Båtförsäkring

 • Lägsta 2800 kr / år
 • Jämför 4 försäkringsbolag
 • Få svar inom 24 timmar
 • Bindningstid på 1 månad

Jämför båtförsäkring

En båtförsäkring skiljer sig på många sätt från en klassisk bilförsäkring. I stort sett alla fordonstyper i Sverige måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Detta gäller däremot inte båtar på samma sätt vilket gör att man kan välja att åka på vattnet helt oförsäkrad om man så vill. De flesta båtägare väljer dock att teckna en försäkring på sin båt då det ofta är en dyr ägodel som man håller väldigt kärt. Dels för att skydda sin båt vid olyckor och dels för att få skydd vid eventuella skadeståndskrav. Den lägsta försäkringsgraden som kan tecknas är ansvarsförsäkring, men många väljer att sy ihop en försäkring baserad på sina olika behov. En ansvarsförsäkring täcker bara skador som kan uppstå på sjön vid eventuell olycka med annan båt. En ansvarsförsäkring kan täcka den andra båtens skador men aldrig din egen båt.

Bra och Billig Båtförsäkring!

FörsäkringsbolagTeckna
Moderna försäkringar

Läs mer

 • Atlantica (nischat på båtbranschen)
 • Märkesförsäkring
 • Förmånlig självrisk
Lägg till:
Assistans, maskinskada
Rabatter:
Skadefri, Keel-Pro, Startspärr, Söksystem, Vinterförvaring
Teckna nu ›
Svedea

Läs mer

 • Starthjälp ingår
 • Specifik märkesförsäkring
 • Sveriges nöjdaste kunder
Lägg till:
Olycksfall, stillestånd, assistans, allrisk, maskinskada
Rabatter:
Securmark-märkning, Klass 3-låsning, Vinterförvaring, Godkänt söksystem
Teckna nu ›

Vad kostar en båtförsäkring?

Snittpris på en båtförsäkring är 2800 kr per år. Detta skiljer sig dock en hel del beroende på hur ny din båt är och en hel del andra aspekter. När du kollar efter en båtförsäkring så märker du att det är en hel del information du ska uppge för att en prisbedömning samt riskbedömning skall göras. Det tar lite längre tid att fylla i denna information mot exempelvis en bil där du kan det mesta utan till.

Vad ingår i en båtförsärking?

Till båtförsäkringen finns det inte olika försäkringsnivåer, det vill säga halv- eller helförsäkring. De flesta försäkringsbolag erbjuder istället två eller tre olika slags basutbud som man kan välja mellan beroende på hur heltäckande man vill att båtförsäkringen ska vara. Andra försäkringsbolag kan ha en enda grundläggande försäkring som kompletteras på olika vis med många olika tilläggsförsäkringar som du kan gå igenom och lägga till. Det viktigaste är att du hittar en båtförsäkring som täcker just de behov som du och din båt har. Det som generellt ingår i en båtförsäkring skriver vi här nedanför och förklarar kortfattat.

Täckande skydd för skador som kan uppstå på din båt

Sjöskada

Ersättning kan utgå om båten skadas genom grundstötning, kollision, kantring med mera. Med sjöskada menas helt enkelt skador som uppstår på sjön.

Brand

Ersättning kan betalas ut vid skador på grund av brand, blixtnedslag, explosion eller kortslutning.

Båtassistans

Assistans med hjälp av bärgare kan fås om båten stannat på grund av tekniska problem, att föraren blivit akut sjuk, eller i vissa fall om bränslet tagit slut. Villkoren kan på denna punkt skilja sig åt och det är därför viktigt att jämföra denna avtalspunkt noga om man vet med sig att man vill ha assistansskydd. Detta är även en av de punkter som inte nödvändigtvis måste finnas med i det grundläggande skyddet.

Skadegörelse och stöld

Båtförsäkringen gäller både båten, för de tillbehör som följer med samt personlig egendom som förvaras i båten. Däremot är det alltid lägre ersättningstak på tillbehör än själva båten. Ett exempel kan vara att du får maximalt 2 500 kronor för fastmonterad elektronik, 4 000 kronor för personliga ägodelar eller 10 000 kronor för skador på eller stöld av en båttrailer.

Uppläggning / Sjösättning

De flesta väljer att ta upp sin båt på hösten för att undvika is- och frostskador. Båten är även försäkrad under tiden den förvaras på land, under transport och när båten ska sjösättas igen. Det är bra att ha en avställningsförsäkring dessutom för att vara skyddad mot exempelvis stöld under den årsperioden då båten inte är sjösatt-.

