Försäkrat.se » Nyheter » När kan du få ersättning för inställt flyg?

När kan du få ersättning för inställt flyg?

Det händer att planerade flygningar blir inställda och det påverkar självklart alla som köpt en plats på flygplanet. Kanske har detta hänt dig och nu undrar du om du har rätt till ersättning? I denna artikel förklarar vi i vilka fall du har rätt till ersättning, vilken typ av ersättning du kan förvänta dig och hur du bäst förbereder dig i förebyggande syfte.

Viktigt att göra

När en försening inträffar är det vissa saker som är viktigt att tänka på för att kunna kräva ersättning. Följande åtgärder är bra att hålla koll på:

  • Be flygbolaget att skriftligt bekräfta orsaken till inställningen – detta är viktigt då anledningen till varför det blev inställt påverkar ersättningen du har rätt till. Detta kallas oftast förseningsintyg.
  • Spara bevis på kostnader som uppkommit på grund av förseningen/inställningen. Detta kan exempelvis vara kvitton på utlägg (mat, dryck), övernattning på hotell eller nya flygbiljetter. I vissa fall kan du även få ersättning för förlorad arbetsinkomst.
  • Till sist, kontakta flybolaget och begär ersättning.

Vad har du rätt till?

Storleken av din ersättning beror på många faktorer. Bland annat beror det på av vilken anledning flyget blev försenat/inställt och hur många timmar försenat det blev. Hur mycket du har rätt till beror också på vad som ingår i din hemförsäkring eller uttökade reseförsäkring. Med uttökad reseförsäkring har du fler garantier och ett mer komplett skydd som täcker mer än bara inställt/försenat flyg. När du kontaktar ditt försäkringsbolag för att kräva ersättning är det viktigt att du har alla dokument, bevis och kvitton redo att skicka till dem. Det gör att processen går snabbare och desto mer underlag du har, desto större chans är det till att de godkänner ditt ersättningskrav.

Undantag

Det finns även lägen där det kan vara svårt att få ersättning direkt från flygbolaget, i de fallen får du förlita dig på att ditt försäkringsbolag kan betala dig ersättning. Omständigheter som befriar flygbolag från ersättningsskyldighet är exempelvis:

  • Avstängning av flygplats eller luftutrymm
  • Säkerhetsrisker som inte kan undvikas, exempelvis politisk instabilitet
  • Strejker
  • Väderförhållanden som dimma, hagel, storm eller kraftig snö

I dessa fall är inte flygbolaget ansvarig att ersätta dig eftersom förseningen/inställningen beror på omständigheter som de inte kan påverka. Det är inte heller de som orsakat förseningen direkt och därmed är de fria från eventuella rsättningskrav som drabbade passagerare har.