Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är något vi starkt rekommenderar oavsett ditt företags storlek. Det finns paket som passar alla och genom en bra företagsförsäkring behöver varken ägare eller anställda oroa sig över att något ska gå riktigt snett i den dagliga verksamheten.

Få en kostnadsfri offert av företagsförsäkring genom att klicka dig vidare nedan!

Publicerat av:
Martin Bäckman

Redaktör företagsförsäkringar

företagsförsäkring

Försäkra företag

  • 10% lägre pris i snitt
  • Bättre eller samma villkor
  • Skräddarsydd lösning
  Mer info
  Utbud:Egendomsförsäkring, Avbrottsförsäkring, Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Cyberförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Vd- och styrelseansvarsförsäkring, Kollektiv olycksfallsförsäkring, Entreprenadförsäkring, Evenemangsförsäkring, Fastighetsförsäkring, Fullgörandeförsäkring, Garantiförsäkring, Konsultansvarsförsäkring, Kreditförsäkring, Kriminalitetsförsäkring, M&A-försäkring, Maskinförsäkring, Patientansvarsförsäkring, Professionsansvarsförsäkring, Recallförsäkring, Sjukvårdförsäkring för anställda, Skogsmaskiner, Transportförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Utställningsförsäkring, Varuförsäkring, Åkeriförsäkring
  Om försäkringsbolaget

  Söderberg & Partners erbjuder en skräddarsydd företagsförsäkring för ditt företag till i snitt 10% lägre pris med samma eller bättre villkor än konkurrenterna.
  Se deras utbud och få ett prisförslag genom att gå till Söderberg & Partners.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

Eller läs mer om specifika företagsförsäkringar:

Personal och ekonomi

Fordon och fastigheter

Vad är en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring är en försäkringsprodukt framtagen för att ge ersättning för saker som kan hända i samband med att du bedriver din verksamhet. Grundskyddet omfattar egendom, ansvar och avbrott för dina saker eller skador du kan orsaka när du utför ditt arbete. Avbrott innebär ersättning om verksamheten skulle stanna upp och arbete inte kan utföras.

Det är inget lagkrav på att företag måste ha en företagsförsäkring förutom i en rad specifika branscher. Grundskyddet passar de flesta företag och vanligt är att man kompletterar med branschspecifika tillägg.

För företag med omsättning över 10 miljoner kronor per år anlitas ofta en försäkringsförmedlare och försäkringsskyddet skräddarsys. Informationen på denna sida omfattar därför i störst mån småföretag och medelstora företag.

företagsförsäkring illustration
Företagsförsäkring.

Jämför företagsförsäkring

En företagsförsäkring är ofta ett paket som består av flera olika slags försäkringar. Ofta är dessa speciellt utformade efter ditt försäkringsbehov i ditt företag. Det kan vara försäkringar som täcker dina anställda och dina kunder, det täcker även ditt företags materiella tillgångar. En företagsförsäkring är oftast skräddarsydd efter ditt försäkringsbehov. I denna recension går vi igenom vad en företagsförsäkring kan innebära och vilka försäkringsbolag som har ett rykte om att erbjuda prisvärda och omfattande företagsförsäkringar med ett väldigt bra skydd.

Det vi främst är ute efter när vi ska teckna en företagsförsäkring är att vara kostnadseffektiva. Helst vill du inkludera allt det som är viktigt för just ditt företag, men samtidigt exkludera onödiga och ej relevanta områden. För att hitta denna kombination kan du läsa på och jämföra företagsförsäkringar på de olika undersidorna där vi presenterar mer utförligt exakt vilka olika typer det finns.

Försäkringsbelopp (egendom)

Egendom är de värdesaker (t.ex. datorutrustning eller lager) kopplade till företagets verksamhetsadress. I grundutbudet på de allra flesta företagsförsäkringar ingår ersättning om någon av dessa saker skulle skadas eller försvinna.

Försäkringsbelopp är det maximala belopp ni kan få ersättning för. Ett högre försäkringsbelopp innebär en högre premie.

Ett tips är att du väljer ett försäkringsbolag med stort spann för att kunna försäkra ert exakta värde så korrekt som möjligt. På så sätt undviker ni vara under- eller överförsäkrade.

Försäkringsbeloppet kan vara allt från 100 000 kr till 5 000 000 kr.

