Fastighetsförsäkring

Med en fastighetsförsäkring på ert företags byggnader och lokaler är man skyddad mot vattenskador, inbrott, naturskador, brandskador och andra skador i olika former som kan drabba en fastighet. En fastighetsförsäkring idag är mer en självklarhet där man äger byggnaden. De allra flesta försäkringsbolagen erbjuder denna sortens skydd för företag och det är oftast ett ganska brett försäkringsskydd som man har att göra med när det gäller fastigheter. Du kan teckna försäkringen på företagets kontor, verkstäder, fabriker bland annat.

Med andra ord så täcker försäkringen vanligtvis det mesta som kan drabba byggnaden, inklusive skadehändelser som drabbar värme och ventilationssystem för att nämna ett exempel. Försäkringen kan också stå för kostnader på skador som uppstår kring byggnader som tillhör den försäkrade fastigheten.

Sidan är för:

  • Företag med fastigheter
  • Fastighetsägare
fastighetsförsäkring

Jämför olika fastighetsförsäkringar

När du med ditt företag söker efter en bra fastighetsförsäkring så är det viktigaste momentet innan tecknande av försäkring att jämföra olika försäkringar. Det kommer att skilja sig mycket i både årspremie samt innehåll i försäkringen. Det finns en gemensam grund när det kommer till denna sortens försäkringar där innehållet är väldigt likt varandra mellan försäkringsbolagen. Med det sagt så finns det utöver likheten även många olikheter såsom tilläggsförsäkringar och skillnader i självrisker. Vi vill påstå att det viktigaste för företaget är att man har en bra försäkring som täcker de allra viktigaste delarna i byggnaden. Ett exempel på detta är exempelvis om man har hissar i byggnaden eller andra maskiner eller inventarier i byggnaden. Det finns även andra moment som kan vara bra att försäkra mot som exempelvis hyresförlust om fastigheten drabbas av en skada där man sedan har svårt att inhämta hyra från sina hyresgäster.

Fastighetsförsäkring innehåll

Försäkringens innehåll skiljer sig som tidigare nämnt till en viss del mellan försäkringsbolagen. Nedanför finner du det mest vanliga innehållet i en fastighetsförsäkring.

Byggnaden

Med en fastighetsförsäkring är du skyddad mot en rad olika skadehändelser som kan drabba din fastighet. Skador som brand, storm, vattenläckor, rån, inbrott, skadegörelse, översvämning. Man kan ofta även lägga till ett utökat skydd för oförutsedda skador. 

Ansvar

Ansvarsförsäkringen är som alltid en viktig del i en försäkring. Med ett ansvarsskydd så är man skyddad mot eventuella skadestånd som kan riktas mot företaget om en skada inträffar som även drabbar en annan byggnad eller person. Ansvarsskyddet kan hjälpa förhandla och betala eventuella skadestånd. Det kan även gälla vid miljöbrott och arbetsmiljöbrott.

Maskiner och inventarier

I en fastighetsförsäkring ingår det ett visst skydd för skador som kan inträffa på ventuella maskiner i byggnaden. Det kan exempelvis vara ventilationen eller hissar. Även andra maskiner i byggnaden kan man försäkra mot brand och vattenskador, även mot inbrott och skadegörelse.

Olycksfall allmänna utrymmen

Försäkringen ger företaget ett extra skydd mot händelser som man inte kunnat förutse. Det kan vara exempelvis boende och besökare i byggnadens allmänna utrymmen som råkar ut för en olycka.

Vanliga frågor

Vad på fastigheten skyddas vanligtvis?

De allra vanligaste skadorna som en fastighetsförsäkring ersätter är brand, stöld, skadegörelse och vattenläckage. Sistnämnda kan få stora konsekvenser.

Vilka typer av fastigheter kan försäkras?

Alla tänkbara! Om ditt företag eller förening har kontor, fabriker, bodar eller hyreshus är det stor chans att en fastighetsförsäkring är rätt.

Vad gör ni?

Vi hjälper dig komma i kontakt med ett försäkringsföretag som kan hjälpa er teckna en bra försäkring.

Tilläggsförsäkringar

Precis som på din privata villa eller på ditt radhus så kan man i de olika försäkringsbolagen lägga till olika tilläggsförsäkringar. Tilläggsförsäkringar är ett bra sätt att utöka skyddet på sin fastighet för att vara skyddad mot alla möjliga olika skadehändelser. Vi går här nedan igenom ett par vanliga tilläggsförsäkringar.

Skadedjur

En tilläggsförsäkring mot skadedjur ersätter bland annat sanering av fastighet och lösöre vid ett angrepp av skadedjur. Försäkringen kan ersätta kostnaden för detta vid angrepp av träskadeinsekter för att ta ett exempel. 

Hyresförlust

Om du har en fastighet där du har hyresgäster som betalar hyra så kan det vara bra att ha en försäkring som ger ersättning om hyran inte kan betalas på grund av att hyresgästerna inte kan vistas i fastigheten. Med ett tillägg för hyresförlust kan du få ersättning för uteblivna hyresintäkter om du haft en ersättningsbar skada på din fastighet. 

Kulturellt värde

Om företaget äger en äldre fastighet som kanske har dyrbara utsmyckningar eller andra kulturella värden så kan en tilläggsförsäkring täcka eventuella skador som kan bli kostsamma. Det kan vara en fin takmålning eller en extra fin och sällsynt fasad. Kostnaden för att återställa de konstnärliga utsmyckningarna kan vara väldigt kostsamt vilket gör det till en bra idé att försäkra sig mot detta.

Olja

Det finns försäkringsbolag som har speciellt utformade tilläggsförsäkringar för skador som kan uppstå. Ett exempel är oljeskador. Om olja skulle läcka ut ur ett ledningssystem som finns i fastigheten och som sedan skadar den försäkrade egendomen så kan man ha ett automatiskt skydd för detta i sin fastighetsförsäkring. Som vanligt är det viktigt att läsa på om villkoren i försäkringen för att veta vad det är som gäller i respektive försäkringsbolag.

Hyreshus

Är fastigheten som du äger ett hyreshus? Det finns ofta specifika försäkringar du kan hitta hos olika försäkringsbolag som är speciellt utformade för denna slags verksamhet. I ett hyreshus kan det förstås uppstå en mängd olika typer av skador. En av de absolut vanligaste skadeorsakerna i ett hyreshus som kan drabba fastigheten stort är läckande diskmaskiner och rör. Ibland blir skadorna så omfattande att hyresgästen kanske inte kan bo där under en tid vilket gör att hyresgästen har rätt till hyresnedsättning. Skador som dessa kan ersättas via försäkringen inklusive hyresförluster.