Inkomstförsäkring

Hitta ett skyddsnät som passar dig

Att teckna en inkomstförsäkring är ett sätt att trygga din inkomst om något oförutsett som påverkar din inkomst skulle hända. Det statliga stödet från arbetslöshetskassan täcker endast upp till ungefär 25 000 kronor. För dig som tjänar mer än så kan det vara bra vara förberedd. Jämför inkomstförsäkringar nedan och hitta bästa för dig.

Jämför nu

Bästa inkomstförsäkring

 1. Unionen

  • Maxlön: 60 000 kr/mån
  • Ersättningstid: 150 dagar
  • Kvalifikationstid: 12 mån
  Information
  Maxlön: 60 000 kr/mån
  Ersättningstid: 150 dagar
  Kvalifikationstid: 12 mån
  Styrkor
  • Bra tillägg
  • Marknadens största
  • För alla
  Om Unionen

  Unionen är ett av Sveriges största fackförbund för alla tjänstemän i det privata arbetslivet. De tror på ett stort samlat fackförbund där alla är med och bidrar. Unionen har gott omdöme och flera olika förmåner som lån, försäkringar och rabatter.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
 2. Ledarna

  • Maxlön: 80 000 kr/mån
  • Ersättningstid: 150 dagar
  • Kvalifikationstid: 12 mån
  Information
  Maxlön: 80 000 kr/mån
  Ersättningstid: 150 dagar
  Kvalifikationstid: 12 mån
  Styrkor
  • Inkomstförsäkring i 150 dagar för månadslön upp till 80 000 kronor
  • Alla tjänster ingår och du har ingen uppsägningstid
  • Sveriges mest detaljerade lönestatistik för chefer
  Om Ledarna

  Ledarna är Sveriges enda fackförbund bara för chefer. I medlemskapet ingår förutom inkomstförsäkring även rättshjälp, avtalsgranskning, chefsrådgivning och lönestatistik för chefer. Allt ingår i månadsavgiften och Ledarna har heller ingen uppsägningstid.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
inkomstförsäkring illustration

Vad är inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringar som erbjuds på den privata sektorn idag kan oftast tecknas i två olika stora omfattningar, beroende på hur ditt skydd ser ut idag. Större delen av de fackförbund som finns idag har någon form av ersättning vid inkomstbortfall som ingår i medlemskapet och fackavgiften. Till dessa inkomstförsäkringar kan det dock vara bra att komplettera med en separat variant som du tecknar helt på egen hand. Detta på grund av att det kan finnas begränsningar i den som ingår i fackförbundens medlemskap vilket gör att du kan få svårt att upprätthålla din nuvarande levnadsstandard.

Allt detta handlar om hur stor ersättning du är i behov av om du drabbas av exempelvis en uppsägning och förlorar din inkomst. Vanligtvis gäller att olika yrkesgrupper rekommenderas att teckna en privat inkomstförsäkring som komplement till det skydd som ingår i fackförbundets. Detta för att du inte ska lida alltför stora förluster i samband med ett eventuellt inkomstbortfall.

Hur fungerar en inkomstförsäkring?

För att kunna teckna en inkomstförsäkring behöver du vara medlem i en arbetslöshetskassa (A-kassa). Från din A-kassa får du en inkomstrelaterad ersättning vid eventuell arbetslöshet. Ersättningen från A-kassan är betydligt högre än den lagstadgade arbetslöshetsförsäkring som arbetstagare och företagare i Sverige omfattas av och får utav Försäkringskassan. En inkomstförsäkring är alltså ett extra skydd och komplement till den lagstadgade skyddet.

Om du blir arbetslös så betalar A-kassan då ut en summa baserad på den lön du hade medan du arbetade. Ersättningen från A-kassan motsvarar 80 procent av din tidigare i inkomst men det finns ofta restriktioner i högsta ersättning samt för hur många dagar du kan få ersättning. De är dessa skillnader som är viktiga att jämföra inför ditt val av försäkring.

jämförelse inkomstförsäkring vid förlust av arbete
Illustration 1.1 – Fördelning ersättning vid förlust av arbete.

