Sjukvårdsförsäkring

Sjukvårdsförsäkring är en försäkring som du kan teckna privat eller få via din arbetsgivare. I grund och botten så ger dig en sjukvårdsförsäkring en garanti på en snabb och väldigt effektiv vård när du behöver det som mest.

Hos oss:

  • All nödvändig information
  • Begär kontakt

Få prisförslag (företag)

Endast för företag – ej bindande. Dina uppgifter är säkra hos oss.
sjukvårdsförsäkring

Skillnaden på sjukvårdsförsäkring och sjukförsäkring

Många svenskar förväxlar idag en sjukvårdsförsäkring med en sjukförsäkring eller sjuk och olycksfall. Den största skillnaden är att en sjukvårdsförsäkring ersätter den vård som du får när du blir sjuk eller om du är i behov av operation.  En sjukförsäkring i sin tur kan ge ersättning för exempelvis inkomstbortfall som kan uppstå när du blir sjuk. När det gäller sjukvårdsförsäkring så handlar det aldrig om att få ekonomisk ersättning utan här fokuserar man endast på att få snabb vård för att snabbt kunna gå tillbaka till sitt arbete.

Jämför sjukvårdsförsäkring

När du är ute efter att teckna en sjukvårdsförsäkring så är det som med alla försäkringar väldigt viktigt att du jämför de olika försäkringar som finns på marknaden. Främst bör man se efter villkoren och söka sig till de bästa villkoren. Priset är dock alltid en faktor och sjukvårdsförsäkringar kan skilja sig väldigt mycket i pris mellan försäkringsbolagen. För ca 10 år sedan så var en sjukvårdsförsäkring oerhört dyrt att teckna privat, det var i regel endast högt uppsatta chefer som hade en sådan försäkring som en förmån av sin tjänst.

Marknaden har under senare år ändrats väldigt mycket vilket är till fördel för oss privatpersoner. Under många år tillbaka har det varit heta diskussioner i Sverige gällande långa väntetider på att få vård och en ohållbar sjukvårds-situation. Man kan önska att det inte skulle finnas något behov för att behöva ha en sjukvårdsförsäkring, med det sagt så ser det ut som det gör idag och vi finns här för att ge våra bästa tips och råd när du ska skaffa en sjukvårdsförsäkring.

Olika villkor och innehåll

Olika försäkringsbolag har olika villkor och innehåll i sina sjukvårdsförsäkringar. De mest grundläggande delarna är för det mesta samma men det kan verkligen vara värt att gå in i djupet på vad försäkringen faktiskt ger dig i form av vård när du som mest behöver det. Priset kan variera kraftigt, det finns försäkringsbolag som har väldigt låga priser på sjukvårdsförsäkring precis som det finns bolag som har väldigt dyra sjukvårdsförsäkringar. På det stora hela så är det i princip alltid innehållet som styr, det finns sjukvårdsförsäkringar som är rent av onödiga att teckna eftersom att innehållet är dåligt och förändrar knappt den hjälp du kan få gentemot den allmänna vården. Vi kommer här aldrig tipsa om dessa bolag utan vi kommer endast att ge dig rekommendationer till försäkringsbolag som vi vet levererar bra sjukvårdsförsäkringar som hjälper dig när du behöver det.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkringen är framtagen efter dagens behov och av den situation vi har i Sverige idag. Den är framtagen för att skapa en snabb och effektiv hjälp mot sjukvårdsrådgivning och sjukvård. Man kan säga att sjukvårdsförsäkringen är delvis förebyggande vilket gör att den bidrar till att dra ner på framtida hälsoproblem vilket såklart är en positiv faktor. En sjukvårdsförsäkring tar även bort stor del av sjukfrånvaro på ett företag, siffror mellan 20-30% är inte ovanliga att se, beroende på storleken på företaget.

 Företag som satsar på sina anställda och ser till att man som en förmån har en sjukvårdsförsäkring har tagit ett steg i rätt riktning tycker vi. En sjukvårdsförsäkring kan man ofta skräddarsy efter behov, de flesta försäkringsbolagen har olika varianter på sjukvårdsförsäkringen. Det vanligaste tillvägagångssättet är att om man råkar ut för en skada som man vill ha hjälp med via sin sjukvårdsförsäkring så kontaktar man sitt försäkringsbolag som sedan guidar dig hur du ska gå tillväga. Vanligast är att man ringer ett telefonnummer där det svarar en sköterska som lyssnar på ditt problem och planerar med dig din väg till hjälp och vård. Man kan som vanligast välja den närmaste privata kliniken att planera ett besök hos och oftast så får man tid samma dag eller dagen efter för sitt första besök.

Vad kostar en sjukvårdsförsäkring?

Det varierar stort mellan försäkringsbolagen på vad en sjukvårdsförsäkring kan kosta. Priset baseras på många olika faktorer. Priset baseras på din ålder och vart du bor, det kan även baseras på din hälsodeklaration som du skickar in till försäkringsbolaget. Om de behöver göra ett undantag eller om de ökar priset på grund av högre risk så kan du komma att se en dyrare försäkring.

En sjukvårdsförsäkring för en privatperson kan kosta allt mellan 100kr i månaden till 1.500kr i månaden. Den största påverkan på priset för din sjukvårdsförsäkring är baserat på din ålder. Man får räkna med att ju äldre man är desto dyrare är en sjukvårdsförsäkring. Idag är sjukvårdsförsäkringar mest vanliga hos låg och medel-inkomsttagare i Sverige.

