Inkomstförsäkring

Att teckna en inkomstförsäkring är ett sätt att trygga din inkomst om något oförutsett som påverkar din inkomst skulle hända. Det statliga stödet från arbetslöshetskassan täcker endast upp till ungefär 25 000 kronor. För dig som tjänar mer än så kan det vara bra vara förberedd. Jämför inkomstförsäkringar nedan och hitta bäst idag.

Vad är inkomstförsäkring?

Inkomstförsäkringar som erbjuds på den privata sektorn idag kan oftast tecknas i två olika stora omfattningar, beroende på hur ditt skydd ser ut idag. Större delen av de fackförbund som finns idag har en inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet och fackavgiften. Till dessa inkomstförsäkringar kan det dock vara bra att komplettera med en inkomstförsäkring som du tecknar helt på egen hand. Detta på grund av att det kan finnas begränsningar i den inkomstförsäkring som ingår i fackförbundens medlemskap vilket gör att du kan få svårt att upprätthålla din nuvarande levnadsstandard.

Allt deta handlar om hur stor ersättning du är i behov av om du drabbas av exempelvis en uppsägning och förlorar din inkomst. Vanligtvis gäller att olika yrkesgrupper rekommenderas att teckna en privat inkomstförsäkring som komplement till det skydd som ingår i fackförbundets inkomstförsäkring. Detta för att du inte ska lida alltför stora förluster i samband med ett eventuellt inkomstbortfall. När du tecknar en inkomstförsäkring så kan du känna dig lite tryggare i din vardag, du behöver ej oroa dig på samma sätt om du skulle förlora inkomsten.

Bäst inkomstförsäkring

FörsäkringsbolagTeckna
Folksam

Läs mer

 • Högst betyg av oberoende försäkringsbyrå
 • Kostnadsfri byggrådgivning
 • Trygghetsbesiktning
Tillägg:
Utökat reseskydd, Värdesak, Golf, Småbåtsförsäkring, Elrullstol, Skog
Rabatter:
Upp till 25% vid samlad försäkring
Teckna nu ›
ICA Försäkringar

Läs mer

 • 5000 SEK på ICA vid trasig kyl/frys
 • 60 dagars reseskydd
 • ICA-bonus på försäkringskostnaden
Tillägg:
Golfförsäkring, Småbåtsförsäkring, Olycksfallsförsäkring
Rabatter:
ICA-bonus
Teckna nu ›

Privat inkomstförsäkring

Det finns även fackförbund som saknar dessa slags inkomstförsäkringar, samt en del fackförbund med ibland höga månadsavgifter på medlemskap och inkomstförsäkring. Är du verksam inom en sådan yrkesgrupp eller saknar medlemskap i ett fackförbund kan du istället välja att teckna en inkomstförsäkring helt på egen hand. Då tecknar du alltså en försäkring som ersätter fackförbundens egna privata inkomstförsäkringar.

Vad ingår i en inkomstförsäkring?

För att kunna teckna en inkomstförsäkring behöver du vara medlem i en arbetslöshetskassa. Från din A-kassa får du en inkomstrelaterad ersättning vid eventuell arbetslöshet. Ersättningen från A-kassan är betydligt högre än den lagstadgade arbetslöshetsförsäkring som arbetstagare och företagare i Sverige omfattas av.

Om du blir arbetslös så betalar A-kassan alltså då ut en summa baserad på den lön du hade medan du arbetade. Ersättningen från A-kassan motsvarar 80 procent av din tidigare i inkomst, men det finns en övre gräns på hur mycket A-kassan som mest betalar ut, det finns oftast även en tidsgräns.

Ett exempel på detta:

Gränsen går vid 80 procent av 25 025 kronor före skatt.

Har du en inkomst som är högre än 25 025 kronor, kan du alltså komplettera ditt skydd med en inkomstförsäkringsom ger dig maximalt upp till 80 procent av din månadsinkomst. Du kan också välja att försäkra dig till ett lägre belopp för att få ned försäkringskostnaden. Inkomstförsäkringen betalar helt enkelt ut den mellanskillnad som uppstår, mellan A-kassans övre gräns och 80 procent av din tidigare lön eller annat angivet belopp.