Ersättning utan försäkring

Nedan kommer ett räkneexempel på den ersättning du kan få utan extra tillägg. Gränsen för den lagstadga ersättningen utav Försäkringskassan går vid 80 procent av 25 025 kronor före skatt.

Har du en inkomst som är högre än 25 025 kronor, kan du alltså komplettera ditt skydd med som ger dig maximalt upp till 80 procent av din månadsinkomst. Du kan också välja att försäkra dig till ett lägre belopp för att få ned försäkringskostnaden. Inkomstförsäkringen betalar helt enkelt ut den mellanskillnad som uppstår, mellan A-kassans övre gräns och 80 procent av din tidigare lön eller annat angivet belopp.

Låt oss säga att du har 30 000 kronor i lön och blir arbetslös. Som ett exempel säger vi att din A-kassa betalar ut cirka 20 000 kronor före skatt, som är Försäkringskassans maxgräns för utbetalningar. Om du då har en försäkring mot inkomstbortfall får du ytterligare 4000 kronor i månaden.

Den totala ersättningen från A-kassan kombinerat med den separata försäkringen uppgår då till 80 procent av din bruttolön. Ersättningen från A-kassan beskattas som vanligt och ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut efter att ett avdrag på skatten gjorts.

Även om det finns en maxgräns för hur månadsersättningen kan bli men den gränsen är mycket högre än A-kassans gräns.

Ersättning av en inkomstförsäkring

En full period med A-kassa innebär 300 dagars inkomstersättning och på en månad går det ungefär 22 arbetsdagar. Du kan som mest få ersättning i drygt 13 månader (300 dagar / 22 dagar) av din A-kassa. Hur många ersättningsdagar din inkomstförsäkring erbjuder, regleras i försäkringsvillkoren. Ofta kan du välja längden på ersättningsperioden, vilket då även påverkar  för din inkomstförsäkring. Du kan också välja att förlänga antalet ersättningsdagar med en tilläggsförsäkring.

Det du bör tänka på är även att skyddet har en karenstid som gäller. Det innebär att du inte kan få ut någon ersättning under de allra första dagarna (exempelvis de 14 första dagarna) av din arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Efter detta börjar ersättningsdagarna räknas.

Vad krävs för att få ersättning?

För att få ersättning krävs det att du uppfyller ett visst antal krav och som regleras i villkoren av din inkomstförsäkring. Detaljerna skiljer sig mellan olika försäkringsbolag och fackförbund men vanligtvis gäller följande:

1. Medlemskap i A-kassa

Du måste alltid vara medlem i en A-kassa för att kunna teckna en försäkring överhuvudtaget. Försäkringen blir därmed ett komplement till det skydd du omfattas av via din egna och vanliga a-kassa.

2. Ofrivilligt inkomstbortfall

Anledningen till din arbetslöshet får inte vara självvald. Du kan med andra ord inte självmant säga upp dig och sedan räkna med att få ersättning. Finns det däremot mycket starka skäl till din uppsägning så kan du få rätt till ersättning. Hos de försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar finns det i regel juridisk hjälp att få om det på något sätt uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare.

3. Uppfylld kvalificeringstid

Kvalificeringstiden måste vara uppfylld. Det betyder att du måste haft din försäkring en viss tid innan ersättning kan betalas ut till dig. Detta kan man säga är unikt för just inkomstförsäkringar, till skillnad från andra försäkringar som kan ge ersättning från och med den dag försäkringen tecknas.

4. Arbetsför senaste året

Du måste ha jobbat de senaste tolv månaderna. Detta krav gäller alltid. Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetat 100 procent, utan kravet kan exempelvis vara minst 50 procent det senaste året. De exakta kraven skiljer sig åt mellan olika aktörer, försäkringsbolag och fackförbund.

