Affektionsvärde

Affektionsvärde är ett personligt värde som människor sätter på saker och ting. Det kan exempelvis vara ett smycke du ärvt av en avliden släkting som betyder mycket för dig, men inte skulle kunna säljas för samma “värde” som du anser att det har på marknaden. Många undrar därför om de kan höja försäkringsbeloppet i deras hemförsäkring för att räkna med affektionsvärdet, men det hade alltså inte varit till någon nytta.

Förklarat av

Evelina Bernardo

Innehållsansvarig

försäkrat.se logo