Försäkringsgivare

Försäkringsgivaren är det institut eller juridiska person som är risktagaren i försäkringsavtal. I de flesta fall är försäkringsbolaget även deras egna försäkringsgivare, men inte alltid. För att försäkringsgivaren ska vara legitim måste den vara godkänd av och stå under Finansinspektionens (FI) tillsyn.

Förklarat av

Evelina

Innehållsansvarig

försäkrat.se logo