Företagsförsäkring

En företagsförsäkring är något vi starkt rekommenderar oavsett ditt företags storlek. Det finns paket som passar alla och genom en bra företagsförsäkring behöver varken ägare eller anställda oroa sig över att något ska gå riktigt snett i den dagliga verksamheten.

Personal och ekonomi

Fordon och fastigheter

billig företagsförsäkring

Jämför företagsförsäkring

En företagsförsäkring är ofta ett paket som består av flera olika slags försäkringar. Ofta är dessa speciellt utformade efter ditt försäkringsbehov i ditt företag. Det kan vara försäkringar som täcker dina anställda och dina kunder, det täcker även ditt företags materiella tillgångar. En företagsförsäkring är oftast väldigt skräddarsydd efter ditt försäkringsbehov. I denna recension går vi igenom vad en företagsförsäkring kan innebära och vilka försäkringsbolag som har ett rykte om att erbjuda väldigt prisvärda och omfattande företagsförsäkringar med ett väldigt bra skydd.

Det vi främst är ute efter när vi ska teckna en företagsförsäkring är att vara kostnadseffektiva. Helst vill man inkludera allt det som är viktigt för just ditt företag men samtidigt exkludera onödiga och ej relevanta områden. För att hitta denna kombination kan du läsa på och jämföra företagsförsäkringar hos de olika undersidor där vi presenterar mer utförligt exakt vilka olika typer det finns.

Om företagsförsäkring

Det finns inga krav enligt lagen på att ett företag måste ha en försäkring. Om du med ett företag står utan försäkring så är du utsatt för stor risk genom att du kan behöva stå för stora kostnader vilket i sin tur innebär stora förluster för företaget. Att ha en företagsförsäkring är lika naturligt som att försäkra sitt hem. En försäkring man vill ha för att undvika stora kostnader om olyckan är framme. Det finns olika sorters försäkring för vilken bransch ditt företag är placerat i. Det kan finnas avtalsbestämmelser för olika branscher som gäller, det kan finnas krav på ansvarsskydd för bland annat advokater, läkare och försäkringsförmedlare.

Olika försäkringar för bolag

När man kollar på en företagsförsäkring så försöker man anpassa efter verksamhetens behov och vilka risker som finns. Försäkringen kan gälla ute i fältet ellre på den adress där företaget har sitt lager, verkstad eller butik. Det kan även vara så att varor transporteras runt om i Sverige och på så vis behöver vara försäkrade mot skada. En hemförsäkring på den privata sektorn täcker aldrig näringsverksamhet, det är viktigt att känna till detta vilket innebär att även om du jobbar hemifrån eller har kontor hemma så kommer aldrig en hemförsäkring att täcka skador på dina verktyg eller inventarier.

Vad kan en företagsförsäkring kosta?

Det är väldigt svårt att säga vad en företagsförsäkring kan få för premie, som tidigare nämnt så är försäkringar väldigt ofta skräddarsydda och det som avgör premien är vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur mycket man omsätter varje år samt vilken storlek företaget har. Vissa skador kan även bestämmas av omsättninge på ditt företag, det vill säga vilken slags ersättning du kan få för en viss skada beroende på hur mycket ditt företag omsätter.

Vad kan ingå i en företagsförsäkring?

En företagsförsäkring kan vara väldigt bred, vi väljer ut några exempel på vad som kan ersättas i en företagsförsäkring här nedanför:

Egendomsskydd

Om du på ditt företag har egendom som förvaras på ett visst ställe så kan försäkringen ersätta skador på dessa. Det kan även gälla ute hos kund. Olika egendom som detta kan gälla är: Verktyg, kontorsutrustning, varor ute till försäljning, elektronik.

Avbrottsskydd

Om du får avbrott i din verksamhet i samband med en olycka eller skada så kan en företagsförsäkring innehålla ett visst avbrottsskydd där du får ersättning för avbrottet. Villkoren skiljer sig väldigt mycket från försäkringsbolag till försäkringsbolag.

Tjänsteresa

Skyddar personal som är på resande fot inom jobbet och kan även omfatta den egendom som tillhör både den anställde och företaget. Detta fungerar alltså väldigt likt en reseförsäkring.

Krisförsäkring

Ett exempel: Du jobbar på en bank och blir utsatt för ett rån. Här kan denna försäkring ge ersättning för krishjälp. Om den anställde behöver besöka psykolog så kan en sådan försäkring träda in och ge ersättning för detta.

Vikten av försäkring till företag

Som tidigare nämnt så är företagsförsäkringar väldigt olika från företag till företag. Man behöver oftast skräddarsy sin företagsförsäkring. Vi kommer att lista de försäkringsbolag som vi tycker har bäst företagsförsäkringar på marknaden. Vi rekommenderar dig att kika igenom våran lista och läsa mer om dessa försäkringsbolag och vad det kan erbjuda för försäkringar för ditt företag.

Vanliga frågor

Är det smart hitta en billig företagsförsäkring?

Inte direkt! Ditt eller ert företag är en väldigt viktig instans med stort ansvar ur flera perspektiv. Det viktigaste är därför att hitta en bra företagsförsäkring snarare än en billig.

Finns det flera olika typer?

Ja! Att försäkra ett företag är inte alltid glasklart och det finns en uppsjö av bra varianter. Flest alternativ finns det för stora företag.

Är enkelt att skaffa?

Ja! Börja med att kontakta ett försäkringsbolag eller försäkringsförmedlare som erbjuder företagsförsäkringar. Förklara er situation och låt experten göra sitt.