Försäkrat.se » Nyheter » Nu krävs förarbevis för vattenskoter

Nu krävs förarbevis för vattenskoter

I ett försök att öka säkerheten på sjön införs hårdare krav för att köra vattenskoter. Kravet är tänkt att införas 1 juli 2021 men än har inget beslut fattats. Den 1 juni 2019 infördes hårdare krav genom att alla förare måste vara över 15 år.

Bakgrunden till beslutet att ta fram ett förslag är att Transportstyrelsen har sett en ökning av olyckor med vattenskotrar inblandade. I flera delar av Sverige har verksamheter med syfte att hyra ut vattenskotrar ökat vilket bidragit till en tillgänglighet till allt fler oerfarna förare.

Behöver jag ordna ett förarbevis till sommaren 2021?

Än så länge är det oklart om du behöver ha ett förarbevis för sommaren 2021. Vi kommer att uppdatera denna artikel så fort det finns mer information. Målsättningen från Regeringen och Transportstyrelsen är att detta ska införas innan sommaren men som bekant kan dessa beslut dra ut på tiden.

Om du vill vara förberedd finns det i skrivande stund en rad aktörer som redan nu erbjuder utbildningar som innehåller de punkter som finns i den rapport och förslag som presenterats. På så sätt kan du ha rätt kunskap redan innan förarbeviset införs och du kommer med största sannolikhet kunna ta det relativt enkelt. Än så länge finns det heller ingen information hur omfattande proverna kommer att vara.

Vad kommer det att kosta?

Enligt vår egen undersökning är priset hos de olika aktörer som idag erbjuder en förberedande utbildning runt 5000 kr. Då ingår ett par timmar av teoretisk utbildning samt några delar praktiskt. Ingen av dessa utbildningar leder till ett förarbevis utan är endast förberedande.

Utöver detta kommer ytterligare avgifter med största sannolikhet behöva betalas i samband med prover och ansökningar. Vi uppskattar detta till ytterligare 1000 till 3000 kr. Den totala kostanden och priset för att erhålla förarbevis till vattenskoter uppskattar vi därav till 6000 till 8000 kr.

Hur påverkar detta försäkringarna?

Vi på försäkrat har givetvis kollat på försäkringsaspekten i det hela, då vi för tillfället är en av Sveriges största försäkringsguider på nätet. Vår spontana analys är att priserna på vattenskoterförsäkring kommer att falla. Ett försäkringsbolag genomför alltid omfattande riskanalyser kopplade till sina prissättningar och ett förarbevis kommer bidra till minskade olyckor och generellt ett säkrare framförande av vattenskoter. Av den anledning bör försäkringsbolagens risk minska och därmed även premien för kunder. Just nu har vi inte sett någon reglering utav priser och ingenting säger att detta är vad som kommer att hända.