Naturskador

Naturskador innebär i försäkringstermer skador som orsakats utom din kontroll av naturen. Det kan exempelvis vara skador som orsakats av åska, storm eller hagel. Ersättning för naturskador ingår vanligtvis i din villaförsäkring.

Förklarat av

Evelina Bernardo

Innehållsansvarig

försäkrat.se logo