Inkomstförsäkring

Att teckna en inkomstförsäkring är ett sätt att trygga din inkomst om något oförutsett som påverkar din inkomst skulle hända. Det statliga stödet från arbetslöshetskassan täcker endast upp till ungefär 25 000 kronor. För dig som tjänar mer än så kan det vara bra vara förberedd. Jämför inkomstförsäkringar nedan och hitta bäst idag.

Slipp finansiell ångest
Jämför alla inkomstförsäkringar

Vad är inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringar som erbjuds på den privata sektorn idag kan oftast tecknas i två olika stora omfattningar, beroende på hur ditt skydd ser ut idag. Större delen av de fackförbund som finns idag har en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet och fackavgiften. Till dessa inkomstförsäkringar kan det dock vara bra att komplettera med en inkomstförsäkring som du tecknar helt på egen hand. Detta på grund av att det kan finnas begränsningar i den inkomstförsäkring som ingår i fackförbundens medlemskap vilket gör att du kan få svårt att upprätthålla din nuvarande levnadsstandard.

Allt detta handlar om hur stor ersättning du är i behov av om du drabbas av exempelvis en uppsägning och förlorar din inkomst. Vanligtvis gäller att olika yrkesgrupper rekommenderas att teckna en privat inkomstförsäkring som komplement till det skydd som ingår i fackförbundets inkomstförsäkring. Detta för att du inte ska lida alltför stora förluster i samband med ett eventuellt inkomstbortfall. När du tecknar en inkomstförsäkring så kan du känna dig lite tryggare i din vardag, du behöver ej oroa dig på samma sätt om du skulle förlora inkomsten.

Bäst inkomstförsäkring

FörsäkringsbolagTeckna
Ledarna

Läs mer

 • Upp till 80 000 kronor/månaden
 • Lång period
 • Arbetsrådgivning
Ersättning:
Upp till 80%
Anställningsform:
Alla anställningsformer
Teckna nu ›
Accept

Läs mer

 • Behåll mer av din lön
 • 300 ersättningsdagar
 • Få hjälp komma tillbaka
Ersättning:
80% av din lön i 200 dagar
Anställningsform:
Tillsvidare och eget företag
Teckna nu ›
Inkomstförsäkring

Hur fungerar en inkomstförsäkring?

För att kunna teckna en inkomstförsäkring behöver du vara medlem i en arbetslöshetskassa (A-kassa). Från din A-kassa får du en inkomstrelaterad ersättning vid eventuell arbetslöshet. Ersättningen från A-kassan är betydligt högre än den lagstadgade arbetslöshetsförsäkring som arbetstagare och företagare i Sverige omfattas av och får utav Försäkringskassan. En inkomstförsäkring är alltså ett extra skydd och komplement till den lagstadgade skyddet.

Om du blir arbetslös så betalar A-kassan då ut en summa baserad på den lön du hade medan du arbetade. Ersättningen från A-kassan motsvarar 80 procent av din tidigare i inkomst men det finns ofta restriktioner i högsta ersättning samt för hur många dagar du kan få ersättning. De är dessa skillnader som är viktiga att jämföra inför ditt val av försäkring.

Räkneexempel standardersättning

Nedan kommer ett räkneexempel på den ersättning du kan få med en inkomstförsäkring utan extra tillägg. Gränsen för den lagstadga ersättningen utav Försäkringskassan går vid 80 procent av 25 025 kronor före skatt.

Har du en inkomst som är högre än 25 025 kronor, kan du alltså komplettera ditt skydd med en inkomstförsäkring som ger dig maximalt upp till 80 procent av din månadsinkomst. Du kan också välja att försäkra dig till ett lägre belopp för att få ned försäkringskostnaden. Inkomstförsäkringen betalar helt enkelt ut den mellanskillnad som uppstår, mellan A-kassans övre gräns och 80 procent av din tidigare lön eller annat angivet belopp.

