Försäkrat.se » Nyheter » Översvämning i hemmet – våra tips!

Översvämning i hemmet – våra tips!

Översvämning i hemmet - våra tips!

En översvämning kan orsaka stora skador på hus, källarförråd och lägenheter på bottenplan. Ett skyfall kan komma plötsligt och det är svårt att förutspå hur stora mängder regn som kommer att falla. Därför är det bra att vidta en del försiktighetsåtgärder för att undvika skador på din bostad och dina ägodelar. Du bör också veta hur du hanterar en översvämning samt i vilka situationer du har möjlighet att få ersättning från försäkringsbolaget om olyckan skulle vara framme.

Säkra din bostad mot översvämningar

Genom att själv minska risken för att din bostad ska vattenskadas vid ett skyfall kan du skydda ditt hem och dina ägodelar. Det är nämligen inte alltid som försäkringsbolagen täcker skador som orsakas av översvämningar. Dessutom är det alltid bäst att jobba förebyggande i stället för att försöka hantera en vattenskada i efterhand.

Det viktigaste du kan göra för att förhindra vattenskador är att kontrollera att husets tak är tätt och inte har några skador på till exempel takplåt och tegelpannor. Du bör också kontrollera husets fasad, samt se till att dörrar och eventuella källarfönster är tillräckligt täta. Dessutom är det viktigt att undersöka om dräneringen kring huset fungerar som den ska. Har du bott länge i huset kan det i vissa fall krävas en omdränering beroende på hur markförhållandena ser ut i omgivningen.

Du behöver även hålla efter stuprör, hängrännor och dagvattenbrunnar så att de inte blockeras av skräp och löv, och det kan också vara bra att förse husets golvbrunnar med backventiler för att undvika att vatten kan ta sig in den vägen. Sist men inte minst bör du se efter om marken i närheten av källaren lutar nedåt mot huset, eftersom det då är bäst att ändra lutningen för att undvika framtida översvämningar.

Hantera en översvämning

Om översvämningen är ett faktum efter ett skyfall trots att du vidtagit åtgärderna ovan gäller det att minimera skadorna så fort som möjligt. Om källaren är översvämmad behöver du först stänga av strömmen, eftersom vatten som bekant leder ström. Sedan kan du ta dig ner i källaren för att försöka rädda dina ägodelar från vattenskador.

När du har säkrat dina ägodelar är det dags att avlägsna vattnet genom att antingen torka bort det, ösa ut det eller pumpa ut det beroende på översvämningens omfattning. För att undvika att ytterligare vatten kommer in i huset kan du blockera eventuella golvbrunnar och andra ställen där vattnet läcker in. Det görs enklast med en filt som du trycker mot golvbrunnen och sedan förseglar med något tungt.

Anmäl skadan till försäkringsbolaget

Du som har försäkrat ditt hus har möjlighet att få ersättning för skador på bostaden som har orsakats av en översvämning. Har dina ägodelar också kommit till skada, till exempel om möbler eller prydnadssaker har blivit vattenskadade, är det i stället din villaförsäkring som täcker skadorna.

För att kunna få ersättning via din husförsäkring efter en översvämning behöver det ha regnat minst 50 mm per dygn, eller 1 mm per minut, i området där du bor. Skadorna måste också ha orsakats av vatten som kommit in genom en avloppsbrunn, ventil, fönster eller dörröppning. Det går att få ersättning både för skador på bostaden samt för eventuella extra kostnader om du behöver ett annat boende medan skadorna åtgärdas. Är ditt hus däremot dåligt dränerat så kan du inte få någon ersättning alls.

Oavsett typ av skada bör du ta en bild på den och se till att göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag direkt. Då har du störst chans att få den ersättning du har rätt till och kunna åtgärda skadan så fort som möjligt.