Försäkrat.se » Nyheter » Ersättning för ärr – är det möjligt?

Ersättning för ärr – är det möjligt?

För att ge dig ett kort och rakt svar – Ja, det går att få ersättning för ärr.

Exakt hur mycket och om du verkligen är berättigad kan däremot varierar. I grund och botten måste du ha haft en aktiv försäkring i samband med olyckan och när ditt ärr har uppkommit.

Berättigad eller inte

Att kunna få ersättning handlar om att du är berättigad eller inte. Som nämnt handlar det om du har varit försäkrad i samband med olyckan eller skadan som orsakat ett ärr. Oftast handlar det om en olycksfallsförsäkring för vuxna och en barnförsäkring för dig under 25 år.

Om du är säker på att du vad försäkrad vid tillfället är det även viktigt att du har uppsökt en vårdcentral eller sjukhus. Skadan finns då rapporterad och det är från det datumet försäkringsbolaget bedömer hur kraftig ärrbildningar är 1-2 år efter.

Berättigad eller inte:

  • Du ska ha varit försäkrad
  • Du ska ha uppsökt vård

På senaste har det kommit flera tjänster som kan hjälpa dig undersöka om du har rätt till ersättning för dina ärr eller inte. Vi har skapat en sida där du kan läsa mer och gå vidare för att begärda hjälp. Besök vår ersättningshjälp nu.

Hur stor ersättning för ärr får jag?

Hur mycket, i kronor, du får i ersättning för ett ärr varierar av en rad olika faktorer. Det handlar t.ex. om din ålder, placering av ärr, tid sedan olyckan samt den nationella ärrtabellen. Något som också kan vara bra veta är att en del försäkringsbolag skiljer på ärr som orsakats av olycksfall eller i trafiken.

Detta avgör din ersättning för ärr:

  • Ärrets placering (t.ex. så ger ansiktet högre ersättning än knä)
  • Ärrets utformning
  • Din ålder
  • Orsakats av olycka eller i trafiken

Ansöka om ersättning för ärr

Du ansöker om ersättning för ärr hos ditt försäkringsbolag. Att anmäla en skada är mycket enkelt och görs ofta direkt via deras hemsida. I ett senare steg behöver du skicka in läkarintyg eller några bilder för att en bedömning ska kunna göras.

Vid svar kommer du få möjlighet att kommentera din ersättning eller att bara få den utbetalat. Om du är missnöjd med ersättningen kan det vara bra konsultera med någon extern, det finns flera bra tjänster idag.