Låt oss säga att du har 30 000 kronor i lön och blir arbetslös. Som ett exempel säger vi att din A-kassa betalar ut cirka 20 000 kronor före skatt, som är Försäkringskassans maxgräns för utbetalningar. Om du då har en inkomstförsäkring får du ytterligare 4000 kronor i månaden.

Den totala ersättningen från A-kassan kombinerat med inkomstförsäkringen uppgår då till 80 procent av din bruttolön. Ersättningen från A-kassan beskattas som vanligt och ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut efter att ett avdrag på skatten gjorts.

Även inkomstförsäkringen har en maxgräns för hur månadsersättningen kan bli men den gränsen är mycket högre än A-kassans gräns.

Ersättning av en inkomstförsäkring

En full period med A-kassa innebär 300 dagars inkomstersättning och på en månad går det ungefär 22 arbetsdagar. Du kan som mest få ersättning i drygt 13 månader (300 dagar / 22 dagar) av din A-kassa. Hur många ersättningsdagar din inkomstförsäkring erbjuder, regleras i försäkringsvillkoren. Ofta kan du välja längden på ersättningsperioden, vilket då även påverkar  för din inkomstförsäkring. Du kan också välja att förlänga antalet ersättningsdagar med en tilläggsförsäkring.

Det du bör tänka på är även att inkomstförsäkringen har en karenstid som gäller. Det innebär att du inte kan få ut någon ersättning under de allra första dagarna (exempelvis de 14 första dagarna) av din arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Efter detta börjar ersättningsdagarna räknas.

Vad krävs för att få ersättning?

För att få ersättning krävs det att du uppfyller ett visst antal krav och som regleras i villkoren av din inkomstförsäkring. Detaljerna skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och fackförbund men vanligtvis gäller följande:

1. Medlemskap i A-kassa

Du måste alltid vara medlem i en A-kassa för att kunna teckna en inkomstförsäkring. Försäkringen blir därmed ett komplement till det skydd du omfattas av via din egna och vanliga a-kassa.

2. Ofrivilligt inkomstbortfall

Anledningen till din arbetslöshet får inte vara självvald. Du kan med andra ord inte självmant säga upp dig och sedan räkna med att få ersättning från din inkomstförsäkring. Finns det däremot mycket starka skäl till din uppsägning så kan du få rätt till ersättning. Hos de försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar finns det i regel juridisk hjälp att få om det på något sätt uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare.

3. Uppfylld kvalificeringstid

Kvalificeringstiden måste vara uppfylld. Det betyder att du måste haft inkomstförsäkringen en viss tid innan ersättning kan betalas ut till dig. Detta kan man säga är unikt för just inkomstförsäkringar, till skillnad från andra försäkringar som kan ge ersättning från och med den dag försäkringen tecknas.

4. Arbetsför senaste året

Du måste ha jobbat de senaste tolv månaderna. Detta krav gäller alltid. Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetat 100 procent, utan kravet kan exempelvis vara minst 50 procent det senaste året. De exakta kraven skiljer sig åt mellan olika inkomstförsäkringar, försäkringsbolag och fackförbund.

5. Ingen utbetald ersättning

Ersättning från försäkringen ska inte vara utbetald de senaste tolv månaderna. Detta eftersom inkomstförsäkringen ger ersättning för en begränsad sammanhängande tid. På detta vis är det i princip hos samtliga bolag.

Tilläggsförsäkring

Det finns en viss variant på en tilläggsförsäkring som kan vara som en utökning eller förlängning av inkomstförsäkringen. Oavsett om du har inkomstförsäkring via ditt fackförbund eller privat brukar du kunna teckna tilläggsförsäkring. Ett tillägg till en inkomstförsäkring kompletterar i regel försäkringen på två punkter.

För det första brukar ersättningstaket höjas med hjälp av tillägget. Det kan röra sig om en stor skillnad, specifikt för dig som har en väldig hög inkomst. Istället för att ha ett tak på exempelvis 50 000 kronor varje månad, kan taket vara på så mycket som 150 000 kronor.

