Personförsäkring

Skydda dig och dina anhöriga

Hitta bästa och rätta personförsäkringen inom loppet av några minuter. Vi hjälper dig förstå innebörden, vad som kan ingå och vilka olika typer av kategorier du kan välja bland. Personförsäkring är i grund och botten ett samlingsnamn för flera olika försäkringar som skyddar dig om något skulle hända. Nedan hittar du rätt personförsäkring!

Publicerat av:
Joel Ahlby

Skribent & sajtens grundare

Personförsäkring illustration

Välj personförsäkring

Vad är personförsäkringar?

En personförsäkring är enkelt förklarat ett extra skydd vid olycksfall, sjukdom eller dödsfall. Personförsäkringen tryggar din eller dina familjemedlemmars ekonomi om något skulle hända. Begreppet personförsäkring är ett samlingsnamn och ingen direkt försäkring du kan köpa. En del försäkringsbolag erbjuder paket som kallas för personskydd.

Det vanligaste är att en personförsäkring tecknas på varje enskild individ, men det finns även så kallade gruppförsäkringar där du skyddar en grupp (t.ex. en familj). Många omfattas av personförsäkringar via arbetet, skolan eller föreningar. Det är inte heller ovanligt att du kan få ersättning från flera av dessa för samma skada eller händelse.

personförsäkring illustration
Personförsäkring.

Vilken personförsäkring ska man ha?

I Sverige finns det endast en typ av försäkring som är krav enligt lag och de gäller för fordon. Det innebär att alla andra typer av försäkringar samt personförsäkringar fungerar som ett extra skydd. Enligt Konsumenternas finns det däremot en rad kategorier som faller under kategorin nödvändiga samt “bra att ha”.

Personförsäkringar som faller under kategorin nödvändiga respektive bra att ha är:

  • Barnförsäkring
  • Sjuk- och olycksfallsförsäkring
  • Livförsäkring
  • Inkomstförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring

Tidigt i livet (0-18 år)

Enligt figur 1.1 nedan ser man att olika personförsäkringar passar olika perioder i livet. Figuren visar inte när det är optimalt utan istället den period som försäkringsbolag ofta godkänner denna typ av försäkring.

Tidigt i livet (0-18 år) är det möjligt att teckna försäkringar för barn och en graviditet. Ofta är det en förälder som försäkrar sina egna barn och inte barnen själva som initierar detta.

Mitt i livet (18-65 år)

Mitt i livet har du som mest möjligheter att ha olika typer av personförsäkringar. De kan försäkra ditt liv, mot olyckor, vid sjukdom och även för sjukvård och tandvård. Om du tidigare omfattats av en försäkring som dina föräldrar tecknat finns det stor risk att denna har upphört (vanligt vid 25 år).

Sent i livet (65+)

Flera av dina viktigaste försäkringar har tyvärr ett datum då de upphör. Risken för försäkringsbolagen blir för stor och i enlighet med villkoren avslutar de din försäkring.

Detta varierar mellan de olika bolagen, så det kan vara smart att jämföra personförsäkringar redan nu.

Illustration över giltighetsperiod för personförsäkringar från ålder 0 till 90 år.
Figur 1.1 – Giltighetsperiod personförsäkringar över ålder 0 till 90 år.

Innehåll och ersättning

Eftersom personförsäkringar är ett generellt uttryck och kategori varierar innehållet och ersättning mellan de olika försäkringarna. En personförsäkring är kopplad till dig som individ vilket innebär att du inte kan erhålla ersättning för exakta belopp som vid t.ex. försäkring av lösören. Ersättningen är ett ekonomiskt eller medicinsk stöd om du blivit sjuk eller fått allvarliga skador som lämnar långvariga skador.

Ersättning regleras av ett prisbasbelopp och/eller försäkringsbelopp. Vid exempelvis en olycka regleras din ersättning av hur allvarlig skadan anses vara av en läkare och graden av allvarlighet reglerar ersättningen där den maximala möjliga ersättning är ditt försäkringsbelopp.

Vanliga frågor

Vad är en personförsäkring?

En personförsäkring är ett samlingsord för de försäkringar som ersätter dig ekonomiskt vid olycksfall, sjukdom eller dödsfall.

Måste jag ha alla personförsäkringar?

Nej! Du får själva bestämma vilka försäkringar du önskar att teckna.

Vilken är den vanligaste personförsäkringen?

