Försäkrat.se » Nyheter » Försäkringar för din elsparkcykel

Försäkringar för din elsparkcykel

Kärt barn har många namn – elsparkcykel, elscooter och elkickbike. Dessa smidiga små fordon har tagit över de större städerna i landet. Det går knappt en dag innan man ser någon susa fram på cykelvägarna. De syns också frekvent vid vägkanter och i diken. Nu när det (förhoppningsvis) vänder till varmare väder kommer de säkert bli ännu fler. Man kan både köpa en egen elsparkcykel och hyra en via företag som Voi och Qick. Att köra en elsparkcykel är inte alltid helt enkelt, så skador på både cykel och förare är inte otänkbart. Även om föraren har en känsla för säkerhet, tar ansvar i trafiken och är försiktig kan olyckor ändå ske. I den här artikeln sker en kort genomgång av viktiga försäkringar. Bland annat den som det är lag på att du måste ha för att skydda andra trafikanter, men även andra försäkringar som är bra att ha, som exempelvis ersätter stöld av elsparkcykeln, samt skador på fordonet och föraren.

Försäkring elsparkcykel

Något som tillkommit på senare tid är att du måste försäkra din elsparkcykel om den som går snabbare än 20 kilometer i timmen. Det kan även gälla de som går snabbare än 14 kilometer i timmen om den väger mer än 25 kilo. Sedan 23 december 2023 är det lag på att din elsparkcykel ska vara minst trafikförsäkrad. Denna lag innebär att du ska kunna visa polisen ditt försäkringsbevis för fordonet om du använder den i trafiken. Skulle det vara så att du inte försäkrat din elsparkcykel eller inte har med försäkringsbeviset riskerar du att få böter.

Om elsparkcykeln blir stulen eller skadas

En hemförsäkring ersätter skador på elsparkcykeln, om elsparkcykeln är klassad som en cykel. Hemförsäkringen omfattar också stöld av fordonet. Stölden måste dock ske från ett förråd eller garage i anslutning till bostaden för att försäkringsbolaget ska betala ut ersättning. Följande krav på fordonet behöver vara uppfyllda för att hemförsäkringen ska gälla:

  • Elsparcykeln har en elmotor som inte är starkare än 250 Watt.
  • Elsparkcykeln är konstruerad så att maxhastigheten är 20 km/tim.

Om elsparcykeln har en starkare motor eller har en högre maxhastighet än vad som är tillåtet, så kan den inte omfattas av någon försäkring alls. Elsparkcykeln är då ett oklassificerat fordon och kan bli väldigt kostsamt. En stöld, skada eller olycka kan bli extra dyr utan en försäkring. Ett sådant fordon får inte heller köras på gångvägar och allmänna vägar och sådan olovlig körning kan leda till böter.

Se till att din elsparkcykel uppfyller kraven och välj en hemförsäkring som passar dig och ditt fordon bäst.

Säg istället att en elsparkcykel som du hyr blir skadad – då gäller ansvarsskyddet i hemförsäkringen, som täcker eventuella skadestånd.

Om föraren skadas

När föraren kommer till skada under färden gäller flera försäkringar. Via en personlig olycksfallsförsäkring kan föraren få ersättning om olyckan resulterar i medicinsk invaliditet, det vill säga bestående men, eller ärrbildningar. I de fall föraren blir påkörd av en bil kan denne kräva skadestånd från bilens trafikförsäkring. Slutligen kan föraren få ersättning från sin arbetsgivare om olyckan sker på väg till eller från arbetsplatsen.

Tips på att köra elsparkcykel säkert

De flesta vet nog redan hur de ska bete sig på elsparkcykeln, men några påminnelser vill vi ändå skicka med er:

  • Försäkra din elsparkcykel med trafikförsäkring för att kunna använda den lagligt.
  • Kör aldrig din elsparkcykel onykter.
  • Det bör endast vara en person på fordonet.
  • Använd hjälm.
  • Håll ögonen på vägen.
  • Din elsparkcykel ska ha fungerande lampor bak och fram, samt reflexer.
  • Ringklocka och broms ska fungera felfritt.
  • Passera gångare och fordon med låg hastighet och stort avstånd.