Barnförsäkring

Att bli förälder kan vara omtumlande, med en barnförsäkring försäkrar du ditt barn och dig som nybliven förälder mot allt som tyvärr kan tänkas hända i samband med ditt barns uppväxt. Genom att jämföra kan du lätt välja den bästa försäkringen för din situation. Nedan har vi listat de med schyssta villkor och priser. Genom att klicka dig vidare och fylla i samtliga uppgifter kan du vara försäkrad inom loppet av några timmar.

Vi på försäkrat.se hjälper dig hitta den bästa barnförsäkringen för dig och din familj. Även fast den klassiska varianter riktar in sig specifikt på ditt barn kan det vara bra koppla på en familjeförsäkring samtidigt.

Försäkra barn

 • Sjukhusvistelse: 550 kr/dag
 • Skyddar till: 30 år
 • Högsta försäkringsbelopp: 2 000 000 kr
Teckna
Upphör: 30 år
Hälsodeklaration krävs: Ja
Karenstid (innan 6 mån): Nej
Vid 6 år: Nej
Vid 10 år: Nej
Vid 12 år: Nej
Ersättning
Ekonomisk invaliditet: Ja
Medicinsk invaliditet: Ja
Allvarlig diagnos: Ja
Sjukhusvistelse: 550 kr/dag
Ärr: Ja
Högsta försäkringsbelopp: 2 000 000 kr
Om försäkringsbolaget

Sveriges femte största sakförsäkringsbolag heter Moderna försäkringar. De har stort fokus på motorfordon och fritidsobjekt som båtar. Däremot är utbudet komplett och du hittar även villa, hem och specifika produkter.

Besök webbplats →

Styrkor
 • Gäller dygnet runt
 • Helt utan självrisk
 • Gäller till ditt barn är 30 år
Disclaimer: Det är alltid information och villkor hos respektive försäkringsbolag som gäller. Informationen hos oss är inte anpassad utefter individers situation.
jämför barnförsäkring

Vad är en barnförsäkring?

Innan vi går djupare på ämnet finns det en sak att reda ut, vad är en barnförsäkring? En barnförsäkring är precis som det låter, en försäkring för barn. Enligt många försäkringsbolag definieras man som barn upp till 25 år ålder, och då blir det dags för en individ att skaffa en egen försäkring. Fram tills dess tecknas försäkringen utav en förälder och ersätter eventuella skador, olycksfall och sjukdomar.

Vad ersätter den vanligtvis?

 • Bestående fysisk nedsättning
 • Bestående psykisk nedsättning
 • Allvarliga diagnoser
 • Nedsatt arbetsförmåga

Jämför barnförsäkring

Vad är vi mest rädda om här i världen? Ja, våra barn såklart. I Sverige finns det många olika försäkringsbolag som erbjuder heltäckande utformade barnförsäkringar. Sjukdomar, olycksfall och dödsfall är de moment som generellt ingår. Dessa försäkringar har även i regel väldigt generösa villkor jämfört med en olycksfallsförsäkring för en vuxen. Det finns även många specifika tillägg som passar olika livssituationer som barn kan ha och vi tycker utan tvekan att det är en självklarhet för varje barn att ha.

Hos oss på Försäkrat.se kan du jämföra barnförsäkringar – det är mycket enkelt och du kan lista ut ditt bästa val inom loppet av några minuter. I sammanställningen ovan har vi tagit med de saker som kan vara viktiga att tänka på. De ingår inga direkta priser eller anpassade villkor för dig utan är endast generell information där du kan välja det som du gillar bäst.

Tips på saker att kolla på när du jämför barnförsäkring:

 • Ersättning vid sjukhusbesök
 • Ålder då skydd upphör
 • Högsta försäkringsbelopp

När ska man teckna barnförsäkring?

Barnförsäkringen är något som tecknas av föräldern och gäller oftast till och med det att barnet fyller 25 år. Försäkringen har ibland karenstid och därför är det viktigt att du tecknar försäkringen så fort barnet är fött eller till och med innan detta om det är möjligt.

Det blir vanligare och vanligare att teckna en gravidförsäkring, som sen övergår till en försäkring för ditt barn i samband med att barnet föds. Är man inte intresserad av detta går det minst lika bra att teckna en när barnet är fött. För att teckna denna försäkring behöver barnet ha fått ett fullständigt personnummer, vilket brukar ges ungefär två veckor efter födseln. Det finns idag inget lagstadgat krav på att ditt barn ska vara försäkrad även om man kan tycka det bör finnas men för de allra flesta ses det som en självklarhet.

