Försäkringsbelopp

För de vanligaste försäkringstyperna måste du som försäkringstagare oftast uppge ett försäkringsbelopp. Detta belopp är det sammanlagda marknadsvärdet av din egendom, det vill säga det du önskar försäkra. Ett exempel är försäkringsbeloppet i din hemförsäkring där du anger marknadsvärdet av ditt lösöre. Det är viktigt att du beräknar värdet noggrant för att unvika att ditt hem är under- eller överförsäkrat.

Förklarat av

Evelina Bernardo

Innehållsansvarig

försäkrat.se logo