Självrisk

Självrisk är den kostnad som du som försäkringstagare betalar själv vid en skadeanmälan. Självrisken är i de flesta fall mindre än den verkliga kostnaden eftersom ditt försäkringsbolag går in och betalar mellanskillnaden. Hos många bolag kan du välja att om du vill ha lägre premie och högre självrisk eller vice versa. Exempelvis kan du göra detta val för majoriteten av kattförsäkringar på den svenska marknaden.

Förklarat av

Lukas Brisman

Redaktionschef

försäkrat.se logo