Andra skador / personskador som kan uppstå till havs

Kris

Behöver man träffa psykolog eller terapeut för att prata om en traumatisk olycka kan krisförsäkring ersätta kostnaderna för ett visst antal besök. Det är en försäkring som ofta hänger med men sällan används. Det är dock inget som du vanligtvis betalar extra för utan det brukar ingå i försäkringen.

Ansvar

Om någon gör anspråk på skadestånd från båtägaren kan försäkringsbolaget hjälpa till att undersöka vems felet var, förhandla med motparten och eventuellt betala ut begärt skadestånd.

Rättsskydd

I de fall båtägare hamnar i tvist angående båten kan ersättning från båtförsäkringen täcka kostnader för rättegång och juridiskt ombud. Detta gäller när tvisten handlar om ett större belopp och kan prövas i svensk domstol. Det gäller inte alla tvister men en stor del. Om du är nyfiken kring detta ber vi dig läsa på hos det aktuella försäkringsbolaget för att bilda dig en uppfattning om vad man kan få hjälp med vid eventuella tvister.

Båtförsäkring för öppet hav eller sjö

En  båtförsäkring kan faktiskt skilja sig åt och ha helt olika priser beroende på vilket vatten båten ska gå i, en båt som enbart försäkras för en sjö får inte nödvändigtvis samma skydd om du ger dig av på längre sträckor med den. Var noga med att kolla upp skyddet på din båtförsäkring innan du ger dig av på längre resor som exempelvis i kanaler eller ut på öppet hav. Det är en viktig del när du försäkrar din båt så du vet vad som verkligen gäller. Ett vanligt misstag är att vi svenskar tecknar en försäkring och antar att det ska täcka det mesta. Detta blir i sin tur ett väldigt tråkigt misstag där man blir utan ersättning och ofta skyller på försäkringsbolaget. Försäkringsbolaget hänvisar dock nästan alltid till sina försäkringsvillkor när det uppstår en skada så det är alltid upp till kunden att ha koll på detta.

Tilläggsförsäkringar för båtförsäkring

Jolle / småbåt

Oftast täcks jollen av båtens försäkring. Men detta enbart upp till en viss summa. Är den mer värd bör den tilläggsförsäkras. Kolla noga på villkoren här hos det försäkringsbolag du jämför hos för att veta exakt hur deras jolleförsäkrings-tillägg fungerar.

Båtförsäkring vid uthyrning

Rsken för skador ökar avsevärt om båten hyrs ut och då krävs oftast en tilläggsförsäkring vid dessa fall. Kostnaden kan antingen vara en fast årskostnad eller per vecka som båten ska hyras ut. I vissa fall ökar årspremien kraftigt på grundav detta. Det är kanske inte så jättevanligt men en viktig del för dig som faktiskt hyr ut din båt.

Dyrare elektronik

Elektronik och annan tillbehörsutrustning har allt som oftast ett lågt ersättningstak. Har man tillbehör som är dyrare bör man teckna en tilläggsförsäkring som höjer detta tak.

Försäkra båttrailer

Båt och båttrailer måste inte försäkras på samma bolag men många väljer att göra det eftersom det är smidigt att ha alla försäkringar gällande båten på samma ställe.

Utsträckt område

En grundläggande båtförsäkring gäller inom ett specifikt område. Har man som avsikt att köra på farvatten längre bort kan tilläggsförsäkringen ”utökat område” tecknas. Då utökas de farleder som försäkringen är gällande på.

Hitta billigast och bäst båtförsäkring

Det finns flera sätt att se till att minska kostnaderna för din båtförsäkring. Ett första steg är att jämföra försäkringsbolagens utbud och priser. Utöver detta kan du få reducerad självrisk genom att:

 • Se till att ha godkänd låsanordning och fastlåst båt när du ligger i hamn
 • Installera ett båtlarm
 • Ha en elektronisk startspärr som blockerar en eller flera motorfunktioner
 • Stöldmärkning genom exempelvis ID-märkning eller DNA-märkning
 • Undersök vilka krav ditt försäkringsbolag har för reducerad självrisk.

Priser på försäkring av båt

Det kan vara väldigt stora skillnader på pris på båtförsäkringar hos Sveriges alla försäkringsbolag idag. Av erfarenhet så vet vi att samma slagsförsäkring med samma skydd kan skilja sig i flera tusenalappar i pris beroende på vilket försäkringsbolag du kollar hos. Vissa försäkringsbolag har helt enkelt dåliga båtförsäkringar där dom inte riktigt har någon koll på hur man ska prissätta en båtförsäkring. Kanske kan detta vara p.g.a. att de inte har varit med i båtbranschen sålänge som ett väletablerat företag med månårig erfarenhet och skadereglering av båtar kan ha. Det är alltid viktigt att undersöka noga och gå igenom varje båtförsäkring för att se vilket skydd som passar dig och vad för slags försäkringspremie du är beredd på att betala för din båt.