Den allra vanligaste personförsäkringen är för barn (vanligt tills 25 års ålder) och den kan tecknas både av barnets föräldrar och barn.

Vad kostar en personförsäkring?

Det beror helt på vilken typ av personförsäkring du önskar teckna samt hur gammal du är, vart du bor och vilket försäkringsbelopp du önskar.

Jämför personförsäkring

Vi har vid några tillfällen tidigare nämnt fördelarna med att jämföra personförsäkringar mot varandra. Det är en uppgift som kan ta lite tid, men i slutändan vara helt avgörande hur nöjd du blir med din nya försäkring. I denna sektion kommer vi att gå genom de faktorer som kan vara klokt att kolla på. Det är ingenting som krävs utan bör ses som tips.

Längden på försäkringsperioden

De personförsäkringar som du generellt används senare i livet har ofta en begränsning i hur länge de är aktiva. Åldern då försäkringen upphör anges i villkoren, vilka är avtalet mellan dig och ditt försäkringsbolag.

Jämför gärna försäkringsperioden och vilken ålder din försäkring förfaller. Längre försäkringsperiod är generellt bättre.

Ska man byta eller inte?

När du köper en ny försäkring kan det ibland vara så att du säger upp en gammal. Många tar för givet att du alltid ska bli godkänd och kan köpa en ny, men det är inte alltid fallet.

Om du till exempel har haft sjukdomar tidigare i livet eller har blivit äldre, kan villkoren förändras. Det kan därför alltid vara värt att jämföra med vad du har idag och om det verkligen går att få lika bra villkor på nytt.

Priset på personförsäkring

Priset på en personförsäkring bestäms av flera faktorer och varierar också beroende på försäkringstyp. Om du exempelvis vill försäkra ditt liv kommer ditt valda belopp också att reglera premien. Om du tidigare varit med om en sjukdom kommer det att vara dyrt försäkra dig mot lägre sjukvårdskostnader.

Utöver detta varierar även priserna mellan de olika försäkringsbolagen som aktivt önskar att du blir kund. Om du ska kolla ur ett generellt perspektiv kan personförsäkringar vara rätt billig till skillnad från andra kategorier. Kunder finner ofta att personförsäkringar generellt sett är prisvärda.

För att ge några konkreta exempel, kan du teckna personförsäkringar för allt från 400 kr per år upp till obegränsade belopp.

FörsäkringsbolagExempelpris olycksfallExempelpris liv
ICA Försäkring104 kr/mån40 kr/mån
Hedvig79-99 kr/mån
Länsförsäkringar125 kr/mån104 kr/mån
Konsumentförsäkring40 kr/mån15 kr/mån
Folksam94 kr/mån36 kr/mån
Sensor100 kr/mån142 kr/mån
JustInCase42 kr/mån
If73 kr/mån43 kr/mån
Tabell 1.1 – Exempelpriser olika personförsäkringar. Oberoende undersökning genomförd av Försäkrat den 2023-09-07.

Varför personförsäkring?

Kort och gott kan vi säga att en personförsäkring skyddar dig som person och i vissa fall även dina nära och kära. Som nämnt tidigare är “personförsäkring” ett samlingsnamn för flera olika försäkringar som alla skyddar dig på olika sätt. I listan längst upp på sidan kan du hitta den personförsäkring som passar dig och dina behov bäst.

Den främsta anledningen till att vi anser att alla bör ha en personförsäkring är för att du ska kunna känna dig trygg och skyddad mot höga kostnader om något skulle hända. I och med att oförutsedda saker händer kan det kännas skönt att veta att du får hjälp snabbt och enkelt om du har rätt personförsäkring.

Har jag en personförsäkring?

Förvirringen kring personförsäkringar är tydlig och många undrar – har jag en personförsäkring?

Vi på Försäkrat.se har inte svaret, men genom dessa tips kan du enkelt få klarhet i situationen. Det är inte ovanligt att du ingår i försäkringsskydd via närstående, arbetsgivare eller andra organisationer runt dig.

Dessa kallas ofta gruppförsäkringar och omfattar flera människor som exempelvis personal och medlemmar.

Tips vart du kan leta:

  • Logga in hos respektive försäkringsbolag
  • Fråga din arbetsgivare
  • Leta efter gamla fakturor/försäkringsbrev
  • Fråga ditt fackförbund
  • Kontrollera gruppförsäkringar i familjen