5. Ingen utbetald ersättning

Ersättning från försäkringen ska inte vara utbetald de senaste tolv månaderna. Detta eftersom skyddet ger ersättning för en begränsad sammanhängande tid. På detta vis är det i princip hos samtliga bolag.

Tilläggsförsäkring

Det finns en viss variant på en tilläggsförsäkring som kan vara som en utökning eller förlängning av inkomstförsäkringen. Oavsett om du har inkomstförsäkring via ditt fackförbund eller privat brukar du kunna teckna tilläggsförsäkring. Ett tillägg till en inkomstförsäkring kompletterar i regel försäkringen på två punkter.

För det första brukar ersättningstaket höjas med hjälp av tillägget. Det kan röra sig om en stor skillnad, specifikt för dig som har en väldig hög inkomst. Istället för att ha ett tak på exempelvis 50 000 kronor varje månad, kan taket vara på så mycket som 150 000 kronor.

Även om det finns de som tecknar detta tillägg på grund av denna orsak så är det betydligt fler som lockas av den andra punkten som förbättras – antalet dagar. Med detta tillägg så ökar antalet ersättningsdagar, vilket skapar en större trygghet oavsett vilken lön du än har. Tilläggsförsäkringen till inkomstförsäkringen kan exempelvis öka antalet ersättningsdagar med 50 extra dagar på de ordinarie 300 dagarna som du får via “vanlig” a-kassa.

Vanliga frågor

Kan jag teckna utan att vara medlem i ett fackförbund?

Ja, ditt alternativ heter privat inkomstförsäkring. Den går att skaffa direkt via ett försäkringsbolag och innefattar inga former av förbund.

Hur fungerar det som egen företagare och inkomstförsäkring?

Om du har ett eget företag kan det vara extra viktigt med en inkomstförsäkring. Flera av fackförbunden på vår sida erbjuder extra tjänster till dig med eget företag, ett sådant exempel är Ledarna.

Behöver jag vara medlem i A-kassan?

Ja, grundkravet för att skaffa en inkomstförsäkring är att vara medlem i A-kassan. Läs mer under respektive förbund vilka krav som gäller.

Vem betalar ut inkomstförsäkringen?

I grund och botten är det ditt försäkringsbolag eller fackförbund som betalar ut din ersättning. Ibland sker samarbeten som t.ex. med Swedbanks utbetalningssystem vilket kräver att du behöver logga in och anmäla ett konto. Exakt vad som gäller finns hos den aktör som erbjuder din försäkring.

Vad kostar en inkomstförsäkring?

Enligt vår undersökning är spannet av priser mellan 150 till 1000 kr per månad.

Kan alla teckna en inkomstförsäkring?

Generellt sett kan man säga att alla kan teckna en inkomstförsäkring oavsett yrke, anställningsform och inkomst. Däremot kan respektive fackförbund ha specifika medlemsvillkor eller försäkringsvillkor som reglerar detta.

Du som vill teckna skyddet bör därför:

 • Vara bosatt i Sverige
 • Vara medlem i a-kassa
 • Ha en tillsvidareanställning

Vanliga orsaker att du behöver en specifik inkomstförsäkring:

 • Du är egenföretagare
 • Du är chef

Inkomstförsäkring eget företag

För dig som har eget företag eller är egenföretagare finns det också ett bra utbud utav inkomstförsäkringar. Utöver en försäkring för din inkomst finns det även förbund som erbjuder mycket bra förmåner och tjänster som kan underlätta ditt företagande.

Om du vill gå med i ett fackförbund för egenföretagare bör du förbereda intyg på hur länge ditt företag varit igång samt hur ekonomin ser ut. Dessa försäkringar gäller vanligtvis dig som har eget aktiebolag eller handelsbolag, då enskild firma inte klassas som en anställning.

