Entreprenadförsäkring

En entreprenadförsäkring kan även kallas byggförsäkring eller försäkring vid anläggningsarbete. Det är en företagsförsäkring där du oftast behöver vända sig till de större försäkringsbolagen för att kunna teckna försäkring. På denna sida kan du läsa vad som kan ingå samt klicka dig vidare för att få en kostnadsfri offert!

Publicerat av:
Martin Bäckman

Redaktör företagsförsäkringar

entreprenadförsäkring bygg

Rekommenderad entreprenadförsäkring

  • 10% lägre pris i snitt
  • Bättre eller samma villkor
  • Skräddarsydd lösning
  Mer info
  Utbud:Egendomsförsäkring, Avbrottsförsäkring, Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Cyberförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Vd- och styrelseansvarsförsäkring, Kollektiv olycksfallsförsäkring, Entreprenadförsäkring, Evenemangsförsäkring, Fastighetsförsäkring, Fullgörandeförsäkring, Garantiförsäkring, Konsultansvarsförsäkring, Kreditförsäkring, Kriminalitetsförsäkring, M&A-försäkring, Maskinförsäkring, Patientansvarsförsäkring, Professionsansvarsförsäkring, Recallförsäkring, Sjukvårdförsäkring för anställda, Skogsmaskiner, Transportförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Utställningsförsäkring, Varuförsäkring, Åkeriförsäkring
  Om försäkringsbolaget

  Söderberg & Partners erbjuder en skräddarsydd företagsförsäkring för ditt företag till i snitt 10% lägre pris med samma eller bättre villkor än konkurrenterna.
  Se deras utbud och få ett prisförslag genom att gå till Söderberg & Partners.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

Vad är en entreprenadförsäkring?

En entreprenadförsäkring är utformad för att ersätta plötsliga och oförutsedda skador på arbetsområdet, inklusive skador på hjälpmedel. En entreprenadförsäkring kan oftast anpassas utifrån entreprenadavtal för att den skall uppfylla branschkraven. Det är viktigt att vara rätt försäkrad vilket gör det extra viktigt att jämföra olika försäkringar som kan anpassas just efter ditt företag. Entreprenadförsäkringen anpassas specifikt för företaget i byggbranschen eller andra företag som arbetar med entreprenader och anläggningar. Det är en försäkring oftast är skräddarsydd för att uppfylla kraven för ABT 06, AB 04 och NLM 10.

Illustration av entreprenadförsäkring
Entreprenadförsäkring.

Jämför entreprenadförsäkringar

En försäkring för bygg och entreprenad kan skilja sig ganska mycket mellan de olika försäkringsbolagen. Man kan säga att varje försäkringsbolag har någon unik del i sina entreprenadförsäkringar som gör det väldigt viktigt för olika företag att verkligen jämföra innehållet hos de olika försäkringsbolagen för att fastställa att man har den bästa försäkringen. Vi råder dig och ditt företag att alltid jämföra olika försäkringar mot varandra för att skapa sig en bild om pris och täckningsområden, för att du sedan skall känna dig trygg med den försäkring du tecknar.

Hur kan försäkringen anpassas?

Villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag. Du kan ofta anpassa försäkringen enligt nedanstående exempel:

Dina verktyg

Företaget kan försäkra sig för eventuella skador på entreprenaden, om verktyg stjäls eller om en brand eller vattenläcka skulle uppstå. Om det inträffar en skada som gör att företaget inte kan bedriva sin verksamhet som vanligt så ingår ofta en avbrottsersättning. Du kan även få hjälp med att hyra hjälpmedel och sedan få ersättning.

Dina anställda

Många försäkringsbolag erbjuder möjligheten att försäkra dina anställda för privat vård vilket eliminerar långa väntetider och gör att anställda snabbare kan komma tillbaka till arbetet. Dessutom kan du ofta lägga till ett skydd för olycksfall. Ett skydd som kan ge ersättning för vårdkostnader, läkemedel och rehabilitering. Du kan dessutom försäkra för kostnader vid arbetsoförmåga. Försäkringen kan ersätta kostnader som uppstår och förlorad vinst som inträffar i samband med sjukskrivningar. Kanske behöver du ta in en ersättare som kostar extra.

