Trafikförsäkring

Grundskyddet för ditt fordon

En trafikförsäkring är den mest fundamentala och enklaste varianten av en bilförsäkring. Den säkerställer att andra trafikanter är skyddade om du är involverad i en olycka. Trafikförsäkringen är enligt lag något som alla motorfordon måste ha för att få framföra på svenska vägar.

Publicerat av:
Joel Ahlby

Skribent & sajtens grundare

Trafikförsäkring illustration

Bäst trafikförsäkringar

  • 4.8 av 5 (trafikförsäkring)
  • Fast pris 5 år
  • ICA-bonus på ditt köp
  Innehåll (trafik)
  Trafik:Ja
  Trafikolycksfall:Ja
  Krishjälp (trafik):Ja
  Tillägg (generell)
  Assistans:Ja
  Hyrbil:Ja
  Allrisk:
  Trafikolycksfall:
  Djurkollision:
  Ung förare:
  Självriskreducering:Ja
  Om försäkringen

  ICAs trafikförsäkring är generös och erbjuder dig krishjälp om du är med om en olycka, utan extra kostnad.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
  • Köp direkt via webb
  • Nyhet i Sverige
  • Ersätter annan egendom
  Innehåll (trafik)
  Trafik:Ja
  Trafikolycksfall:
  Krishjälp (trafik):
  Tillägg (generell)
  Assistans:Ja
  Hyrbil:Ja
  Allrisk:Ja
  Trafikolycksfall:
  Djurkollision:
  Ung förare:
  Självriskreducering:
  Om försäkringen

  En trafikförsäkring från OKQ8 ger ett bra skydd på andra egendomar och personskador. Eventuella tillägg som OKQ8 BackUp Plus går inte att lägga till på trafik.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
  • Generellt låg premie
  • Obligatoriskt trafik-skydd
  • En modern utmanare
  Innehåll (trafik)
  Trafik:Ja
  Trafikolycksfall:Ja
  Krishjälp (trafik):
  Tillägg (generell)
  Assistans:Ja
  Hyrbil:
  Allrisk:
  Trafikolycksfall:
  Djurkollision:Ja
  Ung förare:Ja
  Självriskreducering:
  Om försäkringen

  Evoli erbjuder en trafikförsäkring för dig som haft körkort länge, sällan orsakar olyckor och äger en vanlig bil. Helt enkelt en nischad och tydlig bilförsäkring med ett mycket lågt pris.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
trafikförsäkring illustration

Vad är en trafikförsäkring?

Om du äger en bil som du vill framföra i trafiken måste du ha en trafikförsäkring. Det är ett lagstadgat krav för alla bilar som körs i trafiken. Det finns dessutom möjlighet att teckna en halv- och helförsäkring till din bil. I denna recension kommer vi att gå igenom exakt vad en trafikförsäkring innebär så att du kan känna dig helt säker på vad en trafikförsäkring innebär och om det är tillräckligt att ha en sådan på din personbil. När du kör en bil med trafikförsäkring har du ett skydd som gäller mot andra trafikanter när deras fordon eller de själva blir skadade av din bil. Din trafikförsäkring kommer att betala ersättning till motparten när du är vållande till en olycka. Denna försäkring är till för att du som privatperson ska kunna köra en bil på Sveriges vägar utan att behöva oroa dig för att åka på stora kostnader för att du är vållande till en olycka.

Eftersom alla bilar i Sverige har ett krav på sig att ha en trafikförsäkring är det aldrig någon som kan gå utan ersättning. Det är ett system som fungerar bra och betalar ersättning för skada på person, egendom eller fordon. Om du råkar ut för en olycka där du inte är vållande är det den andra trafikantens ansvar att ersätta skadan, detta görs då genom den trafikantens trafikförsäkring. Det allra viktigaste att veta om en trafikförsäkring är att den aldrig kommer att ge ersättning för din skadade bil, om du är vållande till olyckan.

Vanliga frågor

Är det lagligt köra utan trafikförsäkring?

Nej! Du måste minst ha en trafikförsäkring på fordonet du önskar framföra.

Vad är trafikskadelagen?

Det är den lag som reglerar att alla motordrivna fordon ska vara registrerade och ha försäkring.

Hur mycket kostar en trafikförsäkring?

En trafikförsäkring är alltid det billigaste alternativet för dig som önskar försäkra ett fordon. Snittpriset för en trafikförsäkring i Stockholm är 3 733 kr per år.

