Försäkrat.se » Nyheter » Försäkringar som du som pensionär bör ha

Försäkringar som du som pensionär bör ha

Försäkringar för pensionärer

När man blir pensionär kan försäkringsbehovet ändras något. Därför kan det vara bra att du ser över dina försäkringar lagom till pensionen. Här går vi igenom vilka försäkringar som är nödvändiga och vilka som inte är obligatoriska, men som kan vara bra att ha även som pensionär.

Obligatoriska försäkringar

Om du äger en bil eller motorcykel är det lag på att du måste ha en trafikförsäkring. Den ger dig ett grundläggande skydd vid personskador och skador på andras egendom vid en olycka. De flesta väljer också att teckna en halv- eller helförsäkring som bland annat skyddar vid skador på ditt eget fordon samt ger ersättning vid stöld, brand och bärgning. Tänk bara på att det är onödigt att betala för en helförsäkring om bilen eller motorcykeln har ett mycket lågt marknadsvärde. Det finns även speciella försäkringar för båtar, mopeder och elcyklar, men de är inte obligatoriska.

Försäkringar som de flesta pensionärer har

Oavsett om du bor i en hyresrätt, bostadsrätt eller villa behöver du någon typ av hemförsäkring. Du behöver också en separat försäkring om du äger ett fritidshus. Hemförsäkringen behöver inte nödvändigtvis ändras för att du går i pension, men har du haft en hemförsäkring via ditt fackförbund medan du arbetade behöver du hitta ett annat alternativ. Du bör också se över vad som ingår i hemförsäkringen för att inte betala för mycket i onödan, och säga upp eventuella tilläggsförsäkringar som du inte behöver.

Har du tidigare har haft extra försäkringar via din arbetsgivare, till exempel en sjuk- och olycksfallsförsäkring? Då får du inte missa att teckna en sådan försäkring själv om du som pensionär vill fortsätta att ha möjlighet till ersättning om du drabbas av en olycka eller sjukdom. Med en sjukvårdsförsäkring garanteras du också behandling inom en viss tid, vilket kan vara särskilt fördelaktigt som äldre för att slippa den offentliga sjukvårdens långa väntetider.

Valfria försäkringar som kan vara bra i vissa situationer

Om du har tänkt att resa även som pensionär kan det räcka med det reseskydd som ingår i hemförsäkringen och täcker akuta sjukdomar och olycksfall. Det brukar gälla i 45 dagar, men ska du vara en längre period utomlands behöver du förlänga reseskyddet eller teckna en separat reseförsäkring.

Du som har djur behöver teckna en djurförsäkring eftersom veterinärräkningar ofta kan bli mycket dyra. Om du har en låg pension kan en oförutsedd utgift göra stora hål i plånboken. Då är det bra att kunna få ersättning från försäkringsbolaget så att ditt husdjur kan få den vård det behöver.

Om du har en make/maka eller omyndiga barn kan det vara bra att teckna ett efterlevandeskydd så att dina anhöriga kan få ersättning om du avlider innan en viss ålder. Tänk bara på att din pension då kommer att bli lägre, men att dina anhöriga då kan ha råd att klara av ett eventuellt bolån även utan din pension. Du kan också teckna en livförsäkring som ger dina efterlevande ett engångsbelopp när du dör, men denna typ av försäkring brukar bli relativt dyr när man når pensionsåldern.

Våra viktigaste försäkringsråd till nyblivna pensionärer

  • Vissa gruppförsäkringar slutar att gälla efter en viss ålder, och sägs då inte upp automatiskt. Därför bör du se över alla dina försäkringar så att du inte har uppnått slutåldern och betalar för dem helt i onödan.
  • Det kan också vara så att försäkringsbeloppet i någon av dina försäkringar sänks automatiskt när du blir äldre, se därför till att kontrollera att du har kvar det försäkringsbelopp du önskar för alla dina försäkringar.
  • Du behöver vara medveten om att rätten till en del ersättningar i till exempel olycksfallsförsäkringar kan upphöra med stigande ålder, eller så kan ersättningsbeloppet vara mindre än tidigare.
  • Sist men inte minst finns det ofta pensionärsrabatter att ta del av hos försäkringsbolagen, vilket ger dig möjligheten att teckna en ny försäkring till lägre pris än normalt.