Traktorförsäkring

Vi underlättar din väg till rätt försäkring för traktorer och EPA

Letar du efter en bra och billig traktorförsäkring? Då har du kommit till rätt ställe. Vi har samlat all nödvändig information om att försäkra en traktor så att du kan ta beslut om det bästa alternativet för din situation. För dig som har ett företag och vill ha en konkret förslag kan fylla i formuläret nedan.

januari 8, 2023

Försäkra din traktor

 • Pris för hur mycket du kör
 • Olika självrisker
 • Hel, halv och trafik
Självrisker
Trafik: 5% / 40% av basbelopp
Brand: 5% / 40% av basbelopp
Stöld: 5% / 40% av basbelopp
Glas: 200 kr
Rättsskydd:
Kristerapi: 0 kr
Vagnskada: 5%-100% av basbelopp
Om försäkringsbolaget

Dina Försäkringar är ett mycket omtyckt och stort försäkringsbolag i Sverige. Med ett sort utbud för både privatpersoner och företag är man idag en etablerad och trygg partner.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
 • För lantbruk
 • Tjänstevikt högst 2499 kg
 • Ring för pris
Självrisker
Trafik: 1000 kr
Brand: 1200 kr
Stöld: 3000 kr
Glas: 1500 kr
Rättsskydd: 20%, lägst 1500 kr
Kristerapi: 0 kr
Vagnskada: 3000/6000 kr
Om försäkringsbolaget

Folksam är ett av Sveriges största försäkringsbolag och har ett brett utbud av schyssta försäkringar. Förutom att försäkra de allra vanligaste som bilen, hemmet och familjen har man valt fokusera på mindre ovanligare objekt.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
 • Bra omdöme
 • Helkasko
 • Delkasko
Självrisker
Trafik:
Brand:
Stöld:
Glas:
Rättsskydd:
Kristerapi:
Vagnskada:
Om försäkringsbolaget

IF är ett ledande sakförsäkringsbolag med över 3,7 miljoner kunder i hela Norden. Försäkringsbolaget är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

☏ Alltid svar inom 24 timmar. ☂ Ej bindande – endast förslag.

 • Säsongsanpassad
 • Enkelt teckna
 • Stammispoäng hos ICA
Mer info
Inom kort:
Inom kort:
Styrkor
 • Säsongsanpassad
 • Enkelt teckna
 • Stammispoäng hos ICA
Om försäkringsbolaget

ICA Försäkring är ett försäkringsbolag med schyssta villkor och prisvärda försäkringar. Huvudsakligen erbjuder de fordons- och sakförsäkringar till privatpersoner. Du som kund får också ICA-bonus som går nyttja i deras matbutiker.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
 • Ring för hjälp
 • Gott ryckte
 • Stort utbud
Mer info
Inom kort:
Inom kort:
Styrkor
 • Ring för hjälp
 • Gott ryckte
 • Stort utbud
Om försäkringsbolaget

Trygg-Hansa är ett av nordens största skadeförsäkringsbolag och är en del av det danska försäkringsbolaget Codan.

Besök webbplats →

Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
traktorförsäkring illustration

Jämför traktorförsäkring

Att försäkra en traktor är på många sätt likt att försäkra sin bil. Lagen kräver att man åtminstone har en trafikförsäkring på sin traktor oavsett syftet med traktorn. Om du eventuellt är med om en olycka så har man då generellt ett fullt skydd för personskador och på den andre bilägarens fordon. Som vanligt så kan man utöka skyddet genom att komplettera sin försäkring med antingen en halvförsäkring eller en helförsäkring. Utöver detta finns det ofta olika tilläggsförsäkringar som man kan lägga till på sin traktorförsäkring. Lagen på trafikförsäkringen gör att detta system inte lämnar någon ersättningslös om olyckan är framme. Vi går igenom här nedanför vad de olika försäkringstyperna vanligtvis innebär.

