Försäkrat.se » Nyheter » Bolåneskydd – allt du behöver veta

Bolåneskydd – allt du behöver veta

Bolåneskydd - vad är det?

Om dina ekonomiska förutsättningar ändras kan det vara skönt att ha tecknat ett bolåneskydd. Då kan du betala månadskostnaden för bolånet oavsett vad som händer. Bolåneskyddet fungerar nämligen som en försäkring som aktiveras i olika situationer, till exempel om du blir sjuk eller arbetslös under en längre period. Då får du möjligheten att återhämta dig eller hitta ett nytt jobb utan att behöva oroa dig över dina boendekostnader.

Så fungerar bolåneskyddet

Om du har tecknat ett bolåneskydd kan du få både ränta och amortering betald av försäkringsbolaget eller banken om du inte kan arbeta eller om du delar lånet med en person som har avlidit. Bolåneskyddet har ingen självrisk, men det omfattas alltid av en karenstid. Det innebär att du inte kan få någon ersättning under en viss period precis efter att du har tecknat försäkringen. Hur lång karenstiden är beror på anledningen till att du inte kan betala ditt bolån, men det handlar i regel om minst 30 dagar.

Den premie som du betalar för bolåneskyddet per månad baseras på både din ålder och det försäkringsbelopp du väljer. Oftast består premien av en viss procent av månadskostnaden för lånet. Bolåneskyddet brukar också ha ett högsta ersättningsbelopp och det kan minska i takt med att du blir äldre. Hur mycket du får utbetalt kan även påverkas av i vilken grad du är sjukskriven eller arbetslös.

Krav för att få teckna bolåneskydd

För att teckna ett bolåneskydd behöver du uppfylla en del krav och därför är det viktigt att noga läsa igenom villkoren innan du tecknar försäkringen. De vanligaste kraven från försäkringsbolagen är:

• Att du bor och är folkbokförd i Sverige 

• Att du är fullt frisk och arbetsför 

• Att du är inskriven i Försäkringskassan 

• Att du är mellan 18 och 70 år 

• Att du har en tillsvidareanställning och inte riskerar att bli uppsagd 

Vill du teckna ett bolåneskydd som ska gälla vid dödsfall behöver du också genomgå en hälsoprövning. Eftersom förutsättningarna varierar mellan olika försäkringsbolag och banker kan du i vissa fall ha möjlighet att teckna ett bolåneskydd även om du inte uppfyller alla kraven ovan.

I vilka situationer är det bra att ha tecknat bolåneskydd?

Om du blir ofrivilligt arbetslös kan bolåneskyddet hjälpa dig att betala för din bostad tills du  har hittat ett nytt jobb igen. Detsamma gäller om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka som gör att du inte kan arbeta under en period. Dessutom går det att teckna ett bolåneskydd som gäller vid dödsfall, till exempel om den du delar lånet med dör, eller om du själv avlider och din familj behöver ekonomisk hjälp för att ha råd att bo kvar i bostaden. I dessa fall kan det även vara bra att ha en livförsäkring, läs mer om det här. Ofta kan du själv välja vad som ska ingå när du tecknar ett bolåneskydd, och premien justeras då utifrån hur omfattande försäkring du tycker dig behöva.

Om du blir sjuk eller arbetslös kan det innebära stora påfrestningar på ekonomin. Ränta och amortering på bolån är ofta en väsentlig del av utgifterna i ett hushåll. Därför kan det kännas tryggt att ha en bolåneförsäkring som täcker upp för kostnaderna för lånet vid behov. Då minskar du dessutom risken för eventuella betalningsanmärkningar. Men kom ihåg att jämföra bolåneskydd innan du gör ditt val eftersom både pris och villkor varierar en hel del mellan de olika försäkringsbolagen och bankerna.