Bästa barnförsäkringen 2021

Den bästa barnförsäkringen 2021 innehåller ett generöst ersättningstak, ersättning per sjukhusdag samt ett långt skydd, iallafall om du frågar oss. Vi har även underlättat dig att hitta den bästa genom att sammanställa olika försäkringsbolag och dess egenskaper i en lista ovan. Kom ihåg att de inte är anpassade efter just din situation så det är viktigt att du i slutändan väger in vad du tycker och inte vad vi sammanställer.

Till sammanställning →

Vad ingår i en barnförsäkring?

En barnförsäkring består av en hel olika moment. För det mesta så är innehållet hos de olika försäkringsbolag samma slags basskydd men det kan faktiskt skilja sig en del. Några av det mest vanliga områden som ingår kommer vi att gå igenom här nedanför.

Medicinsk invaliditet

Ditt barn får ersättning vid en bestående skada efter olycksfall eller sjukdom, som medför nedsättning av barnets fysiska funktionsförmåga. Funktionsnedsättningen mäts nästan alltid som en procentsats mellan 1 till 100 procent och ersättningen betalas i princip alltid ut som ett engångssumma, i proportion till hur stor den bestående skadan är. Hur pass invalid man är definieras i procent och är någonting som bedöms av läkare, alltid av läkare. Det är aldrig ett försäkringsbolag som bestämmer hur pass invalid man är efter en sjukdom eller skada.

Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk ersättning för oönskad arbetsoförmåga fungerar lite annorlunda. Till följd av olycksfall eller sjukdom kan ersättning ges om barnet kommer ha svårigheter med att komma ut i arbetslivet vid vuxen ålder. För att få ersättning krävs det att skadan är en viss procent, som mäts på en skala mellan 1 till 100. Även detta som ovan avgörs av en läkare.

Detta slags bekymmer med oönskad arbetsoförmåga kan kännas långt bort med ett litet barn, är detta enligt oss en mycket viktig del av barnförsäkringen, Det kan även finnas möjlighet att få ekonomisk ersättning månadsvis om barnet får vårdbidrag från försäkringskassan eller har nedsatt arbetsförmåga.

Sjukhusbesök

Vid akut sjukhusbesök där barnet blivit inlagt över natten betalas ett engångsbelopp ut. Visar det sig att barnet behöver ligga kvar ännu längre än detta kan det ges en ersättning per dag under ett visst antal dagar.

Vård i hemmet

Bara för att ett barn har blivit utskriven från sjukhuset så betyder det inte att barnet inte längre är i behov av vård. Föräldrar kan behöva vårda barnet i hemmet under en tid och kanske under en längre tid, och för att möjliggöra detta ersätter barnförsäkringen en del av eventuellt inkomstbortfall.

Diagnoser

Om ditt barn drabbas av en allvarlig sjukdom betalar försäkringsbolaget i vissa fall ut ett engångsbelopp. Det krävs i princip alltid läkarintyg och även intyg från försäkringskassan ibland som visar att de har beviljat barnet vårdbidrag. Några exempel på sjukdomar som kan ge denna engångsutbetalning är godartad hjärntumör, cancer, Krohns sjukdom och MS. Detta skiljer sig lite grann från bolag till bolag men oftast så är det väldigt likt hos de olika försäkringsbolagen.

Kris

Ett visst antal besök hos psykolog kan ersättas av försäkringen om någonting traumatiskt händer. En trygghet att för att slippa stå för det ekonomiska om man behöver hjälp eller guidning här i livet.

Rehab

Efter en olycka, sjukdom eller krissituation hjälper barnförsäkringen till med kostnader för rehabilitering och andra hjälpmedel för att ditt barn snabbt ska kunna återgå till vardagslivet igen. Ersättning för genomförd rehabilitering kan inte ges i efterhand, vilket innebär att ett godkännande av försäkringsbolaget behöver göras innan påbörjad rehabilitering, en viktig sak att tänka på.

Läkarintyg och/eller remiss för rehabilitering krävs och det finns flertalet begränsningar och undantag gällande rehabiliteringskostnader som kan täckas. Exempel på ersättning som täcks är bland annat för handikappanpassning av bostad, behandling av sjukgymnast samt skydd mot kvalster, med mera.

Utseendeförändringar

Om sjukdomen eller olyckan krävde läkarbesök och att barnet fått ärr eller annan utseendeförändring kan ersättning betalas ut. Nivån beror på var på kroppen utseendeförändringen sitter på kroppen, dess storlek och försäkringspremiens storlek. Detta skiljer sig lite grann hos olika försäkringsbolag men för det mesta så ligger ersättningsnivåerna ganska nära varandra oavsett vilket bolag du är försäkrad hos.