Privat inkomstförsäkring

Ett alternativ till medlemskap i fackförbund är att teckna en privat inkomstförsäkring. Då tecknar du alltså en försäkring hos ett försäkringsbolag och inte en del i något medlemskap. Detta alternativ passar dig som inte, av olika anledningar, kan gå med i ett förbund. Att teckna en privat inkomstförsäkring är ingenting negativt utan är ett perfekt komplement och har även flera fördelar jämfört med en via ett fackförbund.

Kvalifikationen och behörighet för de olika alternativen på marknaden varierar men oftast tittar man på din ålder, tidigare ersättning, nuvarande anställning och dig som person. T.ex. krävs det att du är folkbokförd och bosatt i Sverige. Andra kvalifikationen är att du inte får ha passerat en viss ålder eller har information om kommande varsel eller uppsägning.

Kompletterade fördelar

Fördelarna med att välja en kompletterande inkomstförsäkring jämfört med en via fackförbund är flera. En av de största är att du får en fokuserad försäkring som skyddar din inkomst, och bara detta.

Det resulterar i att de ofta har anpassade villkor som längre ersättningstider, kortare kvalifikationstid och möjlighet till högre maxlön.

Inkomstförsäkring utan fack

Inkomstförsäkringar utan fackförbund urskiljer sig egentligen inte på något sett utan fungerar precis som andra försäkringar samt skydd från fack. Exempel utan fack är Accept, Folksam och JobbGarant.

intresse inkomstförsäkring covid-19 mars 2020
Illustration 2.1 – Intresset sökresultat för inkomstförsäkringar mars 2020.

Är det värt teckna inkomstförsäkring?

Det finns flera aspekter som avgör om det är värt att teckna en inkomstförsäkring. Kort och gott skulle vi säga att det alltid är en bra idé att vara försäkrad men kostnaden kan vara mer värd att betala beroende på arbets- och livssituation. Nedan förklarar vi viktiga aspekter och för vissa ett skydd mot inkomstbortfall kan vara mer värt.

Du med bra lön

För dig som tjänar över 33 000 kronor i månaden är inkomstförsäkringen högst nödvändig. Anledningen är att vid eventuellt inkomstbortfall får du endast ersättning upp till denna nivå och utan försäkring behöver du lära dig leva med en lägre inkomst.

Du som önskar långvarigt skydd

Oavsett hur mycket du tjänar går det endast att få ersättning av Försäkringskassan i 100 dagar. Du som önskar ett långvarigare skydd vid eventuellt inkomstbortfall bör ha en bra inkomstförsäkring oavsett lönenivå.

Du med extra utsatt yrke

Tyvärr finns det mer utsatta yrken när det kommer till arbetslöshet. Det gäller ofta yrken där utbudet och efterfrågan är väldigt låg och en uppsägning tyvärr kan leda till långvarig frånvaro. I dessa stunder kan en extra inkomstförsäkring vara räddningen innan du är tillbaka på arbetsmarknaden.

Jämför inkomstförsäkring

Som du kanske listat ut vid det här laget kan rätt skydd mot arbetslöshet ge dig en stor ekonomisk trygghet. När du bestämt dig för att gå vidare och teckna kan det vara smart att jämföra de olika alternativen. Vi på försäkrat har som uppgift att göra just detta, hjälpa dig ta ett bättre beslut.

Nedan kommer vi gå igenom moment och faktorer som kan vara bra att kolla på när du jämför inkomstförsäkring. Att vara påläst kan enkelt göra ditt val enklare och i slutendan göra att du får ett skydd som passar dina behov.

Maximal ersättning

Din lön spelar stor roll när det kommer till att välja vilken försäkring som passar dig. Som bekant kan du erhålla en ersättning på max 80% av din lön från arbete. Däremot finns det även en maximal ersättning kopplat till detta vilket innebär att du bör kontrollera att 80% av din lön faller under denna maximala ersättning.

Om den inte gör det kan du välja en annan inkomstförsäkring eller leta efter specifika tillägg, vilket många fackförbund och privata aktörer erbjuder.