Resdagar (tjänsteresa)

Det är naturligt att resa i arbetet och om du eller din personal är iväg på tjänsteresa, konferens eller några möten i världen ger grundutbudet dig ersättning om någon blir sjuk eller skadar sig.

En punkt att jämföra är hur länge, i resdagar, denna försäkring täcker. Ett vanligt spann för hur länge försäkringen täcker är mellan 30 till 200 dagar.

Företagsförsäkring för er bransch

När du kollar på en företagsförsäkring bör du anpassa den efter verksamhetens behov och vilka risker som finns. För företag med omsättning under 10 miljoner kronor är försäkringslösningen ofta grundskydd kombinerat med tillägg som passar verksamheten. Nedan är tre exempel på branscher och vilket försäkringsskydd som de vanligtvis väljer.

IT-verksamhet

En IT-verksamhet inom utveckling, hosting eller annan tekniskt expertis med väljer ofta ett företagspaket innefattande ansvar-, egendom- och avbrottsskydd. Till det är det vanligt att man adderar ett tillägg som täcker eventuellt skada man orsakar i sin rekommendation eller utveckling.

Hantverk

Ett företag verksamt inom bygg eller liknande verksamhet har ett helt annat krav än IT-verksamhet. Utöver grundskyddet väljer man ofta tillägg för byggnad, egendom på arbetsplats och mer omfattande skydd för olyckor.

Byggverksamhet

I byggbranschen är det vanligt att skräddarsy företagsförsäkringen eftersom det ofta finns värdefulla maskiner och utrustning. Dessa rekommenderar vi att försäkra eftersom företaget då kan få ersättning om det exempelvis skulle bli stulet eller förstört i en brand. Byggföretag skräddarsyr ofta sin försäkring eftersom det finns ett behov av tilläggsförsäkringar för att skydda bland annat sin personal.

Kroppsvård

Kroppsvård innefattar generellt fot-, hud- och hårvård som t.ex. frisör. En sådan verksamhet har ofta förutom grundskyddet tillägg som olycksfall under besök, behandlingsskydd och byggnad/lokal.

Butik

Driver du en butik med mycket inventarier och varor finns det företagsförsäkringar som är anpassade efter det. Då finns det exempelvis ett omfattande skydd mot stöld, inbrott och rån.

Vad kostar en företagsförsäkring?

Det är svårt att säga vad en företagsförsäkring kan få för premie, som tidigare nämnt är försäkringar väldigt ofta skräddarsydda och det som avgör premien är vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur mycket du omsätter varje år samt vilken storlek företaget har. Nedan kan du jämföra några exempelpriser för olika branscher.

Typ av verksamhetOmsättningExempelpris*
Konsultverksamhet500 000 kr/år400 kr/mån
Bygg och snickeri2 miljoner kr/år2000 kr/mån
Fastighetsbolag200 000 kr/år5000 kr/mån
Tabell 1.1 – Priser på företagsförsäkring per bransch och omsättning. *Priserna är uppskattade baserat på vår kunskap inom ämnet och inga faktiska priser.

Billig företagsförsäkring

Ordet billigt och försäkringar är inte alltid den bästa kombinationen. En försäkring har som syfte att ta dina kostnader om något oväntat händer – en billig företagsförsäkring kan därför inte alltid ha det omfattande skyddet du kanske förväntar dig. Det är därför istället viktigare att säkerställa att du har ett bra skydd till ett rimligt pris.

Billiga företagsförsäkringar kan generellt erbjudas av utmanare eller genom att du är lojal mot ditt nuvarande försäkringsbolag. Tveka inte att kontakta ditt försäkringsbolag för att förhandla om nya priser och villkor.

Tips hur du kommer undan billigare vid ny företagsförsäkring:

 • Överförsäkra inte ditt företag
 • Försök skräddarsy skyddet i högsta möjliga mån
 • Våga ta in flera offerter och jämför

Vad kan ingå i en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring kan vara väldigt bred, vi har valt ut och förklarat några exempel på vad som kan ersättas i en företagsförsäkring här nedanför.

I bilden här intill kan du se ett exempel på grundutbud och vanliga tillägg passande ett småföretag.

Grundskydd

För företag med en omsättning mellan 0 – 10 miljoner kronor har en företagsförsäkring oftast ett grundskydd. Sedan bygger du på med tillägg som är nödvändiga för din verksamhet.

företagsförsäkring illustration grundutbud och tillägg
Illustration 1.1 – Vanligt grundutbud plus tillägg passar småföretag. Oberoende undersökning genomförd av Försäkrat den 2024-03-15.

