Försäkrat.se » Nyheter » Försäkringsbedrägerier påverkar även gemene man

Försäkringsbedrägerier påverkar även gemene man

Försäkringsbolaget höjde priset på premien igen. Det känns som att de gjorde det alldeles nyss. Brukar priset på din premie bli högre ibland? Det är vanligt att premien blir högre, men det är inte alltid tydligt varför den blir det. Anledningarna är många, men i den här artikeln presenterar vi försäkringsbedrägerier och dess konsekvenser – där höjning av pris är en av dem.

Vad är ett försäkringsbedrägeri?

Ett försäkringsbedrägeri är ett bedrägeri som utgör gentemot ett försäkringsbolag. Vanliga bedrägerier handlar om att, genom att lura eller överdriva, få en högre ersättning. Ett exempel kan vara att en person ansöker om ersättning för en skada som inte har inträffat. En person kan även överdriva värdet på ett föremål som är skadat.

Det klassas även som ett bedrägeri om en person lämnar felaktiga uppgifter, när denne tecknar en försäkring, i syfte att sänka sin premie. 

Hur omfattande är bedrägerier i försäkringsbranschen? 

Svensk Försäkring och Larmtjänst AB presenterar en bedrägerirapport varje år. Den nyaste i nuläget är således den för år 2021. 

Här kan ni läsa rapporten i sin helhet: bedragerirapport-2021.pdf (svenskforsakring.se)

Rapportens författare presenterar att samtliga försäkringsbolag hanterar ungefär 3 miljarder skadeärenden per år. De gör utbetalningar på dryga 70 miljarder kronor i skadeersättningar till sina kunder. Dock görs en grov uppskattning att ca 5-10 % av ärenden är bedrägerier, vilket utgör ungefär 3,5 – 7 miljarder kronor. För att täcka dessa kostnader behöver försäkringsbolagen höja sina premier. Varje år betalar en familj indirekt ungefär 500 kronor för att täcka upp för bedrägerier.

Efter utredningar av ärenden får ungefär 0,7 % avslag. De vanligaste anledningarna till att ärendet får ett avslag är att händelsen aldrig inträffade eller att det inte kan styrkas tillräckligt. Andra vanliga orsaker är att en person har arrangerat skadan själv, lämnat oriktiga uppgifter eller tydligt överdrivit ersättningsvärdet.

Vad handlar bedrägerierna om?

De försäkringsbedrägerier som företagen avslöjade år 2021 dominerades av ärenden i hem-/villa- och reseförsäkringar. De exakta siffrorna var:

  • 53 % Hem-/villa- och reseförsäkring
  • 40 % Motorfordon
  • 3 % Företags- och ansvarsförsäkring
  • 2 % Sjuk- och olycksfall
  • 2 % Annat

Bedragarens karaktärsdrag

En analys i rapporten visar att det finns betydande karaktärsdrag som utmärker föregående års bedragare. Analysen innefattar gällande bedragarens kön, ålder och geografi.

  • Analysen visar att majoriteten av bedragare är män. Männen utgör ⅔ medan kvinnorna utgör ⅓. 
  • I den geografiska fördelningen är Stockholms län, Skåne län och Götalands län överrepresenterade i förhållande till befolkningsandelen.
  • Yngre försäkringstagare är mer benägna att begå bedrägerier, jämfört med äldre. De flesta som bedrar är födda på 80-talet eller 90-talet.

Gemene mans åsikter om försäkringsbedrägerier

Som tur väl är tycker majoriteten av rapportens svarande inte om bedrägerier gentemot försäkringsbolagen. Hela 75 % tycker att bedrägeri är ett brott och väldigt få kan tänka sig att göra det själv. 

Ungefär hälften av deltagarna kan tänka sig att anmäla någon som begår bedrägeri.

4 av 5 anser att det är viktigt att försäkringsbolagen genomför utredningar, för att kunna ge avslag till de som begår bedrägeri.