Traktorförsäkring

Letar du efter en bra och billig traktorförsäkring? Då har du kommit till rätt ställe. Vi har samlat all nödvändig information om att försäkra en traktor och därefter presenterat de bästa alternativen. För dig som har ett företag och vill ha en konkret förslag kan fylla i formuläret nedan.

Begär via oss:

  • Förslag inom 24 timmar
  • Personlig kontakt

Försäkra din traktor (företag)

Alltid svar inom 24 timmar. Ej bindande – endast förslag.

traktorförsäkring illustration

Jämför traktorförsäkring

Att försäkra en traktor är på många sätt likt att försäkra sin bil. Lagen kräver att man åtminstone har en trafikförsäkring på sin traktor oavsett syftet men traktorn. Om du eventuellt är med om en olycka så har man ett fullt skydd för personskador och på den andre bilägarens fordon. Som vanligt så kan man utöka skyddet genom att komplettera sin försäkring med antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring.  Utöver detta finns det ofta olika tilläggsförsäkringar som man kan lägga till på sin traktorförsäkring. Lagen på trafikförsäkringen gör att detta system inte lämnar någon ersättningslös om olyckan är framme. Vi går igenom här nedanför vad de olika försäkringstyperna vanligtvis innebär.

  • Trafikförsäkring – Täcker skador på motpartens bil, kroppsskador och även egendomskador till viss mån, om du är den som orsakar olyckan. Om du skulle backa in i en lyktstolpe exempelvis så kan en trafikförsäkring möjligtvis täcka den skadan mot att du betalar din självrisk. Om det är så att du är med om en trafikolycka där det är motpartens fel så är det motpartens försäkringsbolag som skall täcka skadorna på din traktor.
  • Halvförsäkring – En halvförsäkring täcker momenten brand, glas, stöld, rättsskydd, kris, och även i vissa fall hyra av ersättningstraktor. Det är lite beroende på vilket bolag du har försäkringen hos som en ersättningstraktor kan komma på fråga. Vanligtvis är självrisken gällande traktor på en procentsats av årets prisbasbelopp men ofta även med en minsta summa på 1000kr. Glasmomentet kan hjälpa till med ersättning mot en spricka på rutan eller ett stenskott. Brand täcker in skador vid åsknedslag, explosion eller en vanlig brand. Rättsskyddet kan täcka advokat och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist. Du kan i vissa fall ha rätt till en ersättningstraktor upp till 45 dygn om din traktor skadas så att du inte kan använda den, det beror på vad för slags skada din egen traktor har och vilket försäkringsbolag du har valt.
  • Helförsäkring – En helförsäkring täcker allt ovanstående men även vagnskada. Precis likadant som på en bil. Här kan du få ersättning för din skadade traktor även om du är vållande. Självrisken är ofta 10 till 20 procent av årets prisbasbelopp. Försäkringen kan även täcka annan yttre skada som orsakas av exempelvis dikeskörning, skadegörelse. Om din traktor blir stulen och du har en spårningsutrustning så slipper du ofta självrisken på detta moment dessutom.

Vanliga frågor

Finns det andra fordon som också innefattas av en traktor?

Det finns ett flertal definitioner och ord på maskiner som är snarlika till traktorer och också går att skicka förfrågan på hos oss. T.ex. traktorgrävare och gårdstraktor.

Kan jag skicka en förfrågan som privatperson?

Nej! Vi sätter endast dig i kontakt med tänkbara aktörer som kan försäkra din traktor via ett företag.

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar blir oftast aktuella när traktorn är företagsägd, detta gäller alltså sällan privatpersoner. Det kan vara lite olika hos försäkringsbolag och det är inte omöjligt att det finns olika tilläggsförsäkringar även om du är privatperson. De olika moment som du kan lägga till ett utökat skydd på består av: Oljeskada, Cistern, Ansvar, Lyftansvar, Transportöransvar, Resgods, Avbrott. Självriskerna på dessa tilläggsförsäkringar är varierande men ofta mellan 5-20% av årets prisbasbelopp.

