Avbrottsförsäkring

En avbrottsförsäkring kan ge företaget ersättning för utebliven vinst vid avbrott i produktionen. När en brand, vattenskada eller andra skadehändelser orsakar stopp i försäljningen eller den dagliga driften så är det väldigt viktigt att ha en plan. En avbrottsförsäkring ger en stor ekonomisk trygghet då den kan ersätta fasta kostnader och utebliven vinst. Med rätt försäkring kan du få snabb och enkel skadehantering som gör att man kan känna sig trygg även vid en stor omfattande skada.

Rädda er vinstmarginal

De allra flesta företagen i Sverige har tecknat försäkringar som ersätter många kostnader för skador på företagets egendomar och liknande. Det är dock vanligt att företaget förväntar sig ersättning för utebliven vinst som orsakats av den skada som har inträffat. Avbrottsersättning är nästan aldrig något som ingår i en vanlig företagsförsäkring utan istället någonting som man behöver tecknas separat.

Jämför avbrottsförsäkring

Kanske har du ett småföretag som är väldigt beroende av varje dags försäljning eller produktion. Kanske gäller det ett stort företag som omsätter stora summor vilket skulle leda till förödande förluster om produktionen står still. Oavsett scenario är en avbrottsförsäkring någonting som är väldigt tryggt att lägga till sin verksamhet. En avbrottsförsäkring finns hos de flesta försäkringsbolag.

Det viktigaste är att jämföra avbrottsförsäkringar mot varandra för att få det bästa skyddet mot en rimlig kostnad. Att jämföra en avbrottsförsäkring är precis som att jämföra andra försäkringar. Olika försäkringsbolag har olika villkor vilket gör det klokt att gå igenom företagets behov av ersättning vid exempelvis stopp i produktionen. T.ex. gäller det en butik där en totalbrand sker vilket kan leda till långvariga uteblivna vinster som inte annars ingår.

Vanliga frågor

Vad gör det för nytta?

En avbrottsförsäkring gör mycket stor nytta för ditt företag. Vid stopp och inkomstbortfall kan ersättning hjälpa er behålla en vinst.

Vad finns det för exempel på oväntade avbrott?

Under mars 2020 började ett virus kallat Covid-19 att sprida sig fritt över hela världen. Det orsakade att verksamheter fick stänga ned och tusentals människor i Sverige blev av med jobben. Avbrott i produktion orsakade stora förluster för flera företag.

Är försäkringen dyr?

Nej! De flesta försäkringsbolagen baserar priset efter er omsättning och vi anser kostnaden vara skälig i de flesta fall.

illustration avbrottsförsäkring

Vad ingår i en avbrottsförsäkring?

En avbrottsförsäkring ger ersättning om det blir avbrott i den dagliga produktionen eller verksamheten. Om en brandskada, vattenläcka eller ett inbrott sker så kanske butiken måste stänga. Om kassaapparaten stjäls kanske butiken måste stänga för dagen. Vid händelser som dessa så går försäkringsbolaget in och betalar den uppskattade förlorade vinsten och kostnaderna för dagen. Avbrottsersättningen motsvarar egentligen förlusten som företaget gör om butiken måste stängas på grund av den skada som skett.

De flesta olika skadehändelser och scenarion som kan ske täcks av försäkringen. Det kan vara verksamhetsavbrott, maskinavbrott och andra liknande skadehändelser. En avbrottsförsäkring kan ofta anpassas efter företagets storlek och behov. Det är viktigt att se till att man är rätt skyddad, detta ser man till genom att jämföra försäkringar mot varandra och noggrant gå igenom olika villkor hos olika försäkringsbolag. 

IT-avbrott

Ett intrång eller brott mot era IT-system kan få förödande konsekvenser och sätta stopp för allt arbete i företaget. Ett sådant IT-avbrott kan en avbrottsförsäkring hjälpa er med.

Inom samma område finns även något som kallas för cyberförsäkring. Den ger ersättning för att snabbt komma igång igen efter en attack.

Sjukskrivning

Förutom intrång och produktionsstopp kan även det bli avbrott i din verksamhet ifall din personal blir sjukskriven. Som arbetsgivare har du ansar att ersätta personal under en viss period.

Sammanfattning

Företaget bör jämföra försäkringsbolag mot varandra för att hitta det bästa skyddet för just er. En bra avbrottsförsäkring uppfyller branschkraven och gör det möjligt att anpassa försäkringsskyddet just efter er verksamhet. En avbrottsförsäkring ger ekonomisk trygghet där företaget kan undvika kostnader vid skadehändelser som slår hårt mot verksamheten. En avbrottsförsäkring ersätter ofta även bortfall av täckningsbidrag vid egendomsskada. Vad gör företaget annars om det inte går att sälja sina produkter? Många företag förväntar sig att det alltid ingår en försäkring för utebliven vinst, vilket alltså inte är fallet. Vi råder att jämföra olika avbrottsförsäkringar för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Man undviker även att inte kunna betala personalens löner eller i värsta fall ett scenario där man behöver säga upp personal. Att skräddarsy en avbrottsförsäkring för att skapa en ekonomisk trygghet är någonting som alla företag bör göra, stora som små