Ersättningstid

Från och med den dagen du blir av med arbetet har du rätt till ersättning. Hur länge du har rätt till ersättning regleras av en ersättningstid. Tiden varierar mellan de olika aktörerna och kan vara en mycket avgörande faktor för många. En längre ersättningstid kan skapa en trygghet och minska din stress i samband med att du letar efter nytt arbete.

Förmåner

Efter att ha kollar på den maximala ersättningen och ersättningstiden kan det vara bra att kontrollera andra förmåner. Dessa värden är betydligt mjukare men kan samtidigt passa din situation väldigt bra.

Exempel på förmåner kan vara rådgivning, löneförhandling eller annan stöttning i din arbetsliv.

Inkomstförsäkring pris

Vad kostar en inkomstförsäkring? Bra fråga! Priset för en inkomstförsäkring varierar relativt mycket mellan de olika aktörerna och vi kan inte ge dig ett exakt genomsnittspris. Vanligaste metoden för prissättning av fackförbund och försäkringsbolag vi har sett på är efter bransch. De vill säga försäkringen kan vara dyrare för dig som jobbar med kultur än t.ex. IT. Priset grundar sig på en rad faktorer däribland en förväntning på arbetsmarknaden framöver för just din bransch.

Priset och din kostnad varierar också beroende på om du går via fackförbund eller privata aktörer. Innehållet i ett fackförbund vara bredare men det innebär inte generellt att det också är dyrare. Det finns också få saker du kan påverka för att komma undan billigare.

Bästa inkomstförsäkringen 2021

Intresset för en ordentlig och bra inkomstförsäkring har ökat i korrelation med den pågående pandemin (Covid-19), med anledning till de restriktioner och därav påverkade branscher som t.ex. hotell, restaurang och turistverksamheter. Denna anledning och oro är fullt förstående och vi hoppas att de som är drabbade snabbt kan komma tillbaka till sina arbeten.

Enligt ekonomifakta ökade arbetslösheten i februari 2021 med 2 procentenheter i jämförelse med februari 2021 (*).

Som följd av detta har våra besökare direkt börjat efterfråga den bästa inkomstförsäkringen 2021. Vi som gedigen och komplett försäkringsguide har därför tagit denna förfrågan på största allvar och under det gångna året kontinuerligt utökat och uppdaterat innehållet kring just försäkringar mot förlorad inkomst.

Den allra bästa inkomstförsäkring du kan ha ger dig, vid arbetslöshet, 80% av din ordinarie lön i ersättning under så lång period som möjligt. Allt för att din vardag ska kunna fortlöpa som vanligt under tiden du letar efter nytt arbete.

Utöver perioden finns det även två andra saker som kan vara viktigt att kolla på, nämligen maxlön och kvalifikationstid. Maxlönen är ett tak på hur mycket du kan få i ersättning, dvs 80% av ett max. Kvalifikationstid är den tid du behöver ha haft försäkringen innan du blir av med jobbet, för att vara berättigad till ersättning.

För bästa inkomstförsäkring, kolla efter:

 • Maxlön högre än din lön
 • Lång ersättningsperiod

(*) Arbetslöshet aktuell information enligt Ekonomifakta, 2021-02-12

Fackförbund med inkomstförsäkringar

Vi har tidigare nämnt att det finns två typer av inkomstförsäkringar, en via fackförbund och en som du tecknat privat. I denna sektion kommer vi att nämna de alla typer av försäkringar som finns via ditt fackförbund. Fördelen med dessa är att du även får andra fördelar, de vill säga det är inte bara uteslutande ett skydd om du förlorar arbetet. Ett exempel kan t.ex. vara Unionen som erbjuder coachning kring lönesamtal.

Fackförbund med inkomstskydd:

 • Sveriges läkarförbund
 • Handels
 • Sveriges Ingenjörer
 • Livs
 • Kommunal
 • Sveriges Arkitekter
 • IF Metall
 • Lärarförbundet

Försäkringsbolag (privat):

 • Folksam
 • Accept
 • JobbGarant
 • IF (via förbund)