Maskinskadeförsäkring

När det handlar om att försäkra traktorer så är nästan alltid maskinskadeförsäkring en tillvalsförsäkring. Försäkringen täcker precis som det låter olika skador som kan uppstå på motorn. Det är ganska ofta olika villkor på denna försäkring och hos vissa försäkringsbolag kan man inte lägga till maskinskadeförsäkring om traktorn är äldre än 4 år. Självrisken när det gäller maskinskada är ofta mellan 10-40% av årets prisbasbelopp.

Viktigt att tänka på och andra tips

När man äger en traktor och har den försäkrad så finns det en hel del saker att tänka på. Det är allt från att bryta huvudströmmen när man går ur traktorn för att minska skaderisk, till att tänka efter och teckna extra försäkringar beroende på vilket behov av traktorn du har och vilket sorts arbete du utför. Det finns bland annat ofta en avbrottsförsäkring som endast har en dags karens vilket påverkar ditt dagliga arbete till minsta möjliga. Här kan man ofta välja mellan olika självrisker och påverka priset på försäkringspremien självmant. Priset på premien kan också påverkas av hur mycket du kör, det finns varianter där årspremien baseras på hur långt du faktiskt har kört med traktorn. Du som traktorförare känner säkert till SBF 127 vilket är den årliga brandskyddskontrollen. Denna är även viktigt att utföra samt att kontrollera sina markförhållanden när man inte brukar sitt fordon på allmän väg. Alla dessa moment är saker som kan påverka rätten till ersättning när skadan väl är framme.

Annat som ersätts

Ett exempel på vad som kan ersättas via stöldmomentet på traktorförsäkring är bland annat pallgafflarna. Som vi vet så lockas tjuvar till olika redskap och diesel bland annat. Om du skulle råka ut för att bli avstulen din skopa eller dina pallgafflar så täcker oftast en stöldförsäkring detta, vilket ingår i en halvförsäkring oftast. Om det dessutom påverkar din morgondag exempelvis så att du inte kan utföra ditt planerade arbete så kan du ha möjligthet till att få avbrottsersättning under den tid det tar att återanskaffa ditt redskap som krävs för att utföra arbetet. Här är det såklart viktigt att alla redskap som hör till traktorn förvaras inlåsta eller åtminstone att redskapen låses fast. Manskap och redskapsvagn ingår ofta även de som ett moment i halvförsäkringen.

Pris på traktorförsäkringar

Vad är det egentligen som påverkar priset på en traktorförsäkring? Jo, vanligtvis så är det fyra stycken moment som tas i beaktning när du ska försäkra din traktor hos ett försäkringsbolag. Dessa fyra moment består oftast av: Åldern på din traktor, Nyvärdet på traktorn, Tjänstevikten på traktorn, Vilken självrisk du väljer till din traktorförsäkring. Det kan vara väldigt varierande vad en traktorförsäkring kostar. I regel är såklart en nyare traktor dyrare att försäkra. Traktorer kan kosta väldigt likt vad en bil kostar att försäkra.

Det är helt enkelt väldigt olika. Om man försäkrar sin traktor med en helförsäkring för sitt företag exempelvis och även lägger till maskinskadeförsäkring på detta så blir kostnaden ganska hög hos de flesta försäkringsbolag. Här får man väga in vad eventuella skador som är vanliga eller som kan uppkomma i det arbete du utför kostar att reparera. Sedan får man ställa detta till att ha en försäkring och hur mycket det kostar per år. Vi rekommenderar alltid att ha bästa möjliga försäkringen på sin traktor då det kan bli väldigt dyrt att laga en traktor vid eventuell olycka eller skada som inträffat.

Försäkra a-traktor

När vi nämner traktorförsäkring handlar det ofta om arbetsfordon och tyngre maskiner. Men, det finns en stor efterfrågan av att försäkra sin a-traktor, också kallad EPA. Denna form av fordon kallas ofta för specialfordon och försäkras i kategorin tillsammans med golfbil, tursittåg, radiobilar och isbanemaskiner. En mycket märklig kombination med andra ord.

Om du är ute efter att försäkra a traktor rekommenderar vi dig att kontrollera möjligheten hos de bolag som erbjuder en mopedbilsförsäkring. Det råder en viss skillnad mellan bolag exakt hur det klassas men genom att ha pratat med våra tidigare kunder och användare verkar detta vara en bra start.