Fullvärde

Att din egendom (t.ex. din villa) ersätts till fullvärde innebär att du fordras ersättning av ditt försäkringsbolag för att kunna återställa den till det marknadsvärde den hade vid skadetillfället. Kolla om din villaförsäkring ersätter till fullvärde.

Förklarat av

Joel Ahlby

Skribent & sajtens grundare

försäkrat.se logo