Även om det finns de som tecknar detta tillägg på grund av denna orsak så är det betydligt fler som lockas av den andra punkten som förbättras – antalet dagar. Med detta tillägg så ökar antalet ersättningsdagar, vilket skapar en större trygghet oavsett vilken lön du än har. Tilläggsförsäkringen till inkomstförsäkringen kan exempelvis öka antalet ersättningsdagar med 50 extra dagar på de ordinarie 300 dagarna som du får via “vanlig” a-kassa.

Vanliga frågor

Kan jag teckna en inkomstförsäkring utan att vara medlem i ett fackförbund?

Ja, ditt alternativ heter privat inkomstförsäkring. Den går att skaffa direkt via ett försäkringsbolag och innefattar inga former av förbund.

Hur fungerar det som egen företagare och inkomstförsäkring?

Om du har ett eget företag kan det vara extra viktigt med en inkomstförsäkring. Flera av fackförbunden på vår sida erbjuder extra tjänster till dig med eget företag, ett sådant exempel är Ledarna.

Behöver jag vara medlem i A-kassan?

Ja, grundkravet för att skaffa en inkomstförsäkring är att vara medlem i A-kassan. Läs mer under respektive förbund vilka krav som gäller.

Kan alla teckna en inkomstförsäkring?

Generellt sett kan man säga att alla kan teckna en inkomstförsäkring oavsett yrke, anställningsform och inkomst. Däremot kan respektive fackförbund ha specifika medlemsvillkor eller försäkringsvillkor som reglerar detta.

Du som vill teckna en inkomstförsäkring bör därför:

 • Vara bosatt i Sverige
 • Vara medlem i a-kassa
 • Ha en tillsvidareanställning

Vanliga orsaker att du behöver en specifik inkomstförsäkring:

 • Du är egenföretagare
 • Du är chef

Inkomstförsäkring eget företag

För dig som har eget företag eller är egenföretagare finns det också ett bra utbud utav inkomstförsäkringar. Utöver en försäkring för din inkomst finns det även förbund som erbjuder mycket bra förmåner och tjänster som kan underlätta ditt företagande.

Om du vill gå med i ett fackförbund för egenföretagare bör du förbereda intyg på hur länge ditt företag varit igång samt hur ekonomin ser ut. Dessa försäkringar gäller vanligtvis dig som har eget aktiebolag eller handelsbolag, då enskild firma inte klassas som en anställning.

Privat inkomstförsäkring

Ett alternativ till medlemskap i fackförbund med inkomstförsäkring är att teckna en privat inkomstförsäkring. Då tecknar du alltså en försäkring hos ett försäkringsbolag och har därför inte rätt till ersättning från något fackförbund. Detta alternativ passar dig som inte, av olika anledningar, kan gå med i ett förbund.

Är det värt teckna inkomstförsäkring?

Det finns flera aspekter som avgör om det är värt att teckna en inkomstförsäkring. Kort och gott skulle vi säga att det alltid är en bra idé att vara försäkrad men kostnaden kan vara mer värd att betala beroende på arbets- och livssituation. Nedan förklarar vi viktiga aspekter och för vissa ett skydd mot inkomstbortfall kan vara mer värt.

Du med bra lön

För dig som tjänar över 33 000 kronor i månaden är inkomstförsäkringen högst nödvändig. Anledningen är att vid eventuellt inkomstbortfall får du endast ersättning upp till denna nivå och utan försäkring behöver du lära dig leva med en lägre inkomst.

Du som önskar långvarigt skydd

Oavsett hur mycket du tjänar går det endast att få ersättning av Försäkringskassan i 100 dagar. Du som önskar ett långvarigare skydd vid eventuellt inkomstbortfall bör ha en bra inkomstförsäkring oavsett lönenivå.

Du med extra utsatt yrke

Tyvärr finns det mer utsatta yrken när det kommer till arbetslöshet. Det gäller ofta yrken där utbudet och efterfrågan är väldigt låg och en uppsägning tyvärr kan leda till långvarig frånvaro. I dessa stunder kan en extra inkomstförsäkring vara räddningen innan du är tillbaka på arbetsmarknaden.