Om oss

Försäkrat.se, www.försäkrat.se, är en webbplats mot den svenska marknaden med primär målsättning att förse besökare med komplett och informativ information om försäkringar.

Genom bra information önskar vi utbilda och hjälpa privatpersoner och företag vid val av försäkringar. Vi upplevde att det idag kan vara svårt att förstå vad och hur försäkringar fungerar.

Vår målsättning:

  • Skapa en informativ guide
  • Vara det självklara valet vid ny försäkring

Förmedling

Vår webbplats förmedlar inte försäkringar och kan inte ge dig individbaserad rådgivning eller någon förberedelse utav försäkringsavtal du senare kan ingå. Vi lämnar endast allmän information och hänvisar besökare/en presumtiv (tänkbar) kund vidare till valt försäkringsföretag.

Vi har inte som målsättning att samla in information om varje enskild besökare och kan därav ej ge enskild rådgivning. All information om samtliga försäkringar presenteras ur ett allmänt perspektiv.

Av samma anledning reserverar vi även för eventuella informationsfel då vi inte presenterar aktuella försäkringsvillkor hos respektive försäkringsföretag. Vår information samlas in manuellt av skribenter och kan vara utdaterad, de vill säga ett försäkringsföretag kan uppdatera informationen snabbare än oss.

Avtal

Du ingår ej några avtal med Försäkrat.se och användandet av vår webbplats är helt förutsättningslöst. Om du hämtar information hos oss som senare leder till att du ingår ett försäkringsavtal med försäkringsföretaget är det uteslutande med företaget du ingår avtal.

Det innebär att vi heller inte har någon information om din försäkring och kan hjälpa till eller ansvara för klagomål, tvister eller uppsägning. Vänd dig direkt till företaget du är kund hos.

Kostnadsfri information

All information på vår webbplats är framtagen av oss på Försäkrat.se. Vi äger därför även rättigheterna till innehållet. Att använda och ta del av informationen på vår sida är helt kostnadsfritt.

Kontaktinformation

Tacotech AB
559259-2132
Åsögatan 153
116 32, Stockholm