Vad ingår i en trafikförsäkring?

Som nämnt är denna försäkring väldigt basal och skyddet som ingår är inte heltäckande. Men, det finns ett skydd och kom även ihåg att det är ett lagkrav. Det handlar primärt om att skydda andra trafikanter.

Egendomsskydd

Trafikförsäkringen fungerar så att den ger ersättning för skadad egendom på grund av en olycka. Allra vanligast handlar det om fordon, men det kan även vara om du exempelvis backar in i en lyktstolpe. Om du är ansvarig för olyckan kommer alltså trafikförsäkringen att täcka skadorna som har uppkommit på andra trafikanters fordon eller egendom. Ditt försäkringsbolag tar kontakt med motpartens försäkringsbolag och löser betalningen på det viset. Kom ihåg att försäkringen aldrig ger ersättning för din egen bil om du är vållande till skadan.

Personskydd

När en människa blir skadad i trafiken är det alltid en trafikförsäkring som kommer stå för kostnader för läkarvård och eventuellt skador som leder till invaliditet. Om överenskommelse är gjord eller om utredning är slutförd och det är bestämt att olyckan är orsakad av en viss person så är det denna personens trafikförsäkring som sedan betalar ut ersättning till de drabbade. Den enda kostnaden man kan åka på som vållande är självrisken på sin trafikförsäkring. Om det sker en kollision eller olycka och du har personer som åker med dig i bilen så gäller din trafikförsäkring dessutom för sällskapet i bilen, om du är vållande till olyckan. Om det är en annan trafikant som är vållande till olyckan så kommer deras trafikförsäkring att betala ut ersättning.

Varför ska jag bara ha en trafikförsäkring?

När du äger en personbil som du vill kunna köra på vägarna måste du själv avgöra vilken försäkringsbehov du har. En trafikförsäkring tecknar du oftast på en bil som är äldre, eller en bil som inte är värd speciellt mycket. Det finns ett par olika sätt att se på det. Om du har en bil som är värd 8000 kronor. Är du då beredd på att betala för en helförsäkring där självrisken för vagnskada är 3000 – 5000 kronor? I ett sådant scenario är det sällan värt att ha en helförsäkring eftersom du i slutändan kanske betalar mer för din bil i försäkring än vad den faktiskt är värd.

När du har en nyare bil är det oftast intressant att skaffa en helförsäkring. Det är egentligen värdet på bilen som i slutändan bestämmer om det är värt att teckna en helförsäkring eller inte. Det kan vara riskabelt att chansa och teckna en trafikförsäkring på en nyare bil eftersom du aldrig vet när olyckan kan vara framme.

Om jag krockar utan en trafikförsäkring?

Om du kör med en påställd bil som inte har trafikförsäkring tecknad kommer Trafikförsäkringsföreningen automatiskt försäkra din bil för hög avgift. Detta är enligt lag. Avgiften ligger mellan 100 till 150 kr per dag vilket innebär att det snabbt kan dra iväg och bli fakturor på flera tusentals kronor. I regel ska man försäkra bilen samma dag som man gör ägarbyte.

Jämför trafikförsäkring

De flesta försäkringsbolag som erbjuder fordonsförsäkringar erbjuder också möjligheten att köpa en trafikförsäkring. Det kan vara smart att jämföra vilken försäkring som är billigast, bäst eller kanske bara enklast att ha innan du köper. Vi har därför tagit fram en lista och sammanställt olika faktorer och moment som kan vara smarta att jämföra.

Nedan har vi sammanställt en rad olika faktorer som kan vara smarta att kolla på:

Trafikolycksfall

Som du kanske har förstått vid det här laget är en trafikförsäkring det mest basala valet och det går generellt inte att förvänta sig så mycket.

Det finns däremot undantag och en del försäkringsbolag har börjat erbjuda något som heter trafikolycksfall. Skyddet hjälper dig även om det sker en olycka i trafiken, inte bara skador på motpartens fordonet.

Kolla med de olika försäkringsbolagen över om det ingår eller inte.

Tillägg

Trots att skyddet med en trafikförsäkring är enkelt finns det ibland tillägg att göra. Alla försäkringsbolag erbjuder inte tillägg.

Exempel på bra tillägg som du ibland kan köpa till din försäkring är djurkollision, hyrbil och självriskreducering.