Trafikförsäkring för traktor – Täcker ofta skador på motpartens bil, kroppsskador och även egendomskador till viss mån, om du är den som orsakar olyckan. Om du skulle backa in i en lyktstolpe exempelvis så kan en trafikförsäkring möjligtvis täcka den skadan mot att du betalar din självrisk. Om det är så att du är med om en trafikolycka där det är motpartens fel så är det motpartens försäkringsbolag som skall täcka skadorna på din traktor.

Halvförsäkring för traktor – En halvförsäkring täcker hos de flesta bolag momenten brand, glas, stöld, rättsskydd, kris, och även i vissa fall hyra av ersättningstraktor (givetvis undantag). Det är lite beroende på vilket bolag du har försäkringen hos som en ersättningstraktor kan komma på fråga. Vanligtvis är självrisken gällande traktor på en procentsats av årets prisbasbelopp men ofta även med en minsta summa kring 1000 kr. Glasmomentet kan hjälpa till med ersättning mot en spricka på rutan eller ett stenskott. Brand täcker in skador vid åsknedslag, explosion eller en vanlig brand. Rättsskyddet kan täcka advokat och rättegångskostnader om du hamnar i en tvist. Du kan i vissa fall ha rätt till en ersättningstraktor upp till 45 dygn om din traktor skadas så att du inte kan använda den, det beror på vad för slags skada din egen traktor har och vilket försäkringsbolag du har valt.

Helförsäkring för traktor – En helförsäkring täcker hos flera bolag allt ovanstående men även vagnskada. Precis likadant som på en bil. Här kan du få ersättning för din skadade traktor även om du är vållande. Självrisken är ofta 10 till 20 procent av årets prisbasbelopp. Försäkringen kan även täcka annan yttre skada som orsakas av exempelvis dikeskörning, skadegörelse. Om din traktor blir stulen och du har en spårningsutrustning så slipper du ofta självrisken på detta moment dessutom.

Innehåll (generell ersättning)

InnehållTrafikHalvHel
Trafik peronskada
Trafik annans egendom
StöldX
BrandX
GlasX
RäddningX
RättsskyddX
Egen egendomXX
VagnskadaXX
Tabell 1.1 – Generellt innehåll i granskade traktorförsäkringar.

Vanliga frågor

Finns det andra fordon som också innefattas av en traktorförsäkring?

Det finns ett flertal definitioner och ord på maskiner som är snarlika till traktorer som vi också informerar om. T.ex. traktorgrävare och gårdstraktor.

Kan jag skicka en förfrågan som privatperson?

Nej! Vi sätter endast dig i kontakt med tänkbara aktörer som kan försäkra din traktor via ett företag.

Du kan däremot använda vår lista och se aktuella aktörer. Besök sedan respektive sida för att hitta mer information.

Vad kostar det försäkra en traktor?

I snitt går premien för traktor att jämföra med andra fordon som t.ex. bil. Däremot kan fordon innefatta mycket olika fordon som t.ex. A-traktor, EPA och maskiner. Det resulterar i att premien kan variera mer.

Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkringar blir oftast aktuella när traktorn ägs av ett företag, detta gäller alltså sällan privatpersoner. Det kan vara lite olika hos försäkringsbolag och det är inte omöjligt att det finns olika tilläggsförsäkringar även om du är privatperson. De olika moment som du kan lägga till ett utökat skydd på består av: Oljeskada, Cistern, Ansvar, Lyftansvar, Transportöransvar, Resgods, Avbrott. Självriskerna på dessa tilläggsförsäkringar är varierande men ofta mellan 5-20% av årets prisbasbelopp.

Maskinskadeförsäkring

När det handlar om att försäkra traktorer så är nästan alltid maskinskada en tillvalsförsäkring. Försäkringen täcker precis som det låter olika skador som kan uppstå på motorn. Det är ganska ofta olika villkor på denna försäkring och hos vissa försäkringsbolag kan man inte lägga till maskinskadeförsäkring om traktorn är äldre än 4 år. Självrisken när det gäller maskinskada är ofta mellan 10-40% av årets prisbasbelopp.

