Gruppförsäkring

En gruppförsäkring kan ditt företag, idrottsklubb eller förening teckna för att ge anställda och medlemmar en extra trygghet och skydd. Vanligtvis består en gruppförsäkring av många olika delar där dina medarbetare/medlemmar själva kan välja vilka försäkringar de är intresserade av. Det är en försäkringstyp som alltså oftast är frivillig från den anställdes sida, en kompletterande försäkring som företaget tecknar som ett gruppavtal där de anställda får förmånliga försäkringsalternativ som gagnar både den försäkrade och företaget. Läs mer nedan.

Publicerat av:
Martin Bäckman

Redaktör företagsförsäkringar

gruppförsäkring fotbollslag

Jämför gruppförsäkring

Det finns många försäkringsbolag på marknaden som erbjuder gruppförsäkringar för företag. Att veta vilket bolag du ska välja för ditt företag kan kännas lite knepigt. Gruppförsäkring kan se ganska olika ut mellan försäkringsbolagen vilket gör att du bör sätta dig ner och fundera över vilket skydd du vill erbjuda dina anställda och vilka försäkringar som är viktigast för företaget.

En sjukvårdsförsäkring är ett bra alternativ för att ta ett exempel, en sådan försäkring gör att den anställde snabbt kan få privatvård och komma tillbaka till arbetet. Att gå via den allmänna vården kan innebära långa väntetider och sjukskrivningar vilket skulle kunna undvikas med en privat sjukvårdsförsäkring. 

Du bör jämföra olika försäkringsbolags gruppförsäkringar och ställa dem mot varandra både kostnadsmässigt och innehållsmässigt. Villkor, självrisker och fria månader är exempel på moment som kan vara intressanta både för företaget och den anställde. Du vill helt enkelt teckna en bra gruppförsäkring som är billig för företaget och de anställda samtidigt som du får ett bra skydd som hjälper till när skadan är framme.

Vår rekommendation är att helt enkelt jämföra olika försäkringsbolag med varandra för att få fram en försäkring som möter de anställdas behov.

gruppförsäkring
Gruppförsäkring.

Vad ersätter en gruppförsäkring?

När en plötslig ekonomisk förändring sker på grund av en sjukdom, olycksfall eller dödsfall kan företaget och den anställde förstärka eller komplettera det privata skyddet med hjälp av en gruppförsäkring. Det skapar extra trygghet och ekonomisk andrum.

En gruppförsäkring ser ofta ut så att företaget tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag där anställda i företaget ofta får några gratismånader då de är försäkrade på olika moment. Det är sedan upp till den anställde om hen vill fortsätta använda dessa försäkringar. Försäkringarna är alltså frivilliga och de kan välja vilka försäkringar de vill teckna för sig själva. Gruppförsäkringar är ofta mycket förmånliga för de anställda samtidigt som det ger ett väldigt bra skydd.

Nedan listar vi de försäkringstyper som kan ingå i en gruppförsäkring:

Stapeldiafram som visar andelar av olika typer av gruppförsäkringar i Sverige
Figur 1.1 – Andelar gruppförsäkringar i Sverige. Statistik: Svensk Försäkring och SCB.

Sjukförsäkring

Med en sjukförsäkring kan du få månatlig ersättning då den försäkrade inte kan jobba på grund av sjukdom eller olycksfall. En ersättning som ofta kan betalas ut i upp till 36 månader. Det är en försäkring som minskar inkomstbortfall.

Förtidskapitalförsäkring

En försäkring som kan ge engångsersättning om den försäkrade inte kan arbeta. Ersättningen som betalas ut är skattefri och ger ekonomisk trygghet vid en längre sjukdom.

Livförsäkring företag

Försäkringen betalar ut engångsersättning till de efterlevande av försäkringstagaren. En försäkring som säkerställer att efterlevande kan bibehålla levnadsstandard samt bidra till ekonomisk trygghet. Som privatperson går det också att köpa en livförsäkring.

Resa med företag

Om ett företags anställda ofta gör resor i tjänst, om basketlaget ska på en turnering utomlands eller om företagets anställda ska på en konferens i utlandet rekommenderar vi att kika på reseförsäkringar för grupper. På så sätt är alla trygga med vetskapen att de får hjälp om något skulle ske på resan samt att det kommer till ett förmånligt pris.

Vid olyckor

En olycksfallsförsäkring bör alla ha, det är en försäkring som betalar ut ersättning då den försäkrade råkar ut för en olycka. Om olyckan gör att den försäkrade får nedsatt kroppsfunktion eller inte kan fortsätta jobba så betalas ersättning ut. Invaliditetsersättning ingår.

Skydd anställdas familj

En försäkring som kan tecknas för den anställdes barn. Om sjukdom eller olycksfall inträffar som skadar barnet och kanske gör så barnet inte kan arbeta i framtiden, så kallad ekonomisk eller medicinsk invaliditet. Detta är en försäkring som ofta kan täcka väldigt många skademoment och händelser. Här är det viktigt att läsa igenom villkoren som gäller för den aktuella försäkringen och jämföra den mot andra barnförsäkringar på marknaden.

Sjukvård

Sjukvårdsförsäkring är en försäkring där anställda får privat vård vid skada. För att slippa långa vårdköer är en sjukvårdsförsäkring något som har blivit vanligt och populärt de senaste åren. Företaget kan undvika långa sjukskrivningar hos de anställda som snabbt kan få vård och komma tillbaka till arbetet. För den anställde minskas inkomstbortfallet och oro kring det hen har drabbats av.

Vanliga frågor

Har jag en gruppförsäkring?

Vi har ingen information om du ingår i en gruppförsäkring via fackförbund eller arbetsgivare. Det enklaste sättet är att kontakta och ställa frågan till din arbetsgivare.

Hur har jag fått min försäkring?

Om du inte själv har godkänt din nya försäkring har du troligtvis fått en så kallad reservationsförsäkring när du blev anställd i ditt nya arbete.

Vad är gruppförsäkring?

Kortfattat kan vi säga att det är en kompletterande försäkring för en grupp av människor. Detta kan vara ett fotbollslag eller alla anställda på ett företag.

Sammanfattning

Att teckna en gruppförsäkring för företaget som de anställda kan ta del av är ett bra sätt att skapa en extra trygghet för dina medarbetare. Förmånliga företagsförsäkringar kan komplettera de anställdas privata försäkringar. Gruppförsäkringar är vanliga och populära idag vilket är förståeligt eftersom de ofta kan tecknas för de anställda mot en billig peng. Företaget säkerställer att de anställda snabbt kan komma tillbaka till arbetet och minska utebliven vinst eller andra kostnader som uppstår då personal behöver vara borta från arbetet.