Cyberförsäkring

Cyberförsäkring, även kallad databrottsförsäkring, skyddar ditt bolags sårbara data och digitala tillgångar. Ett intrång kan bli förödande och tyvärr innebära förlorade inkomster. Med rätt cyberförsäkring får ni experthjälp för att snabbt komma igång igen samt ersättning för förlorade inkomster.

Skicka förfrågan på cyberförsäkring

Alltid svar inom 24 timmmar. Dina uppgifter är säkra hos oss.
cyberförsäkring illustration

Vad är en cyberförsäkring?

En cyberförsäkring kallas ibland databrottsförsäkring. Detta är en försäkring för dig med ett företag som värnar om företagets säkerhet på det sättet att du vill minimera risken för intrång från hackare och virus som kan angripa datorn. Problemen med dataintrång ökar i rekordfart idag, det finns många exempel där företag har fått stänga ned system och register, vi har sett företagets dokumentation och uppgifter påverkas på ett negativt sätt. Ett databrott eller intrång kan skapa stora konsekvenser för dig och ditt företag där du kan behöva anlita dyr experthjälp för att åtgärda problemet vilket i sin tur leder till förlorad inkomst eftersom det blir ett stopp i verksamheten.

Dagligen utsätts både stora och små företaget för virus och intrång, för att förhindra och förebygga detta är det vanligt att idag se till så att tecknat en cyberförsäkring till sitt företag. Med cyberförsäkringen så har du tillgång till en rad olika hjälpmedel för att förhindra stopp i verksamheten och olaga intrång. Du har blandannat tillgång till en jour telefon där du kan få hjälp dygnet runt om du misstänker att ditt företag har utsatts för ett dataintrång. Jourtelefonen kan även kontaktas om man råkar ut för ett ersättningskrav som ställts av kunder eller affärsförbindelser som menar att ditt företag är skyldig till att känslig information har kommit ut.

Andra exempel på vad som kan ingå i en cyberförsäkring:

 • Skadeanmälan dygnet runt
 • Hjälp med juridisk rådgivning
 • Utreda & förhandla skadeståndskrav
 • Utredning av intrång med hjälp av IT-expert
 • Ersättning för förlorad inkomst när verksamheten står still
 • Ersättningshjälp om du blir skyldig att betala vid brott mot GDPR
 • Hjälp med att underätta berörda kunder vid dataläckage
 • Betalning av skadestånd

Hitta och jämför de bästa cyberförsäkringarna

När du är på jakt efter en cyberförsäkring till ditt företag så är vårt bästa tips att kika i vår lista på rekommenderade försäkringsbolag och läsa på om det aktuella bolaget. Det är inte alla försäkringsbolag som har en cyberförsäkring, du kan dock räkna med att alla stora försäkringsbolag kommer att kunna erbjuda en försäkring som skyddar mot intrång i ditt företag. Alla företag är olika och alla företag har olika behov av försäkringar och skydd för sitt företag. När det gäller en cyberförsäkring så är det oftast väldigt lika varandra i de olika försäkringsbolagen men på det stora hela så är det vad ditt företag är i behov av för skydd som är viktigt. 

När du ska skaffa en cyberförsäkring är det viktigt att du läser på om den aktuella försäkringen hos det specifika försäkringsbolaget och jämför det mot andra försäkringsbolag som erbjuder samma försäkring. Det kan vara vissa moment som ger lite bättre ersättning hos ett försäkringsbolag och ett annat moment som ger dig ett vitkigare skydd för just ditt företag hos ett annat försäkringsbolag. Att försöka skräddarsky skyddet för ditt företag är alltid viktigt och vi rekommenderar att du noga kollar igenom innehållet i de olika försäkringarna. De försäkringsbolag som vi listar här på försäkrat är alltid försäkringsbolag som vi själva hade velat vara försäkrade i. Vi väljer enbart de bästa försäkringarna som har ett effektivt skydd och tar sina kunder på allvar.