Viktigt att tänka på och andra tips

När man äger en traktor och har den försäkrad så finns det en hel del saker att tänka på. Det är allt från att bryta huvudströmmen när man går ur traktorn för att minska skaderisk, till att tänka efter och teckna extra försäkringar beroende på vilket behov av traktorn du har och vilket sorts arbete du utför. Det finns bland annat ofta en avbrottsförsäkring som endast har en dags karens vilket påverkar ditt dagliga arbete till minsta möjliga. Här kan man ofta välja mellan olika självrisker och påverka priset på försäkringspremien självmant. Priset på premien kan också påverkas av hur mycket du kör, det finns varianter där årspremien baseras på hur långt du faktiskt har kört med traktorn. Du som traktorförare känner säkert till SBF 127 vilket är den årliga brandskyddskontrollen. Denna är även viktigt att utföra samt att kontrollera sina markförhållanden när man inte brukar sitt fordon på allmän väg. Alla dessa moment är saker som kan påverka rätten till ersättning när skadan väl är framme.

Annat som ersätts

Ett exempel på vad som kan ersättas via stöldmomentet på traktorförsäkring är bland annat pallgafflar. Som vi vet så lockas tjuvar till olika redskap och diesel bland annat. Om du skulle råka ut för en stöld och bli av med din skopa eller dina pallgafflar så täcker oftast en stöldförsäkring detta, vilket ingår i en halvförsäkring oftast. Om det dessutom påverkar din morgondag exempelvis så att du inte kan utföra ditt planerade arbete så kan du ha möjlighet till att få avbrottsersättning under den tid det tar att återanskaffa ditt redskap som krävs för att utföra arbetet. Här är det såklart viktigt att alla redskap som hör till traktorn förvaras inlåsta eller åtminstone att redskapen låses fast. Manskap och redskapsvagn ingår ofta även de som ett moment i halvförsäkringen.

Pris på traktorförsäkringar

Vad är det egentligen som påverkar priset på en traktorförsäkring? Jo, vanligtvis så är det fyra stycken moment som tas i beaktning när du ska försäkra din traktor hos ett försäkringsbolag. Dessa fyra moment består oftast av:

 • Åldern på din traktor
 • Nyvärdet på traktorn
 • Tjänstevikten på traktorn
 • Vilken självrisk du väljer till din traktorförsäkring

Det kan vara väldigt varierande vad en traktorförsäkring kostar. I regel är såklart en nyare traktor dyrare att försäkra. Traktorer kan kosta väldigt likt vad en bil kostar att försäkra.

Det är helt enkelt väldigt olika. Om man försäkrar sin traktor med en helförsäkring för sitt företag exempelvis och även lägger till skydd mot maskinskada på detta så blir kostnaden ganska hög hos de flesta försäkringsbolag. Här får man väga in vad eventuella skador som är vanliga eller som kan uppkomma i det arbete du utför kostar att reparera. Sedan får man ställa detta till att ha en försäkring och hur mycket det kostar per år. Vi rekommenderar alltid att ha bästa möjliga försäkringen på sin traktor då det kan bli väldigt dyrt att laga en traktor vid eventuell olycka eller skada som inträffat.

Försäkra a-traktor

När vi nämner traktorförsäkring handlar det ofta om arbetsfordon och tyngre maskiner. Men, det finns en stor efterfrågan av att försäkra sin a-traktor, också kallad EPA. Denna form av fordon kallas ofta för specialfordon och försäkras i kategorin tillsammans med golfbil, tursittåg, radiobilar och isbanemaskiner. En mycket märklig kombination med andra ord.

Om du är ute efter att försäkra a traktor rekommenderar vi dig att kontrollera möjligheten hos de bolag som erbjuder en mopedbilsförsäkring. Det råder en viss skillnad mellan bolag exakt hur det klassas men genom att ha pratat med våra tidigare kunder och användare verkar detta vara en bra start.