Du har 30 000 kronor i lön men blir arbetslös. Som ett exempel säger vi att din A-kassa betalar ut cirka 20 000 kronor före skatt, som är A-kassans maxgräns för utbetalningar. Eftersom 80 procent av 30 000 är 24 000 kommer inkomstförsäkringen att ersätta med ungefär 4 000 kronor i månaden. Den totala ersättningen från A-kassan kombinerat med inkomstförsäkringenuppgår då till 80 procent av din bruttolön. Ersättningen från A-kassan beskattas som vanligt och ersättningen från inkomstförsäkringen betalas ut efter att ett avdrag på skatten gjorts.

Även inkomstförsäkringen har en maxgräns för hur hör månadsersättningen kan bli men den gränsen är mycket högre än A-kassans gräns.

Ersättningsdagar i en inkomstförsäkring

En full period med A-kassa innebär 300 dagars inkomstersättning och på en månad går det ungefär 22 arbetsdagar. Du kan som mest få ersättning i drygt 13 månader (300 dagar / 22 dagar) av din A-kassa. Hur många ersättningsdagar din inkomstförsäkring erbjuder, regleras i försäkringsvillkoren. Ofta kan du välja längden på ersättningsperioden, vilket då även påverkar  för din inkomstförsäkring. Du kan också välja att förlänga antalet ersättningsdagar,

Det du bör tänka på är även att inkomstförsäkringen har en karenstid som gäller Det innebär att du inte kan få ut någon ersättning under de allra första dagarna (exempelvis de 14 första dagarna) av din arbetslöshet eller arbetsoförmåga. Efter detta börjar ersättningsdagarna räknas.

Vilka krav finns det för att få inkomstförsäkringen?

För att få ersättning krävs det att du uppfyller ett visst antal krav. Detaljerna skiljer sig mellan olika försäkringsbolag men vanligtvis gäller följande:

 • Medlemskap i A-kassa

Du måste alltid vara medlem i en A-kassa för att kunna teckna en inkomstförsäkring. Försäkringen blir därmed ett komplement till det skydd du omfattas av via din egna a-kassa.

 • Ofrivilligt inkomstbortfall

Anledningen till din arbetslöshet får inte vara självvald. Du kan med andra ord inte självmant säga upp dig och sedan räkna med att få ersättning från din inkomstförsäkring. Finns det däremot mycket starka skäl till din uppsägning så kan du få rätt till ersättning. Hos de försäkringsbolag som erbjuder inkomstförsäkringar finns det i regel juridisk hjälp att få om det på något sätt uppstår en konflikt mellan dig och din arbetsgivare.

 • Uppfylld kvalificeringstid

Kvalificeringstiden måste vara uppfylld. Det betyder att du måste haft inkomstförsäkringen en viss tid innan ersättning kan betalas ut till dig. Detta kan man säga är unikt för just inkomstförsäkringar, till skillnad från andra försäkringar som kan ge ersättning från och med den dag försäkringen tecknas.

 • Arbetsför senaste året

Du måste ha jobbat de senaste tolv månaderna. Detta krav gäller alltid. Du behöver inte nödvändigtvis ha arbetat 100 procent, utan kravet kan exempelvis vara minst 50 procent det senaste året. De exakta kraven skiljer sig åt mellan olika inkomstförsäkringar och försäkringsbolag.

 • Ingen utbetald ersättning

Ersättning från försäkringen ska inte vara utbetald de senaste tolv månaderna. Detta eftersom inkomstförsäkringen ger ersättning för en begränsad sammanhängande tid. På detta vis är det i princip hos samtliga bolag.

Tilläggsförsäkring

Det finns en viss variant på en tilläggsförsäkring som kan vara som en utökning eller förlängning av inkomstförsäkringen. Oavsett om du har inkomstförsäkring via ditt fackförbund eller privat brukar du kunna teckna tilläggsförsäkring. Ett tillägg till en inkomstförsäkring kompletterar i regel försäkringen på två punkter:

För det första brukar ersättningstaket höjas med hjälp av tillägget. Det kan röra sig om en stor skillnad, specifikt för dig som har en väldig hög inkomst. Istället för att ha ett tak på exempelvis 50 000 kronor varje månad, kan taket vara på så mycket som 150 000 kronor. Även om det finns de som tecknar detta tillägg på grund av denna orsak så är det betydligt fler som lockas av den andra punkten som förbättras – antalet dagar. Med detta tillägg så ökar antalet ersättningsdagar, vilket skapar en större trygghet oavsett vilken lön du än har. Tilläggsförsäkringen till inkomstförsäkringen kan exempelvis öka antalet ersättningsdagar med 50 extra dagar. Vilket kan göra en väldigt stor skillnad