Egendomsskydd

Om ditt företag har egendom som förvaras på ett visst ställe kan försäkringen ersätta skador på dessa. Det kan även gälla ute hos kund.

Olika typer av egendom som detta kan gälla inkluderar verktyg, kontorsutrustning, varor och elektronik.

Avbrottsskydd

Om du får avbrott i din verksamhet i samband med en olycka eller skada kan en företagsförsäkring innehålla ett visst avbrottsskydd där du får ersättning för avbrottet. Villkoren skiljer sig mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag.

Tjänsteresa

Skyddar personal som är på resande fot inom jobbet och kan även omfatta den egendom som tillhör både den anställde och företaget.

Rättsskydd & ansvar

Alla företag har ett ansvar och kan bli skadeståndsskyldiga. Ett ansvars- och rättsskydd ger ersättning för eventuell orsakad skada och rättskostnad.

Kristerapi

Om du eller en anställd skulle behöva uppsöka en psykolog kan ni få ersättning och kristerapi efter exempelvis inbrott, rån eller annan extraordinär händelse.

Tillägg för bransch

Att dra alla verksamheter och företag i en och samma kategori är av naturliga anledningar inte fördelaktigt för någon. Därför har försäkringsbolagen utöver grundutbudet valt att ta fram branschanpassade tillägg som du kan lägga till. Kombinationen resulterar i ett bra försäkringsskydd för verksamheten.

Konsultansvar

Ett vanligt tillägg är konsultansvar som täcker eventuell skada som orsakats på grund av rådgivning eller rekommendation av ert företag.

Behandlingsskador

Om du bedriver spa- och massageverksamhet är tillägget för behandlingsskador vanligt. Det ger dig hjälp och ersättning om du eller en anställd råkar skada en kund.

Besöksolycksfall

Om er verksamhet har en lokal med besökare som råkar ut för en skada är besöksolycksfall ett tillägg som ersätter eventuellt skadestånd.

InnehållGrundutbudTillägg vid behov
AnsvarX
EgendomX
AvbrottX
RättskyddX
ÖverfallX
ReseskyddX
KonsultansvarX
BehandlingsskadorX
BesöksolycksfallX
Tabell 1.1 – Generellt grundutbud separerat med tillägg för din bransch. Oberoende undersökning genomförd av Försäkrat den 2024-03-15.

Vanliga frågor

Är det smart att hitta en billig företagsförsäkring?

Inte direkt! Ditt eller ert företag är en väldigt viktig instans med stort ansvar ur flera perspektiv. Det viktigaste är därför att hitta en bra företagsförsäkring snarare än en billig.

Finns det olika typer av företagsförsäkringar?

Ja! Att försäkra ett företag är inte alltid glasklart och det finns en uppsjö av bra varianter. Flest alternativ finns det för stora företag.

Är det enkelt att skaffa en företagsförsäkring?

Ja! Börja med att kontakta ett försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare som erbjuder företagsförsäkringar. Förklara er situation och låt experten göra sitt. Kika på vår topplista ovan för att se vad de olika försäkringsbolagen erbjuder.

Bästa företagsförsäkringen

Att hitta den bästa företagsförsäkringen är en lite knepig uppgift som vi ska försöka göra mycket enklare. Vi har tyvärr ingen möjlighet att kora specifikt den företagsförsäkringen som är bäst i test då det alltid skiljer sig från företag till företag.

Ett företag kan ha anställda med stor omsättning eller bara vara en enskild konsult. Som du kanske förstår är behovet oerhört olika mellan de olika företagen.

För att hitta den bästa företagsförsäkringen behöver du jämföra olika alternativ men först av allt börja med att definiera dina behov. Vad är det egentligen du önskar att skydda dig mot, är det förlust av inkomst eller ansvaret det kan finns med ett företag?

Innan du ger dig an och börjar leta efter din nya försäkring är det viktigt att du definierar följande punkter. Därefter är det bara att börja höra av dig till försäkringsbolagen.

För att hitta bästa skydd för ditt företag, fundera på:

 • Vad du önskar försäkra (egendom, inkomst etc.)
 • Hur många anställda företaget har
 • Om din bransch har specifika krav