Går det att minska risken för nätverksintrång eller databrott?

Att vara föreberedd och följa olika säkerhetsföreskrifter gör att du minsar risken för att utsättas för dataintrång. När du gör detta så minskar du även risken för nedsatt ersättning om ett brott mot säkerhetsföreskrifterna skulle förvärra den eventuella skadan. Det finns några viktiga delar som är bra att utföra för alla företag, vi ger exempel här nedan:

 • Håll alltid din programvara uppdaterad
 • Använd alltid uppdaterade virusskydd och brandväggar
 • Se till att alltid ha din data säkerhetskopierad, gärna regelbundet
 • Förhindra att obehöriga kan få åtkomst med hjälp av en loggad åtkomstkontroll
 • Håll koll på säkerhetsuppdateringar
 • Kryptera dataöverföringar
 • Utbilda din anställda, förbered hur hackers fungerar och hur virus kan undvikas 

Om du misstänker att ditt företag har drabbats av ett dataintrång så är det väldigt viktigt att så snabbt som möjligt stoppa verksamheten och stänga ner nätverk, både fasta nätverk och trådlösa nätverk. Sedan bör man kontakta sitt försäkringsbolag där man har tecknat en cyberförsäkring. Man bör agera så fort som möjligt för att förhindra att skadan blir mer omfattande än vad den redan är.

Försäkringsbelopp & självrisk

Ett vanligt försäkringsbelopp på denna försäkring är 5 Miljoner SEK. Detta belopp går vanligtvis att justera baserat på företagets omsättning och storlek. Ett högre försäkringsbelopp innebär som vanligt en högre kostnad på försäkringspremien. Självrisken när du behöver utnyttja försäkringen varierar hos varje försäkringsbolag.

Övriga moment

Utöver ett koncentrat skydd på dataintrång finns det även andra moment för att forma ett bra och komplett skydd för din organisation. Detta är bara exempel och exakt vad som ingår varierar mellan de olika aktörerna.

Teknisk support

Ingår i alla cyberförsäkringar, ditt företag får hjälp av IT-experter för att kunna kartlägga orsaken till dataintrånget, även omfattningen och hur stor skada som är skedd. Man får helt enkelt hjälp med att avgöra om det är ett dataintrång som har skett. Man behöver oftast inte betala självrisk för detta moment, detta är någonting som kommer efter om fler åtgärder behöver utföras.

Förmögenhetsbrott

Försäkringen kan ersätta ekonomisk förlust som har uppstått av ett dataintrång.

Förlust av känslig information

Personupplysningar som kommit på avvägar p.g.a. dataintrång. Försäkringen ersätter hjälp med att uppfylla alla lagstadgade notifieringskrav som åligger företaget.

Tredje man

Skador som drabbar tredje man och skador där ditt företag är skadeståndsskyldig kan du få hjälp med genom en cyberförsäkring.

Återställning

Försäkringen ersätter vanligtvis olika kostnader som kan uppkomma när du behöver rekonstruera och återinstallera programvara, eller upprätta data efter ett inträffat dataintrång eller nätverksintrång. 

Vanliga frågor

Hur skyddar en cyberförsäkring oss?

En cyberförsäkring kan ge dig eller ditt företag ersättning och hjälp vid:

– Dataintrång
– Inkomstbortfall vid datorhaveri
– Experthjälp
– Och mycket mera.

Är det något skillnad mellan en dataintrångsförsäkring och cyber?

Inte alls! Det är endast olika benämningar försäkringsbolag använder. Givetvis kan innehållet mellan de olika försäkringsbolagen varierar men huvudsakligen handlar det om samma sak.

Vad är en IT-försäkring?

En IT-försäkring skyddar ditt bolags IT och infrastruktur. Det är en bredare variant än cyberförsäkring som specifikt skyddar intrång.