Diabetesförbundet

Diabetesförbundet erbjuder sina medlemmar något som kallas medlemsförsäkringar. Utbudet har vuxit fram då diabetiker i vanliga fall kan ha svårt att få teckna nya försäkringar.

Till Diabetesförbundet →

Medlemsförsäkringar hos Diabetesförbundet

Alla medlemmar i Svenska Diabetesförbundet kan teckna försäkringar anpassade just för personer med svår diabetes. Försäkringar som annars kan vara knepiga med diagnosen går nu att teckna, tack vare exklusiva samarbeten.

Exempel på medlemsförsäkringar:

 

 

Bilder från webbplats
Fördelar
  • Helhet (förbund)
  • Anpassat för diabetiker
  • Enkelt gå med