Försäkrat.se » Nyheter » Såhär försäkrar du din konst

Såhär försäkrar du din konst

Äger du ett dyrt samlingsobjekt, konst eller annan typ av vara som tenderar att öka i värde? Om så är fallet är det viktigt att du försäkrar dina objekt med rätt typ av försäkring. Detta är för att du ska få ut en rättvis ersättning av ditt försäkringsbolag om något skulle hända. I denna artikel går vi igenom varför du bör ha en separat försäkring för din konst, hur du skaffar en och vad riskerna är om du har dyr konst som inte är försäkrad.

Varför försäkra konst

Du kanske tänker att din försäkring för hemmet täcker din konst i och med att dina lösören är försäkrade. Detta är delvis sant eftersom du vid tecknandet av försäkringen anger värdet av dina ägodelar i hemmet. Det som inte räknas med här är den eventuella värdeökningen som de flesta dyra konstverken får genom åren. Ett faktum är att de flesta skador på konst sker vid hantering och transport och i de situationerna är det svårt att avgöra vilken försäkring som är lämplig att använda eftersom konsten kan befinna sig utanför ditt hem. För att säkerställa att du får rätt hjälp och ersättning (dvs. kompensation, reparation eller restaurering) är det därför viktigt att du väljer ett försäkringbolag som är experter på konst och dess värde. Då kan du känna dig trygg med vetskapen om att din konst är försäkrad riktigt och att du får skälig ersättning om något skulle hända. Ett exempel på försäkringsbolag som är experter på att försäkra konst är Brookfield.

    • Snabb och effektiv skadereglering
    • Ingen självrisk
    • Täcker skador, förlust, stöld & rån

Hur du försäkrar konst

Processen för att försökra konst är snabb så länge du vet hur du går tillväga. Därför presenterar vi detta stegvis, så att du kan följa stegen och på snabbast möjliga sätt teckna rätt försäkring som skyddar dina konstverk.

  1. Tänk över vad som inte täcks fullständigt av din försäkring för hemmet och gör en lista på vad du skulle vilja försäkra separat. Det förenklar processen att du vet om exakt vad du vill försäkra redan innan.
  2. Hitta ett försäkringbolag som erbjuder specialförsäkringar och som har experter som kan värdera din konst. På så sätt får du rätt premie och även rätt hjälp om det skulle hända något med konsten. Exemepel på sådant försäkringbolag finner du ovan.
  3. Få en offert och ha ett möte med expert hos försäkringbolaget. Där kommer ni tillsammans fram till ett bra upplägg som passar just dig och din konst.
  4. Klart! Nu är din konst försäkrad.

Risker med att inte försäkra din konst

Som nämnt innan ökar många konstverk i värde genom åren och utan en försäkring som kontinueligt kan uppdatera värdet finns det risk att du inte får skälig kompensation om något skulle hända. Detsamma gäller vid tecknandet av försäkringen, om den inte blir rätt värderad kan den vara försäkrad för ett mindre belopp än det faktiska värdet och därmed påverkas även ersättningen. Det är även viktigt att kolla på villkoren för försäkringen och se till att din konst alltid är försäkrad, oavsett om den bara hänger hemma, är utlånad för utställning eller på något sätt hanteras. I och med att de flesta skador på konst inträffar i samband med hantering eller transport är det en stor fördel att välja en försäkring som ersätter dig om konsten skadas i samband med en sådan händelse. Annars finns det risk att du inte får den ersättning som du tänkt dig.