Självriskreducering

Som försäkringstagare kan du betala ditt försäkringsbolag för självriskreducering vilket innebär att du får betala en lägre självrisk om en olycka inträffar. Du kan till exempel betala självriskförsäkring för din bilförsäkring och på detta sätt betala en lägre självrisk om du krockar och bilen skadas.

Förklarat av

Evelina Bernardo

Innehållsansvarig

försäkrat.se logo