Gruppförsäkring

En gruppförsäkring kan ditt företag, idrottsklubb eller förening teckna för att ge anställda och medlemmar en extra trygghet och skydd. Vanligtvis består en gruppförsäkring av många olika delar där dina medarbetare/medlemmar själva kan välja vilka försäkringar de är intresserade av. Det är en försäkringstyp som alltså oftast är frivillig från den anställdes sida, en kompletterande försäkring som företaget tecknar som ett gruppavtal där de anställda får förmånliga försäkringsalternativ som gagnar både den försäkrade och företaget.

Skrivet av:
Martin Bäckman

Redaktör & innehållsansvarig område företagsförsäkringar.

gruppförsäkring fotbollslag
illustration av gruppförsäkring

Jämför gruppförsäkring

Det finns många försäkringsbolag på marknaden som erbjuder gruppförsäkringsavtal mot företag. Att veta vilken man ska välja för sitt företag kan kännas lite knepigt. Gruppförsäkring kan se ganska olika ut mellan försäkringsbolagen vilket gör att man bör sätta sig ner och fundera över vilket skydd man vill erbjuda sina anställda och vilka försäkringar som känns viktigast för företaget. En sjukvårdsförsäkring är ett bra alternativ för att ta ett exempel, en sådan försäkring gör att den anställde snabbt kan få privatvård och komma tillbaka till arbetet. Att gå via den allmänna vården kan innebära långa väntetider och sjukskrivningar vilket skulle kunna undvikas med en privat sjukvårdsförsäkring. 

Man bör jämföra olika försäkringsbolags gruppförsäkringar och ställa dem mot varandra både kostnadsmässigt och innehållsmässigt. Villkor, självrisker, fria månader är exempel på moment som kan vara intressanta både för företaget och den anställde. Man vill helt enkelt teckna en bra gruppförsäkring som är billig för företaget och de anställda samtidigt som man får ett bra skydd som hjälper till när skadan är framme. Vår rekommendation är helt enkelt att jämföra olika försäkringsbolag mot varandra för att få fram en försäkring som är någonting som de anställda faktiskt vill ha.

Vad ersätter en gruppförsäkring?

När en plötslig ekonomisk förändring sker på grund av en sjukdom, olycksfall eller dödsfall så kan företaget och den anställde förstärka eller rentav komplettera sitt privata skydd med hjälp av en gruppförsäkring. Man skapar extra trygghet och ett slags ekonomisk andrum där man har möjlighet att teckna en prisvärd försäkring med ett bra försäkringsinnehåll.

En gruppförsäkring ser ofta ut så att företaget tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag där anställda i företaget ofta får några gratismånader då man är försäkrad på olika moment. Det är sedan upp till den anställde om man vill fortsätta använda dessa försäkringar. Försäkringarna är alltså frivilliga och man kan välja vilka försäkringar man vill teckna för sig själv. Gruppförsäkringar är ofta väldigt förmånliga för de anställda samtidigt som det ger ett väldigt bra skydd.

Nedan beskriver vi de försäkringstyper som kan ingå i en gruppförsäkring:

Sjukförsäkring

Med en sjukförsäkring kan man få månatlig ersättning då den försäkrade inte kan jobba på grund av sjukdom eller olycksfall. En ersättning som ofta kan betalas ut i upp till 36 månader. Det är en försäkring som minskar inkomstbortfall.

Förtidskapitalsförsäkring

En försäkring som kan ge engångsersättning om den försäkrade inte kan arbeta. Ersättningen som betalas ut är skattefri och ger ekonomisk trygghet vid en längre sjukdom.

Livförsäkring företag

Försäkringen betalar ut engångsersättning till de efterlevande av försäkringstagaren. En försäkring som säkerställer att efterlevande kan bibehålla levnadsstandard och ger en ekonomisk trygghet. Som privatperson går det också att köpa en livförsäkring.

Vid olyckor

En olycksfallsförsäkring bör alla ha, det är en försäkring som betalar ut ersättning då den försäkrade råkar ut för en olycka. Om olyckan gör att den försäkrade får nedsatt kroppsfunktion eller inte kan fortsätta jobba så betalas ersättning ut. Invaliditetsersättning ingår.

Skydd anställdas familj

En försäkring som kan tecknas för den anställdes barn. Om sjukdom eller olycksfall inträffar som skadar barnet och kanske gör så barnet inte kan arbeta i framtiden, så kallad ekonomisk eller medicinsk invaliditet. Detta är en försäkring som ofta kan täcka väldigt många skademoment och händelser. Här är det viktigt att läsa igenom villkoren som gäller för den aktuella försäkringen och jämföra den mot andra barnförsäkringar på marknaden.

Sjukvård

Sjukvårdsförsäkring är en försäkring där man får privat vård vid skada. För att slippa långa vårdköer så är en sjukvårdsförsäkring något som har blivit väldigt vanligt och populärt de senaste åren. Företaget kan undvika långa sjukskrivningar hos de anställda som snabbt kan få vård och komma tillbaka till arbetet. För den anställde minskar man inkomstbortfall och oro kring det man har drabbats av.

Vanliga frågor

Har jag en gruppförsäkring?

Vi har ingen information om du ingår i en gruppförsäkring via fackförbund eller arbetsgivare. Det enklaste sättet är att kontakta och ställa frågan till din arbetsgivare.

Hur har jag fått min försäkring?

Om du inte själv har godkänt din nya försäkring har du troligtvis fått en så kallad reservationsförsäkring när du blev anställd i ditt nya arbete.

Sammanfattning

Att teckna en gruppförsäkring för företaget som de anställda kan ta del av är ett bra sätt att skapa en extra trygghet för sina medarbetare. Förmånliga företagsförsäkringar kan komplettera de anställdas privata försäkringar. Gruppförsäkringar är väldigt vanliga och populära idag vilket är förståeligt eftersom de ofta kan tecknas för de anställda mot en billig peng. Företaget säkerställer att de anställda snabbt kan komma tillbaka till arbetet och minska utebliven vinst eller andra kostnader som uppstår då personal behöver vara borta från arbetet.