Försäkrat.se » Nyheter » Prisbasbelopp – Vad är det?

Prisbasbelopp – Vad är det?

Prisbasbelopp (PBB) är ett värde (i kronor) som varje år fastställs av regeringen med målsättning att spegla prisutvecklingen i samhället. Beloppet används för olika beräkningar i samhället och framförallt inom pension- och försäkringssegmentet.

Justeringar av prisbasbelopp påverkar förmåner, skatter och ersättningar. Ett exempel som berör många är t.ex. hur stor föräldrapenningen är.

Prisbasbelopp inom försäkringar

I denna artikel kommer vi fokusera något mer på hus prisbasbelopp påverkar och fungerar inom försäkringar. Vi på försäkrat.se har i snart tre år underlättar och gjort information om försäkringar mer tillgänglig och lättläst för svenska befolkningen, och det kommer vi fortsätta med idag.

Prisbasbelopp nämns i “Lag om försäkring” och justerar din ersättning. Ett mycket vanligt exempel är för livförsäkringar där ersättningen reglerar utefter prisbasbelopp. Ofta kan du se i dina villkor att ersättningen benämns som “30 prisbasbelopp”.

För att konkretisera exemplet skulle ersättningen med 30 prisbasbelopp år 2021 vara 1 428 000 kr. Prisbasbelopp år 2021 är 47 600 kr. Beräkningen är då 30 x 47 600 = 1 428 000 kr.

Prisbasbelopp tidigare år

Varje år justeras prisbasbeloppet och ofta till det högre på grund av inflationen. Sedan 2011 har PBB ökat från 42 800 kr till nuvarande (2021) 47 600 kr. Det är en ökning med 6800 kr.

ÅrPBB i kronor
202147 600
202047 300
201946 500
201845 500
201744 800
201644 300
201544 500
201444 400
201344 500
201244 000