Fastighetsförsäkring

En fastighetsförsäkring skyddar byggnader och lokaler mot vattenskador, inbrott, naturskador, brandskador och andra skador i olika former som kan drabba en fastighet. En fastighetsförsäkring idag är mer en självklarhet när du äger byggnaden. De allra flesta försäkringsbolagen erbjuder denna sortens skydd för företag och det är oftast ett ganska brett försäkringsskydd. Du kan teckna försäkringen på företagets kontor, hyreshus och fabriker.

Läs mer nedan och klicka dig sedan vidare för en kostnadsfri offert!

Publicerat av:
Martin Bäckman

Redaktör företagsförsäkringar

fastighetsförsäkring lägenheter

Rekommenderad fastighetsförsäkring

  • 10% lägre pris i snitt
  • Bättre eller samma villkor
  • Skräddarsydd lösning
  Mer info
  Utbud:Egendomsförsäkring, Avbrottsförsäkring, Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Cyberförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Vd- och styrelseansvarsförsäkring, Kollektiv olycksfallsförsäkring, Entreprenadförsäkring, Evenemangsförsäkring, Fastighetsförsäkring, Fullgörandeförsäkring, Garantiförsäkring, Konsultansvarsförsäkring, Kreditförsäkring, Kriminalitetsförsäkring, M&A-försäkring, Maskinförsäkring, Patientansvarsförsäkring, Professionsansvarsförsäkring, Recallförsäkring, Sjukvårdförsäkring för anställda, Skogsmaskiner, Transportförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Utställningsförsäkring, Varuförsäkring, Åkeriförsäkring
  Om försäkringsbolaget

  Söderberg & Partners erbjuder en skräddarsydd företagsförsäkring för ditt företag till i snitt 10% lägre pris med samma eller bättre villkor än konkurrenterna.
  Se deras utbud och få ett prisförslag genom att gå till Söderberg & Partners.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

Så jämför du fastighetsförsäkringar för ditt företag

När ditt företag söker efter en bra fastighetsförsäkring är det viktigaste momentet innan tecknande av försäkring att jämföra olika försäkringar. Årspremie och försäkringens innehåll varierar stort mellan olika försäkringsbolag. Det finns en gemensam grund när det kommer till denna sortens försäkringar där innehållet är väldigt likt varandra mellan försäkringsbolagen. Med det sagt finns det utöver likheter även många olikheter såsom tilläggsförsäkringar och skillnader i självrisker.

Vi vill påstå att det viktigaste för företaget är att ha en bra försäkring som täcker de allra viktigaste delarna i byggnaden. Ett exempel på detta är om du har hissar i byggnaden eller andra maskiner eller inventarier i byggnaden. Det finns även andra moment som kan vara bra att försäkra mot som exempelvis hyresförlust om fastigheten drabbas av en skada som gör att du inte kan inhämta hyra från dina hyresgäster.

Fastighetsförsäkring illustration
Fastighetsförsäkring.

Innehåll i fastighetsförsäkringen

Försäkringens innehåll skiljer sig som tidigare nämnt till en viss del mellan försäkringsbolagen. Nedan finner du det mest vanliga innehållet i en fastighetsförsäkring.

Byggnaden

Med en fastighetsförsäkring är du skyddad mot en rad olika skadehändelser som kan drabba din fastighet. Skador som brand, storm, vattenläckor, rån, inbrott, skadegörelse, översvämning. Du kan ofta även lägga till ett utökat skydd för oförutsedda skador. 

Ansvar

Ansvarsförsäkringen är som alltid en viktig del i en försäkring. Med ett ansvarsskydd är du skyddad mot eventuella skadeståndskrav om en skada inträffar som även drabbar en annan byggnad eller person. Ansvarsskyddet kan hjälpa förhandla och betala eventuella skadestånd. Det kan även gälla vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott.

Maskiner och inventarier

I en fastighetsförsäkring ingår det ett visst skydd för skador som kan inträffa på eventuella maskiner i byggnaden. Det kan exempelvis vara ventilationen eller hissar. Även andra maskiner i byggnaden kan du försäkra mot brand och vattenskador, även mot inbrott och skadegörelse.

