Bostadsrättsförsäkring

Vad är en bostadsrättsförsäkring?

Ett bostadsrättstillägg är ett tillägg till din hemförsäkring, vilket är bra att ha om du äger en bostadsrätt. I en bostadsrättsförening har varje enskild medlem i föreningen ett ansvar för sin del av fastigheten medan föreningen ansvarar för övriga delar. Som ägare till en bostadsrätt har du ansvar för allt innanför dina väggar och ytskikt. Det innebär saker som fast inredning. Exempelvis badkar, handfat och toalett samt dörrar, fläktsystem och golv. Bor du i en bostadsrätt med egen tomt och garage har du även ett ansvar för dessa. Ofta kan skador på fast inredning vara väldigt dyrt att ersätta och därför är det väldigt viktigt att ha en bostadsrättförsäkring.

En bostadsrättsförsäkring är ofta precis likadan som en hemförsäkring med skillnaden att du har ett visst tillägg för just bostadsrättsdelen.

Försäkra bostadsrätt

FörsäkringsbolagTeckna
ICA Försäkringar

Läs mer

  • 60 dagars reseskydd
  • 5000 kr presentkort ICA (vid förstörd mat)
  • Ersättning för cykel
Tillägg:
Hem Plus, Rese Plus
Rabatter:
ICA-bonus
Teckna nu ›

Skillnad på hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring

Ofta är det på det viset att en vanlig hemförsäkring ersätter endast dina personliga ägodelar. Ditt lösöre. Det kan till exempel vara möbler eller elektronik. Dock inte inte fast egendom. Eftersom fast egendom som golv, tak och väggar är dyr att reparera är det här viktigt att teckna en bostadsrättsförsäkring. Risken är annars stor att du får begränsad ersättning vid till exempel omfattande brand- eller vattenskada i lägenheten, vilket kan bli väldigt kostsamt.

När du äger en bostadsrätt och är med i en bostadsrättsförening så är det ofta ett krav inom stadgarna för detta att du ska ha en försäkring med ett bostadsrätttillägg.. Om du bor i en hyresrätt behöver du inte detta tillägg utan då klarar du dig med en vanlig hemförsäkring. Samma gäller även om du hyr en bostadsrätt eftersom det då är upp till den som äger bostadsrätten att försäkra själva lägenheten och den fasta inredningen.

Med ett bostadsrättstillägg kan du även i vissa fall få ersättning för självrisk om föreningens egen försäkring måste användas. Ett exempel är om stora delar av fastigheten drabbas av skadedjur på grund av en enskild medlem eller om exempelvis en vattenskada från en ovanstående lägenhet påverkar din lägenhet. Föreningens fastighetsförsäkring kan då ge ersättning för saneringskostnader och ditt tillägg kan ersätta självrisken. Det kan vara bra att veta om vad fastigheten du bor i har för slags för försäkring och denna information bör man kunna få ut genom bostadsrättsföreningen.

Du kan även ibland ha möjlighet till att få ersättning vid tvister angående om det är du som är ersättningsskyldig eller inte. Till exempel i exemplet ovan där fastigheten drabbats av skadedjur.

En kollektiv bostadsrättsförsäkring

En bostadsrättsförening kan teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Om din förening har en kollektiv försäkring behöver du inte teckna ett bostadsrättstillägg. Kolla upp om din bostadsrättsförening har en kollektiv bostadsrättsförsäkring. Detta är någonting som man brukar bli varskodd om ifall det är på detta viset. Det kan vara skönt om det ingår en bostadsrättförsäkring via föreningen så du själv slipper tänka på detta. Värt att tillägga är att du fortfarande behöver en egen hemförsäkring för dina privata ägodelar samt reseskydd och annat viktigt.

Det har faktiskt blivit vanligare att bostadsrättsföreningar tecknar kollektiva försäkringa. Det är en extra trygghet för föreningen att alla medlemmar är försäkrade och dessutom blir det billigare att teckna en kollektiv försäkring än att varje enskild medlem tecknar ett bostadsrättstillägg. Det kan vara en bra punkt att ta upp i sin förening om det är så att man i dagsläget bor i en bostadsrätt som inte har detta tillägg via sin förening.

Vilken bostadsrättsförsäkring ska du ha?

Vad som passar bäst för dig beror på din nuvarande hemförsäkring och ibland även vilket område du bor i. Vad en försäkring kan kosta varierar en hel del beroende på risken att dit hem utsätts för något. Om du exempelvis har en säkerhetsdörr och larm i din bostadsrätt är risken mindre vilken kan för dig innebära en lägre försäkringspremie, vilket såklart är positivt.

När du ska teckna en bostadsrättsförsäkring är det vanligt att man vill hitta en så billig försäkring som möjligt. Genom att jämföra marknaden och gå igenom de olika försäkringar som finns hos de olika försäkringsbolaget så kan du bilda dig en egen uppfattning om vilka prisklasser som finns och vad som ingår hos de olika försäkringsbolagen. Det kan såklart även skilja sig på skaderegleringen hos de olika bolagen så priset är inte alltid allt. Nuförtiden så kan man hitta mycket information och recensioner på internet hur de olika bolagen är på att utföra skadereglering. Med detta sagt så finns det dock alltid nöjda och missnöjda kunder. Ofta kan man dock få en bild på hur ett bolag sköter sig när det kommer till skaderegleringen.

Några saker att tänka på då du bor i en bostadsrätt:

Vattenskada

Om det skulle vara så att du drabbas av en vattenskada i lägenheten på grund av vattenläckage från våtutrymme eller kök så är det du som är ansvarig för dessa skador. Du kan få ersättning för dessa skador om du har en bra bostadsrättförsäkring som täcker dessa delar, väldigt viktigt med andra ord. Om en vattenskada skulle uppkomma från en ledning under tryck så är det ofta föreningen som har ansvaret för dessa skadorna och fastigheten i övrigt. Föreningen skall i dessa fall ha en fastighetsförsäkring ska täcker dessa skador.

Badrum och kök

Någonting som är värt att tillägga är att de flesta försäkringsbolag idag inte ersätter yt- och tätskikt om ett läckage uppstår genom dessa skikt. Ofta kan man genom att lägga till en tilläggsförsäkring komplettera med detta skydd i en bostadsrättsförsäkring. Det är viktigt att här ha koll på vad som gäller för just din försäkring.

Åldersavdrag

Var beredd på ett åldersavdrag när du utnyttjar din försäkring på både arbetskostnad samt materialskostnad. Storleken på avdraget baseras på åldern på det material som har skadats och måste bytas ut här. Även här kan det finnas olika tilläggsförsäkringar som tar bort ett åldersavdrag.

Övrigt ansvar mot föreningen

Större skador som brand och vattenskador kan sprida sig i andra delar av fastigheten och om du har orsakat skadan på ett vårdslöst sätt kan grannarna eller föreningen komma att kräva dig på ersättning. Här är det viktigt att se till så man har en bra försäkring med ansvarsskyddet gällandes. Ansvarsskyddet ger ersättning mot kostnader som kan uppstå genom en skada i din lägenhet som påverkar din granne exempelvis.