Personförsäkring

Hitta bäst och rätt personförsäkring inom loppet av några minuter. Vi hjälper dig förstå innebörden, var som kan ingår och vilka olika typer av kategorier du kan välja ibland. Personförsäkring är i grund och botten ett samlingsnamn.

personförsäkring illustration

Vad är personförsäkring?

En personförsäkring är enkelt förklarat ett extra skydd vid olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Personförsäkringen tryggar din eller dina familjemedlemmars ekonomi om något skulle hända. Begreppet personförsäkring är ett samlingsnamn och ingen direkt försäkring du kan köpa. En del försäkringsbolag erbjuder paket som kan kallas för personskydd.

Vilken personförsäkring ska man ha?

I Sverige finns det endast en typ av försäkring som är krav enligt lag och de gäller för fordon. Det innebär att alla andra typer av försäkringar samt personförsäkringar fungerar som ett extra skydd. Enligt Konsumenterans finns det däremot en rad kategorier som faller under kategorin nödvändiga samt “bra att ha”.

Personförsäkringar som faller under kategorin nödvändiga respektive bra att ha är barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, inkomstförsäkring och sjukvårdsförsäkring.

Figur 1.1 – Fördelning personförsäkringar över ålder 0 till 90 år.

Innehåll och ersättning

Eftersom personförsäkringar är ett generellt uttryck och kategori varierar innehållet och ersättning mellan de olika försäkringarna. En personförsäkring är kopplad till dig som individ vilket innebär att du inte kan erhålla ersättning för exakta belopp som vid t.ex. försäkring av lösören. Ersättningen är ett ekonomiskt stöd om du blivit sjuk eller inte kan arbeta.

Ersättning regleras av ett prisbasbelopp och/eller försäkringsbelopp. Vid t.ex. en olycka så regleras din ersättning hur allvarlig skadan anses av en läkare och graden av allvarlighet reglerar ersättningen där den maximala möjliga ersättning är ditt försäkringsbelopp.

Vanliga frågor

Vad är en personförsäkring?

En personförsäkring är ett samlingsord för de försäkringar som ersätter dig ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom eller dödsfall.

Måste jag ha alla personförsäkringar?

Nej! Du får själva bestämma vilka försäkringar du önskar att teckna.