Villkor

Läs våra villkor. Dessa villkor blev senast kontrollerade: 4 januari 2024

Sammanfattning

Kort sammanfattning av våra användarvillkor.

Godkännande
Vi rekommenderar dig att läsa våra villkor innan du tar del av information på vår hemsida. Användning av vår hemsida innefattar dessa villkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du inte fortsätta ditt besök och ombeds lämna webbplatsen.

Försäkrat.se
Vi är en webbplats vars uppgift är att underlätta för besökare att jämföra försäkringsprodukter. Försäkrat.se säljer INTE försäkringar. Vår guide används därför endast i informativt syfte för dig som besökare att göra en egen bedömning.

Kostnad & ersättning
Vår webbplats “Försäkrat.se” är gratis att använda. Om du inhämtar information hos oss och sedan går vidare och besöker en tredje part kan vi erhålla ersättning från denna tredje part. Inte av dig som besökare/användare.

Reservation
All information på vår hemsida är inte definitiv och vi inhämtar informationen vid tillfället för publicering. Du ska alltid göra din egen undersökning och kontrollera vilken den senaste och korrekta informationen är innan du gör ett köp av tjänst eller produkt.

Definition

Dessa villkor gäller för användning av vår webbplats “Försäkrat.se”, även definierad “försäkrat.se”, “xn--frskrat-7wa3n.se”. I dessa villkor definieras vi även som “webbplats”, “hemsida”, “tjänst”, “guide” och “portal”. I villkoren nämns även “vi”, “oss” och “Försäkrat” med hänvisning till företaget PXL Perfect AB (556825-0160) registrerat i Sverige.

Godkännande

Genom att använda vår webbplats godkänner du våra villkor. Om du inte godkänner dessa uppmanas du att direkt lämna vår webbplats. Du godkänner även insamling av anonym data vilket underlättar vårt arbete med att förbättra och utveckla vår tjänst.

Vår webbplats (Försäkrat.se)

Försäkrat är en komplett webbplats med primär uppgift att låta besökare själva jämföra olika försäkringsprodukter. I vår jämförelse presenterar vi tillgänglig information som t.ex. Kontaktuppgifter, utbud, omdömen, externa betyg och beskrivningar.

Vår webbplats förmedlar INTE försäkringar och kan inte ge dig individbaserad rådgivning eller någon förberedelse utav försäkringsavtal du senare kan ingå. Vi lämnar endast allmän information och hänvisar besökare/en presumtiv (tänkbar) kund vidare till ett försäkringsföretag.

Vi samlar idag INTE, och kommer aldrig göra, in information om varje enskild besökare och kan därav ej ge enskild rådgivning. All information om samtliga försäkringar presenteras ur ett allmänt perspektiv som går att inhämta från respektive försäkringsföretags offentliga hemsida.

Av samma anledning reserverar vi även för eventuella informationsfel då vi inte presenterar aktuella försäkringsvillkor hos respektive försäkringsföretag. Vår information samlas in manuellt av skribenter och kan vara utdaterad, de vill säga ett försäkringsföretag kan uppdatera informationen snabbare än oss.

Avtal

Du ingår INTE några avtal med Försäkrat.se och användandet av vår webbplats är helt förutsättningslöst. Om du hämtar information hos oss som senare leder till att du ingår ett försäkringsavtal med försäkringsföretaget är det uteslutande med företaget du ingår avtal.

Det innebär att vi heller inte har någon information om din försäkring och kan hjälpa till eller ansvara för klagomål, tvister eller uppsägning. Vänd dig direkt till företaget du är kund hos.

Kostnad & ersättning

All information på vår webbplats är framtagen av oss på Försäkrat.se. Vi äger därför även rättigheterna till innehållet. Att använda och ta del av informationen på vår sida är helt kostnadsfritt och kostar aldrig någonting för dig som användare.

Inget innehåll på vår webbplats är framtaget eller helt sponsrat av någon samarbetspartner utan är våra egna sammanställningar. Däremot erhåller vi i vissa fall ersättning om/när du klickar på länkar eller annat marknadsföringsmaterial på vår sida. Detta kan komma att påverka vilken typ av information som vid det specifika tillfället är synlig. Våra jämförelser bör därav inte ses som oberoende.

Innehållspolicy

Innehållet på vår webbplats är framtagen enligt en innehållspolicy. Enligt de riktlinjerna har vi som målsättning att alltid presentera relevant, korrekt och uppdaterad information. Vi kan däremot inte garantera att eventuell information förändras innan vi hinner att uppdatera. Därav reserverar och friskriver vi oss ansvar för ouppdaterat eller felaktigt innehåll.