Det mest förmånliga sättet att skaffa en sjukvårdsförsäkring är idag via sin arbetsgivare. Det är alltid viktigt att kolla upp om din arbetsgivare erbjuder en sjukvårdsförsäkring eller ett förmånligt pris på en sådan. Idag står arbetsgivare i Sverige för ca 70% av alla tecknade sjukvårdsförsäkring i Sverige idag.

Kan alla teckna en sjukvårdsförsäkring?

En sjukvårdsförsäkring kan tecknas av dig som privatperson, den kan även tecknas som en företagsförsäkring där arbetsgivaren väljer vilket innehåll försäkringen ska ha. En gruppförsäkring eller en försäkring som tas via ett jobb kan ge en billigare premie då det blir en slags upphandling, olika varianter är att arbetsgivaren bjuder dig på sjukvårdsförsäkringen som en förmån alternativt att man kan välja att det dras ett mindre belopp från lönen för att du ska få teckna försäkringen via ditt företag. När man tecknar en sjukvårdsförsäkring måste man alltid fylla i en hälsodeklaration. Hälsodeklarationen finns till för att försäkringsbolaget ska kunna bedöma om du får teckna en sjukvårdsförsäkring.

Det är inte alltid ett hinder att teckna en sjukvårdsförsäkring även om du har haft ett mindre eller mer omfattande problem tidigare. Ett exempel kan vara att du har skadat ditt knä och har permanenta skador som aldrig kommer bli 100% bra igen. Här kan försäkringsbolaget införa en klausul i din sjukvårdsförsäkring som säger att alla skador som relaterar eller kan ha att göra med din knäskada kommer inte att ersättas eller ges vård för. Detta är ett väldigt vanligt scenario, ett annat scenario är att du kan få hjälp med en eventuell tidigare skada så länge du har blivit fullt frisk och det har gått minst 2 år sedan skadetillfället. Det finns olika regler och rutiner hos olika försäkringsbolag. Som vanligt är det väldigt viktigt att läsa på och gå igenom villkor innan man tecknar en försäkring för att veta vad som gäller när du faktiskt behöver vård.

Exempel på utnyttjande av sjukvårdsförsäkring

Exempel 1

Kalle jobbar som gyminstruktör och skadar sitt knä i arbetet. Kalle ringer allmänna vården som ger han en tid om 6 dagar för ett första besök hos en sköterska/läkare. Kalle får sedan en remiss till en specialist där den maximala väntetiden är 90 dagar. Kalle träffar specialisten och får veta att han behöver opereras, den maximala väntetiden på operation är 90 dagar. Total väntetid kan i värsta fall uppgå till 180dagar för att bli opererad och få hjälp med sin skada. Under denna tid kan inte Kalle jobba och är sjukskriven vilket belastar både Kalle och arbetsgivaren.

Exempel 2

Ovanstående text gällande Kalle inträffar men Kalle har denna gång en sjukvårdsförsäkring. Kalle ringer samma dag sitt försäkringsbolag och berättar om den inträffande skadan. Försäkringsbolaget ger Kalle ett telefonnummer till det företag som hanterar alla skador. Tillsammans med sköterskan som Kalle pratar med planerar dom in ett besök hos en Läkare/sjukgymnast redan nästa dag kl 08.00 på morgonen. Här bedöms det att Kalle behöver träffa en specialist, Kalle har enligt sin försäkring en utlovad tid på att få träffa en specialist inom 8 dagar. Kalle får tid hos en specialist redan 2 dagar senare. Specialisten bedömer att Kalle snabbt behöver operera sitt knä för att eliminera risken för permanenta skador som kommer ge Kalle knäproblem resten av sitt liv. Kalle får en tid för operation redan 3 dagar senare. Operation utförs och i sin sjukvårdsförsäkring så ingår även ett rehabiliteringsmoment. På bara 6 dagar har kalle fått sitt knä opererat och detta innebär att Kalle snabbt kan komma tillbaka till sitt arbete efter rehabiliteringsperioden är klar.

Fördelar med sjukvårdsförsäkring

  • Hos försäkringsbolagen finns en utlovad vårdgaranti som är kraftigt mycket bättre än den allmänna vården. Många försäkringsbolag har en vårdgaranti på 18 dagar. Inom 18 dagar ska du ha fått träffa läkare, specialist och blivit opererad. Detta är ett vanligt scenario, garantitiden skiljer sig från försäkringsbolagen
  • Du kan undvika långa sjukskrivningar som påverkar dig som person, din lön samt din arbetsgivare.
  • Det är en oerhört trygg känsla att ha en sjukvårdsförsäkring. I alla flesta fall gäller den även för Cancer. Du kan undvika långa väntetider och får påbörja strålningsbehandling och liknande omgående.
  • Du slipper en stor del oro som uppkommer på grund av att du måste vänta på vård när du drabbas av en allvarlig sjukdom
  • Sjukvårdsförsäkringen innehåller ofta många olika moment som hjälper dig på banan igen efter du har varit med om en skada/sjukdom
  • Sjukvårdsförsäkringen har sjunkit mycket i pris de senaste åren p.g.a. kraftig konkurrens mellan försäkringsbolagen.