Olycksfall allmänna utrymmen

Försäkringen ger företaget ett extra skydd mot händelser som du inte kunnat förutse. Det kan exempelvis vara boende och besökare i byggnadens allmänna utrymmen som kan drabbas av olyckor. Inte att förväxla med en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring.

Vanliga frågor

Vad på fastigheten skyddas vanligtvis?

De allra vanligaste skadorna som en fastighetsförsäkring ersätter är brand, stöld, skadegörelse och vattenläckage. Sistnämnda kan få stora konsekvenser.

Vilka typer av fastigheter kan försäkras?

Alla tänkbara! Om ditt företag eller förening har kontor, fabriker, bodar eller hyreshus det stor chans att en fastighetsförsäkring är rätt.

Vad gör ni?

Vår målsättning är att ge dig grundlig information om fastighetsförsäkringar, så att du enklare kan ta ett beslut om vilket försäkringsbolag som är rätt för ditt företag.

Tilläggsförsäkringar

Precis som på din privata villa eller på ditt radhus kan du i de olika försäkringsbolagen lägga till olika tilläggsförsäkringar. Tilläggsförsäkringar är ett bra sätt att utöka skyddet på din fastighet för att vara skyddad mot alla möjliga olika skadehändelser. Vi går här nedan genom ett par vanliga tilläggsförsäkringar.

Skadedjur

En tilläggsförsäkring mot skadedjur ersätter bland annat sanering av fastighet och lösöre vid ett angrepp av skadedjur. Försäkringen kan ersätta kostnaden för detta vid angrepp av träskadeinsekter för att ta ett exempel. 

Hyresförlust

Om du har en fastighet där du har hyresgäster som betalar hyra kan det vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om hyran inte kan betalas på grund av att hyresgästerna inte kan vistas i fastigheten. Med ett tillägg för hyresförlust kan du få ersättning för uteblivna hyresintäkter om du haft en ersättningsbar skada på din fastighet. 

Kulturellt värde

Om företaget äger en äldre fastighet som kanske har dyrbara utsmyckningar eller andra kulturella värden kan en tilläggsförsäkring täcka eventuella skador som kan bli kostsamma. Det kan vara en fin takmålning eller en extra fin och sällsynt fasad. Kostnaden för att återställa de konstnärliga utsmyckningarna kan vara väldigt kostsamt vilket gör det till en bra idé att försäkra sig mot detta.

Olja

Det finns försäkringsbolag som har speciellt utformade tilläggsförsäkringar för skador som kan uppstå. Ett exempel är oljeskador. Om olja skulle läcka ut ur ett ledningssystem som finns i fastigheten och som sedan skadar den försäkrade egendomen kan du ha ett automatiskt skydd för detta i din fastighetsförsäkring. Som vanligt är det viktigt att läsa på om villkoren i försäkringen för att veta vad det är som gäller i respektive försäkringsbolag.

Typer av fastighet

Beroende på vilken typ av fastighet du äger eller hyr kan det skilja exakt vilken fastighetsförsäkring som passar dig. Nedan har vi nämnt några vanliga typer av fastigheter.

Hyresfastighet

Är fastigheten som du äger ett hyreshus? Det finns ofta specifika försäkringar du kan hitta hos olika försäkringsbolag som är speciellt utformade för denna slags verksamhet. I ett hyreshus kan det förstås uppstå en mängd olika typer av skador. En av de absolut vanligaste skadeorsakerna i ett hyreshus som kan drabba fastigheten stort är läckande diskmaskiner och rör. Ibland blir skadorna så omfattande att hyresgästen kanske inte kan bo där under en tid vilket gör att hyresgästen har rätt till hyresnedsättning. Skador som dessa kan ersättas via försäkringen inklusive hyresförluster.

Hyrd lokal

En lokal som du hyr på företaget kan behöva ha ett försäkringsskydd. Ofta definieras det i hyresavtalet vilket ansvar du har. Om du har ett mer omfattande ansvar kan det vara bra kolla över er försäkring.