Försäkrat.se » Nyheter » Antalet efterlysta personbilar minskar inte längre

Antalet efterlysta personbilar minskar inte längre

Antalet efterlysta personbilar minskar inte längre

Efter en längre period då bilstölderna i Sverige har minskat stadigt varje år verkar den positiva trenden ha brutits. Antalet efterlysningar av personbilar i landet var nämligen lika många under det första halvåret i år (2023) som under samma period förra året (2022). Dessutom bör effekterna av både pandemin och kriget i Ukraina, som tidigare försvårade försäljningar av stulna bilar till andra länder, ha minskat på senare tid.

De senaste årens minskning av antalet bilstölder ser ut att ha stannat av

Antalet bilstölder minskade med 9 procent under förra året, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Generellt har man kunnat observera en nedåtgående trend när det gäller bilstölder i landet de senaste åren, med en minskning på 6-8 procent per år. Det kan delvis förklaras av pandemin och de stängda gränserna, och sedan förra året har kriget i Ukraina också till viss del påverkat möjligheterna till vidare försäljning av de stulna bilarna till andra länder. Stölderna har också minskat betydligt de senaste tio åren, hela 47 procent, vilket till stor del beror på införandet av det elektroniska stöldskyddet.

Trenden med det sjunkande antalet bilstölder kan dock ha brutits, enligt Larmtjänsts halvårsstatistik för 2023, eftersom det mellan 1 januari och 31 juni hade efterlysts 2 972  personbilar i Sverige. Det kan jämföras med samma period förra året då 2 984 bilar efterlystes under samma period. Det indikerar att antalet bilstölder kan bli ungefär lika många i år som förra året. En efterlysning innebär förstås inte automatiskt att bilen har blivit stulen, men av de efterlysta bilarna är 32 procent fortfarande försvunna. Dessutom har antalet efterlysningar av bilar ökat efter sommaren, enligt Larmtjänst. Av de bilstölder som sker i landet blir bara omkring 5 procent uppklarade.

Bild visar statistik över bilstölder 2022 och 2023
Figur 1.1 – Statistik över bilstölder 2022 & 2023. Källa: Larmtjänst.

Bilstölderna i Sverige utmärker sig inom EU

Enligt statistik från Eurostat är Sverige ett av de EU-länder där flest bilstölder sker per invånare. Antalet polisregistrerade bilstölder per 100 000 invånare var 207 stycken i Sverige  under 2020, och därmed intog Sverige förstaplatsen inom EU. Under 2021 hade Sverige 179 stölder av bildelar och bilar per 100 000 invånare, vilket var näst flest inom EU efter Italien. I en undersökning av antalet stölder av bilar per 100 000 invånare i Sverige mellan 2011 och  2019 blev genomsnittet per år 266 stycken, något som placerade Sverige på en tredjeplats efter Italien och Tjeckien.

De bilmärken med flest efterlysningar i Sverige under det första halvåret 2023 är Volvo, Volkswagen, BMW, Audi och Toyota, och under sommaren har antalet stölder av Mercedes Benz och Lexus också ökat. De flesta stölderna sker i Götene kommun, tätt följd av Haparanda, Söderhamn, Grums och Kalix. Samtidigt görs de flesta efterlysningar av bilar i polisregionerna Stockholm, Syd och Väst. De kommuner som hade minst antal anmälda bilstölder utifrån antalet invånare under förra året är Habo, Åre och Kungsör.

Bästa sättet att skydda dig mot bilstölder

Även om det blir allt svårare att stjäla nyare bilar finns det goda skäl att vidta så många förebyggande åtgärder som möjligt som bilägare. Det finns ett antal effektiva metoder för att minska stöldrisken. Dessa är:

• Dubbelkolla alltid att bilen är låst

• Använd gärna en rattkrycka för att göra bilen mindre stöldbegärlig

• Försök att parkera på väl belysta platser med så mycket folk som möjligt i rörelse

• Vid parkering utanför bostadshus kan belysning som tänds när någon närmar sig avskräcka tjuvar 

• Bilnyckeln bör inte förvaras i hallen där den är lätt tillgänglig vid inbrott

• Nycklar till bilar med keyless-system kan med fördel placeras i en metallburk eller ett ändamålsenligt fodral som förhindrar att signalen kan fångas upp

• Det är också effektivt att installera ett larmsystem och spårsändare i bilen

• Sist men inte minst är det klokt att teckna en bilförsäkring som kan ge ersättning om bilen trots allt skulle bli stulen.