Egendomsskydd

Egendomsskydd är en paraplyterm för försäkringstagarens fysiska ägodelar. Det kan exempelvis vara för ditt fordon, båt eller dina lösören. I majoriteten av svenska hemförsäkringar ingår egendomsskydd för skador på din egendom som orsakats av bland annat stöld, inbrott, skadegörelse eller brand

Förklarat av

Joel Ahlby

Skribent & sajtens grundare

försäkrat.se logo