Försäkrat.se » Nyheter » Förhindra bilinbrott – så gör du

Förhindra bilinbrott – så gör du

Förhindra bilinbrott

Idag är risken för att du ska få inbrott i din bil lägre än någonsin tidigare tack vare den  förbättrade säkerheten i moderna bilar, men den går inte att undvika helt. Däremot finns det en hel del förebyggande åtgärder du kan vidta för att förhindra ett bilinbrott. Vissa av dem är enkla och helt kostnadsfria, medan andra kräver en investering i antingen tid eller pengar för att ha någon effekt på inbrottsrisken. Läs vidare för att se vilka alternativ du kan välja mellan för att skydda din bil mot inbrott.

Välj din parkering med omsorg

Genom att se över var du parkerar bilen kan du minska risken för att få inbrott i bilen. Bäst är ett låst garage med kameraövervakning, men det är också en god idé att välja en upplyst parkeringsplats som är belägen där många personer är i rörelse, gärna dygnet runt. Bor du i villa eller radhus kan du gärna välja en utomhusbelysning med rörelsesensor så att belysningen tänds direkt om någon skulle komma i närheten av bilen under natten.

Förvara dina bilnycklar säkert

För att undvika att någon obehörig får tillgång till dina bilnycklar bör du inte förvara dem nära ytterdörren. Annars riskerar du att de blir stulna eller att en eventuell tjuv kan förstärka signalen för att kunna öppna bilen om den har ett nyckellöst system. För att förhindra detta bör du ha ett nyckelfodral som är signalskyddat eller lägga bilnyckeln i en plåtburk, alternativt i aluminiumfolie. Det bästa är också att förvara nyckeln på en oväntad plats separat från andra nycklar. 

Var på din vakt för att upptäcka störningssändare

Se till att alltid kontrollera att din bil är låst innan du lämnar den, eftersom en bil som inte går att låsa kan vara påverkad av störningsutrustning. Denna typ av utrustning förhindrar fjärrlåsning av bilen och kan ge tjuven möjlighet att ta sig in i bilen utan att behöva bryta upp låset. Om du däremot kan höra att billåset fungerar är det ingen risk att det har manipulerats med en störningssändare. 

Använd DNA-märkning

DNA-märkning görs med en genomskinlig vätska som innehåller en unik DNA-kod. Koden syns bara i UV-ljus och märkningen är mycket svår att få bort eftersom minsta spår av den  innehåller hela DNA-koden. Du kan märka rutorna och stöldbegärliga delar av bilen med DNA-vätska för att avskräcka eventuella tjuvar och om en stöld trots allt skulle lyckas kan tjuven bindas till stöldgodset och få svårt att sälja det vidare. Se till att det syns tydligt att bilen har DNA-märkning för att den ska fungera i förebyggande syfte. 

Göm värdesaker

Lämna aldrig några värdesaker framme i bilen när den står parkerad eftersom de kan dra till sig tjuvar i onödan. Undvik också att lämna tomma påsar eller väskor synliga och öppna gärna handskfacket när du lämnar din bil så att tjuven kan se att du inte har något som är värt att stjäla i bilen.

Installera spårsändare

För att förhindra bilinbrott bör du utrusta din bil med ett larm, gärna ett sådant som aktiveras om bilen lutas eller lyfts. Du kan även installera en spårsändare för att göra det  möjligt att se var bilen är om den blir stulen.  

Andra förebyggande åtgärder

Utöver de viktiga punkterna ovan finns det en del andra åtgärder du kan vidta för att förhindra bilinbrott:  

• Installera en rattkrycka för att försvåra för tjuven att stjäla ratten och krockkudden

• Låsa in vinter- och sommardäck i ditt förråd eller garage 

• Ta av eventuell löstagbar front på din bilstereo när du lämnar bilen

• Använda ett hjullås om din bil har dyra fälgar 

• Märka katalysatorn med bilens registreringsnummer.

Genom att vidta så många av försiktighetsåtgärderna som möjligt kan du förhoppningsvis undvika bilinbrott helt. Men, skulle olyckan trots allt vara framme kan en bra bilförsäkring i kombination med en hemförsäkring ge dig ersättning för eventuella skador och förlorade ägodelar.