Företagets ansvar

Om något går fel hos kunden kan en ansvarsförsäkring hjälpa till att hantera och ersätta skadeståndskrav. Kanske hela projektet påverkas, då kan det vara väldigt viktigt att ha en bra ansvarsförsäkring. Ett annat scenario är om ditt företag hamnar i en tvist. Då kan rättsskyddsförsäkringen gälla vilket kan ge ditt företag ekonomisk hjälp samt juridisk hjälp.

Fordon

Företagets bilar kan också inkluderas i en företagsförsäkring. Du kan försäkra fordon med en trafikförsäkring, halvförsäkring eller en helförsäkring. Dessa fungerar ofta precis som en försäkring för din privata bil, där en helförsäkring även ger försäkring för vagnskada.

Verksamhetsansvar och produktansvar

Skulle ditt företag krävas på skadestånd så kan ett försäkringsbolag hjälpa till med att utreda om företaget verkligen är skadeståndsskyldigt. Du kan behöva förhandla med den som kräver skadestånd vilket du får hjälp med via denna försäkring. Försäkringen hjälper även oftast med att betala eventuellt skadestånd. 

Andra försäkringsmoment gällande entreprenadförsäkring

När du utför entreprenad eller montagearbeten kan du ofta lägga till en utökad ansvarsförsäkring. Denna utökade ansvarsförsäkring kan vara viktig att ha när det kan inträffa skador som entreprenören eller montören kan råka ut för vid installationsarbeten eller liknande. En sådan försäkring gäller ofta även för skadeståndsskyldighet vid en miljöskada. Precis som ovanstående försäkringsmoment så kan denna försäkring anpassas efter den specifika branschen och du vill gärna skräddarsy den efter de krav som entreprenören har enligt branschavtalet. 

Egendom

Du kan även försäkra mot skador som kan inträffa i din maskinella utrustning och material i verkstad, garage och lager. Det kan vara skador som uppstår vid en brand, översvämning, storm, inbrott, rån eller skadegörelse. Du kan ofta dessutom försäkra mot oförutsedda skador. Läs mer om du är intresserad av en specifik egendomsförsäkring.

Avbrott i verksamheten

Om en skada är så omfattande att verksamheten står stilla kan du hos flertalet försäkringsbolag få ersättning för den timkostnad du skulle ha debiterat en kund för det planerade arbetet. Du kan även ha möjlighet att få lönekostnaden för dina anställda betald. Läs mer här om du är intresserad av en separat avbrottsförsäkring.

Möjligt att försäkra i en entreprenadförsäkring

Entreprenadförsäkringar skiljer sig en hel del mellan försäkringsbolagen vilket gör det extra viktigt att jämföra olika försäkringsbolag.

Vi rekommenderar att du noga kollar igenom vilket skydd som är nödvändigt för just ditt företag. Kanske behöver du specifikt försäkra verksamheten för vissa händelser som kan inträffa som är kritiska för att den dagliga driften skall kunna fortlöpa. Därför är det viktigt att inte enbart fokusera på kostnaden, utan även på vilket skydd som faktiskt ingår.

Här bredvid hittar du några vanliga händelser och moment som ofta ingår. Exakt vad som ingår i just din försäkring regleras av dina villkor.

 • Allrisk skador på arbetsområdet
 • Avbrott i verksamheten
 • ROT-försäkring
 • Förändringsskydd
 • Rättsskydd
 • Kristerapi
 • Tjänsteresa
 • Nyckelförlust
 • Förmögenhetsbrott
 • Allrisk för verktyg
 • Olycksfall

Vanliga frågor

Vilka företag passar denna försäkring?

En entreprenadförsäkring passar vanligtvis bygg och serviceföretag, både små som stora.

Vad skyddar försäkringen generellt?

En byggförsäkring, även kallad entreprenadförsäkring, täcker flera olika moment. Några av dessa är:

– Egendom
– Ansvar
– Avbrott
– Rättsskydd

Exakt vad en försäkring täcker regleras alltid avtal och villkor.

Kan jag få ersättning för mina verktyg?

Enligt flera försäkringsbolag ingår verktygen i er egendom vilket innebär att du kan få ersättning för borttappade eller stulna verktyg.