Avbrottsförsäkring

En avbrottsförsäkring kan ge företaget ersättning för utebliven vinst vid avbrott i produktionen. När en brand, vattenskada eller andra skadehändelser orsakar stopp i försäljningen eller den dagliga driften är det viktigt att ha en plan. En avbrottsförsäkring ger en stor ekonomisk trygghet eftersom den kan ersätta fasta kostnader och utebliven vinst. Med rätt försäkring kan du få snabb och enkel skadehantering som gör att du kan känna dig trygg även vid en stor omfattande skada.

Nedan kan du enkelt begära en skräddarsydd offert!

Publicerat av:
Martin Bäckman

Redaktör företagsförsäkringar

avbrottsförsäkring produktion

Rekommenderad avbrottsförsäkring

  • 10% lägre pris i snitt
  • Bättre eller samma villkor
  • Skräddarsydd lösning
  Mer info
  Utbud:Egendomsförsäkring, Avbrottsförsäkring, Ansvarsförsäkring, Rättsskyddsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Cyberförsäkring, Förmögenhetsbrottsförsäkring, Vd- och styrelseansvarsförsäkring, Kollektiv olycksfallsförsäkring, Entreprenadförsäkring, Evenemangsförsäkring, Fastighetsförsäkring, Fullgörandeförsäkring, Garantiförsäkring, Konsultansvarsförsäkring, Kreditförsäkring, Kriminalitetsförsäkring, M&A-försäkring, Maskinförsäkring, Patientansvarsförsäkring, Professionsansvarsförsäkring, Recallförsäkring, Sjukvårdförsäkring för anställda, Skogsmaskiner, Transportförsäkring, Transportöransvarsförsäkring, Utställningsförsäkring, Varuförsäkring, Åkeriförsäkring
  Om försäkringsbolaget

  Söderberg & Partners erbjuder en skräddarsydd företagsförsäkring för ditt företag till i snitt 10% lägre pris med samma eller bättre villkor än konkurrenterna.
  Se deras utbud och få ett prisförslag genom att gå till Söderberg & Partners.

  Besök webbplats →

  Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.

Jämför avbrottsförsäkring

Kanske har du ett litet företag som är beroende av varje dags försäljning eller produktion. Kanske gäller det ett stort företag som omsätter stora summor vilket skulle leda till förödande förluster om produktionen står still. Oavsett scenario är en avbrottsförsäkring någonting som är tryggt att lägga till i din verksamhet. En avbrottsförsäkring finns hos de flesta försäkringsbolag.

Det är viktigt att jämföra olika avbrottsförsäkringar för att hitta det bästa skyddet till en rimlig kostnad. Att jämföra en avbrottsförsäkring är precis som att jämföra andra försäkringar. Olika försäkringsbolag erbjuder olika villkor vilket gör det klokt att gå igenom företagets behov av ersättning vid exempelvis stopp i produktionen. Till exempel, om en butik drabbas av en totalbrand kan det leda till långvariga uteblivna vinster om företaget inte har rätt försäkring.

avbrottsförsäkring
Avbrottsförsäkring.

Vad ingår i en avbrottsförsäkring?

En avbrottsförsäkring ger ersättning om det blir avbrott i den dagliga produktionen eller verksamheten. Om en brandskada, vattenläcka eller ett inbrott sker finns det en risk att butiken måste stängas ned temporärt. Om kassaapparaten stjäls kanske butiken måste stänga för dagen. Vid händelser som dessa går försäkringsbolaget in och betalar den uppskattade förlorade vinsten och kostnaderna för dagen. Avbrottsersättningen motsvarar egentligen förlusten som företaget gör om butiken måste stängas på grund av den skada som skett.

De flesta olika skadehändelser och scenarion som kan ske täcks av försäkringen. Det kan vara verksamhetsavbrott, maskinavbrott och andra liknande skadehändelser. En avbrottsförsäkring kan ofta anpassas efter företagets storlek och behov. Det är viktigt att se till att du är rätt skyddad, detta ser du till genom att jämföra försäkringar mot varandra och noggrant gå genom olika villkor hos olika försäkringsbolag. 

IT-avbrott

Ett intrång eller brott mot era IT-system kan få förödande konsekvenser och sätta stopp för allt arbete i företaget. Ett sådant IT-avbrott kan en avbrottsförsäkring hjälpa er med.

Inom samma område finns även något som kallas för cyberförsäkring. Den ger ersättning för att snabbt komma igång igen efter en attack.

Sjukskrivning

Förutom intrång och produktionsstopp kan även det bli avbrott i din verksamhet om din personal blir sjukskriven. Som arbetsgivare har du ansvar att ersätta personal under en viss period.

Rädda er vinstmarginal

De flesta företag i Sverige har tecknat försäkringar som ersätter många kostnader för skador på företagets egendomar och liknande. Dock förväntar sig ofta företag ersättning för utebliven vinst som orsakats av skador. Avbrottsersättning är nästan aldrig något som ingår i en vanlig företagsförsäkring utan istället någonting som du behöver teckna separat.

Du kanske kommer ihåg båten som fastnade och blockerade Suezkanalen år 2021? Den skapade många problem för företag eftersom leveranser inte kunde komma fram i tid. Totalt beräknades blockeringen ha orsakat 54 miljarder i förluster. Det var inte första gången det hände, men företag som inte hade någon slags försäkring fick ingen kompensation för förlusterna som orsakades.

Illustration visar båt som blockerar Suezkanalen
Hur stora förluster som blockeringen av Suezkanalen orsakade. Källa: Project44 2022-11-08.

Vanliga frågor

Vilken nytta gör det?

En avbrottsförsäkring gör mycket stor nytta för ditt företag. Vid stopp och inkomstbortfall kan ersättning hjälpa er behålla en vinst.

Vad finns det för exempel på oväntade avbrott?

Under mars 2020 började ett virus kallat Covid-19 att sprida sig fritt över hela världen. Det orsakade att verksamheter fick stänga ned och tusentals människor i Sverige blev av med jobben. Avbrott i produktion orsakade stora förluster för flera företag.

Är försäkringen dyr?

Nej! De flesta försäkringsbolagen baserar priset efter er omsättning och vi anser kostnaden vara skälig i de flesta fall.

Sammanfattning

Företaget bör jämföra försäkringsbolag mot varandra för att hitta det bästa skyddet för just er. En bra avbrottsförsäkring uppfyller branschkraven och gör det möjligt att anpassa försäkringsskyddet efter er verksamhet. En avbrottsförsäkring ger ekonomisk trygghet där företaget kan undvika kostnader vid skadehändelser som slår hårt mot verksamheten. En avbrottsförsäkring ersätter ofta även bortfall av täckningsbidrag vid egendomsskada. Vad gör företaget annars om det inte går att sälja sina produkter? Många företag förväntar sig att det alltid ingår en försäkring för utebliven vinst, vilket alltså inte är fallet.

Vi råder att jämföra olika avbrottsförsäkringar för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Du undviker även att inte kunna betala personalens löner eller i värsta fall ett scenario där du behöver säga upp personal. Att skräddarsy en avbrottsförsäkring för att skapa en ekonomisk trygghet är någonting som alla företag bör göra, stora som små.