Ekonomisk invaliditet

Ekonomisk invaliditet uttrycks ofta i villkoren för en olycksfallsförsäkring. Om du har råkat ut för en olycka som lett till bestående arbetsoförmåga kan en läkare göra bedömningen om din ekonomiska invaliditet.

Förklarat av

Evelina Bernardo

Innehållsansvarig

försäkrat.se logo