Övriga kostnader

Barnförsäkringen kan ersätta merkostnader som uppkommer vid olycka eller sjukdom. Det kan vara resor till och från sjukhuset samt ersättning för kläder och hjälpmedel som gått sönder (glasögon, hörapparat m.m.) ett tillägg för att slippa dyra kostnader som för nya glasögon.

Död

Händer det allra värsta med ditt barn, delas ett engångsbelopp ut precis som med en livförsäkring. Det finns såklart inget i världen som kan ersätta ett förlorat barn. Den ekonomiska ersättningen gäller dock i regel oavsett vilken dödsorsak och kan komma väl till hands för de oväntade kostnader som i dessa fall kan uppstå.

Vanliga frågor

Vad är viktigt jämföra?

Vi rekommenderar att du kollar på vissa ersättningar, t.ex. sjukhusvistelse. Vidare kan det även vara bra veta det totala försäkringsbeloppet, då det kan spela stor roll vid någon form av invaliditet.

Bör jag köpa en billig barnförsäkring?

Det är helt upp till dig! Men, billigast är inte alltid bäst. Och detta gäller även för dessa försäkringar.

När ska jag köpa försäkringen till mitt barn?

Du bör införskaffa den så tidigt som möjligt. Ofta finns det karenstider som börjar gälla om du köper försäkringen desto äldre ditt barn blir. Se all sådan information i vår lista.

Att tänka på vid tecknande av barnförsäkring

Grundutbudet mellan de olika alternativen är i regel detsamma, men det finns ett par saker att kika närmare på för att vara på den säkra sidan. Medicinsk och ekonomisk invaliditet är någonting som man pratar mycket om och det är även dessa nivåer som man oftast väljer när vid tecknandet. Ett vanligt belopp att välja är 1 000 000 kronor men det går även att välja högre eller lägre belopp. Försäkringspremien baseras på detta förstås. En rekommendation är att jämföra just dessa moment mellan olika försäkringsbolag och att titta på den ekonomiska ersättningen och hur den ser ut för skador som dessa medför. Även om det är ett scenario som känns väldigt långt bort, kan det vara värt att se över hur exakt försäkringen du övervägar kan hjälpa till om ditt barn på grund av invaliditet kan ha svårt att komma ut i arbetslivet, till exempel. Det kan alltså vara värt att betala lite mer en bra försäkring, om den har ett generöst skydd för medicinsk invaliditet samt ekonomisk invaliditet. Ofta har en billig barnförsäkring mindre skydd och lägre ersättning.

Vad händer efter barnet fyller 25 år?

Ofta så gäller en barnförsäkring till och med det år barnet fyller 25. Om ditt barn fyller 25 år i februari, gäller försäkringen alltså till och med 31 december samma år. Efter det försvinner är tyvärr ditt barn (ung vuxen) utan skydd. Den övergår alltså inte automatiskt till en sjuk- och olycksfallsförsäkring eller liknande alternativ. Det är då upp till den 25 år fyllda att teckna en egen försäkring.

Viktigt att försäkra barn

Tillsist vill vi understryka vikten av att försäkra ditt barn. Att erhålla en ekonomisk ersättning vid kroniska sjukdomar kan i sig vara en tröst i stunden och skapa bättre förutsättningar för en hållbar situation men viktigast av allt är den grundliga tryggheten.

Det kan ge ett grundläggande och ordentlig skydd från tidig ålder upp till en vuxen ålder. Du som förälder behöver inte vara orolig för att inte ta ansvar eller att barnet själv behöver ansvara för att ta hand om försäkringar. När tiden väl är inne och barnet är gammalt nog att ta egna beslut och sköta sin egen ekonomi kan ytterligare försäkringar eller skydd köpas och tecknas.

Enligt illustrationen nedan och statistik från Svensk Försäkring har strax över 50% av alla personer i Sverige upp till 25 år en barnförsäkring. Ett snitt som har varit relativt stabilt över de 10 senaste åren.

Figur 1 – Antal miljoner (vänster) och andel (höger) personer med barnförsäkring upp till 25 år.

Sammanfattning

Denna försäkring kan sammanfattas i fyra ord, ditt barn behöver den. Skyddet är ofta grundligt och kostanden inte all för hög. Med andra ord är det en trygg säkerhet som är värd sitt pris. När du ska ta beslutet om vilket försäkringsbolag som passar för dig finns det flera saker att ha i åtanke. De största är ersättningstaket, ersättning per dag på sjukhus samt tills vilken ålder det skyddar. Om du vägen in dessa tre plus vilka faktorer som är viktigast för dig kommer du via vår sammanställning kunna hitta den bästa barnförsäkringen i Sverige. Varsågoda!