Försäkrat.se » Nyheter » Ersättning vid arbetsskada

Ersättning vid arbetsskada

Vid en arbetsskada kan du få ersättning för dina inkomstförluster eller ökade kostnader på grund av skadan. Du behöver dock ta hänsyn till specifika förutsättningar som gör det möjligt för dig att få ersättning. Låt oss berätta mer om dessa förutsättningar.

Vad är en arbetsskada?

Det första som behöver tydliggöras är vilka typer av skador som räknas som arbetsskador. En arbetsskada är en psykisk eller fysisk skada eller sjukdom, som du har drabbats av på ditt arbete. Här hör olycksfall eller skadlig exponering till. Det finns tre vanliga typer av arbetsskador:

  • Arbetsplatsolycka; olycksfall på arbetsplatsen.
  • Färdolycka; olycksfall till eller från arbetet.
  • Arbetssjukdom; faktorer i arbetet som påverkar psykisk eller fysisk hälsa ogynnsamt.

Om du misstänker att det du har drabbats av är en arbetsskada, så bör du gå till en läkare så snabbt som möjligt. Detta bör du göra för att få skadan dokumenterad och definierad som en arbetsskada. Be om ett läkarintyg, som du sedan använder för att anmälan och ansökan om ersättning. Du bör också dokumentera händelseförloppet bakom att skadan uppstod och spara kvitton på utgifter som orsakats av denna skada. Ett olycksfall inträffar exempelvis plötsligt, sällan och oförutsett, samt har ett kortvarigt händelseförlopp.

Anmälan och ansökan

När du har råkat ut för en arbetsskada, behöver du tala om detta för din arbetsgivare. Arbetsgivaren ska i sin tur göra en arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan. Anmälan är viktig för att du ska kunna få ersättning och för att förhindra att andra drabbas av samma skada. Om din arbetsgivare inte anmäler din skada, så kan du göra det på egen hand. Du kan också få stöd av ditt arbetsmiljöombud. 

När anmälan är gjord, ska du ansöka om ersättning för skadan. Efter denna ansökan blir din arbetsskada och rätt till ersättning prövad hos Försäkringskassan. Du kan få ersättning via Livränta, till följd av att du har fått en inkomstförlust i samband med och efter skadan. Kanske har du fått gå ner i arbetstid, bytt jobb till ett lägre betalt eller slutat arbeta helt. Du kan få ersättning för karensdagar och kostnader för tandvård eller hjälpmedel. Reglerna kring ersättning vid de olika typerna av arbetsskador kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.

Din arbetsgivare kan ha tecknat en Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), antingen via kollektivavtalet eller separat. Om denna försäkring täcker dig, ska du själv anmäla skadan och ansöka om ersättning via AFA Försäkring. Det är viktigt att känna till att AFA Försäkring inte betalar ut ersättning vid färdolyckor, då din trafikförsäkring täcker detta. AFA Försäkring kan också betala ut ersättning för sveda och värk, ärr och andra olägenheter. 

Du kan också få ersättning från ditt fackförbund och från din privata olycksfallsförsäkring. Det är en hel del aktörer som behöver få veta att du har drabbats av en arbetsskada och att du är i behov av ersättning. Om du behöver hjälp i att navigera så kan Insurello ge dig råd och stöd. De kan driva ditt ärende och maximera din ersättning.

Vad händer sen?

När anmälningar och ansökningar är gjorda, så prövas ditt ärende. Det är nu du skickar dina dokument angående händelseförloppet som vållade skadan, kvitton och en läkares uttalande till Försäkringskassan och eventuellt andra försäkringsbolag. Myndigheterna kan be om komplimenterande information under tiden utredningen pågår. 

Både Försäkringskassan och AFA Försäkring är skyldiga att informera dig om vilket beslut de kommer att ta och på vilka grunder beslutet tas. Om du är missnöjd med beslutet kan du begära en omprövning. Försäkringskassans beslut kan du även överklaga i en förvaltningsdomstol.