Medicinsk invaliditet

Med medicinsk invaliditet i försäkringsvärlden menas en funktionsnedsättning eller kroppslig defekt som orsakats av sjukdom eller olycksfall. I olycksfallsförsäkring står denna term oftast i villkoren och för att bedöma medicinsk invaliditet behövs en läkares utlåtande.

Förklarat av

Evelina Bernardo

Innehållsansvarig

försäkrat.se logo