Åldersavdrag

Åldersavdrag är kortfattat mellanskillnaden mellan egendomens nyvärde (vad den kostade när du köpte den) och marknadsvärdet egendomen hade när skadan inträffade. Detta begrepp är applicerat i försäkringsvärlden för att du ska bli ersatt för det faktiska värdet av föremålet som ska ersättas och inte värdet som föremålet hade för t.ex. 3 år sedan.

Förklarat av

Joel Ahlby

Skribent & sajtens grundare

försäkrat.se logo