Vanligtvis ger egendomsförsäkring ersättning vid många olika skadehändelser. Det kan vara allt från brand, vattenläcka, inbrott eller annan oförutsedd plötslig händelse. Nedan ger vi exempel på de moment som oftast skyddas av en egendomsförsäkring: 

 • Pengar och värdehandlingar
 • Egendom i företagets lokaler (maskiner, datorer, möbler, annan egendom)
 • Ritningar
 • Datainformation
 • Glas, skyltar
 • Kunders egendom som förvaras i företagets lokaler

Dessutom kan försäkringen omfatta föremål som man hyr eller lånar. Detta gäller när företaget har skyldighet att hålla den hyrda eller lånade egendomen försäkrad enligt avtal. Det kan även gälla egendom och andra föremål som förvaras hos anställda, i vissa fall även på annan plats som inte är företagets lokaler. Egendomsförsäkringen anpassas efter företagets föremål och deras uppskattade värde. En egendomsförsäkring ingår ofta i branschanpassade paket från försäkringsbolagen.

En viktig del när det kommer till egendomsförsäkringar är att man inte är underförsäkrad. Principen är densamma som i din egna försäkrade villa eller lägenhet. Man bör ej försäkra sin egendom till ett lägre belopp för att få en lägre årspremie eftersom detta kan göra att man i slutändan får ut mindre ersättning vid exempelvis totalbrand där detta framkommer. Det handlar förstås oftast inte om att man söker en billigare försäkring utan att man ibland kan man underskatta kostnaderna av sina inköp för maskiner och andra föremål. 

Vanliga branscher med egendomsförsäkring

Som nämnt innan kan en egendomsförsäkring enkelt förklaras som en hemförsäkring för företag. Det innebär att det nästan alltid är färdiga paket som anpassas till olika branscher eller företagstyper.

Det finns inget specifikt stadium då försäkringen passar utan den går att teckna direkt när man startat sitt företag. Priset varierar baserat på omsättning och vilken bransch man är verksamma inom.

Branscher som ofta tecknar egendomsskydd:

 • Detalj och partihandel
 • Caféer och restauranger
 • Hotellverksamheter
 • Konsultverksamheter
 • Bilverkstäder
 • Hantvekare

Vanliga frågor

Vad ingår i en egendom?

Exakt vad som ingår skiljer sig mellan de olika försäkringsföretagen.

Vanliga saker som kan skyddas:

– Datorer
– Byggnader
– Telefoner
– Bilar

Täcker försäkringen inbrott?

Ja, vid inbrott eller stöld av er egendom går det att få ersättning av de flesta försäkringsbolagen.

Går den att köpa av er?

Nej! Vi är endast en guide som förklarar om olika typer av försäkringar. Få en offert genom att gå längst upp på denna sida och klicka dig vidare.

Sammanfattning

Oavsett bransch eller storlek på företaget så finns det tillgångar som är nödvändiga för verksamheten och driften. Vare sig det är en dator eller en server med backup kring viktig information, eller kanske en hyrd egendom som blir obrukbar vid skada så kan verksamheten råka illa ut. Med en egendomsförsäkring kan du känna dig trygg att du får snabb skadehantering och fort kan återgå till arbetet eller få egendomen ersatt. En viktig sak att dessutom tänka på är att företaget måste uppfylla olika säkerhetsföreskrifter för exempelvis brand och inbrott för att man ska kunna få ersättning vid skada. Som nämnt i exemplet ovan så är det även viktigt att alltid ha säkerhetskopior på viktig information utöver datorer och servrar på företaget. Molnlösningar är en populär metod som används bland många företag i Sverige idag, bland annat i datacenter.

När du jämför en egendomsförsäkring får du ofta höra att försäkringen gäller oavsett hur skadan sker. Detta är i de allra flesta fall sant, man bör även bli upplyst om de undantag som finns och som skall redogöras vid tecknande av försäkringen. Det viktigaste enligt oss är att man gör en noggrann jämförelse och genomgång av de villkor som gäller för försäkringen.