Försäkrat.se » Nyheter » Såhär överklagar du din parkeringsbot

Såhär överklagar du din parkeringsbot

Artikel om hur du överklagar din parkeringsbot

Det är aldrig roligt att få parkeringsböter, men visste du att du i vissa fall kan slippa att betala? Genom att överklaga din parkeringsbot har du chansen att få rätt mot kommunen eller parkeringsbolaget. Läs vidare för att få reda på mer om parkeringsböter, hur du överklagar och vad som händer sedan.

Det finns två typer av parkeringsböter

Många känner inte till att det finns två olika typer av parkeringsböter – parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter. En parkeringsanmärkning utfärdas av  kommunen eller polisen när du olovligen har ställt bilen på kommunal gatumark, och anmärkningen administreras sedan av Transportstyrelsen. När du har parkerat fel på privat mark utfärdas i stället en kontrollavgift av särskilda parkeringsbolag.

Olika anledningar till parkeringsbot

Parkeringsböter kan utfärdas av flera olika anledningar, till exempel:  

  • Om du parkerar på otillåten plats 
  • När du överskrider tiden på din parkeringsbiljett 
  • Om du utan tillstånd ställer bilen på en parkering för funktionshindrade 

Hur mycket du behöver betala i böter kan variera både beroende på vilken överträdelse det gäller och var i landet du befinner dig. För att undvika onödiga parkeringsböter är det viktigt att alltid försöka parkera på rätt plats och ha koll på alla skyltar som rör just parkering för att inte parkera fel av misstag.

Det går alltid att överklaga en parkeringsbot

Om du tycker att din parkeringsbot är felaktig har du möjligheten att överklaga den. Först bör du se efter om det handlar om en kontrollavgift eller en parkeringsanmärkning. Betalar du en kontrollavgift innebär det att du automatiskt accepterar den. Därför ska du alltid vänta med att betala kontrollavgiften om du vill kunna överklaga den. Men om du har fått en parkeringsanmärkning måste du i stället betala den för att kunna överklaga.

För att lyckas med en överklagan behöver du samla in så mycket bevis som möjligt för att du har rätt. Då kan du till exempel ta bilder på eventuella skyltar som visar att du faktiskt hade tillåtelse att parkera på platsen, eller att skyltningen var felaktig. Du bör också spara din parkeringsbiljett för att kunna visa att den var giltig om du har fått parkeringsböter för att du har överskridit tiden på parkeringsbiljetten.

Kontrollavgifter överklagas sedan till det aktuella parkeringsbolaget genom att du bestrider fakturan, och det bästa är att göra det via e-post så att all kommunikation mellan dig och parkeringsbolaget sparas. En parkeringsanmärkning överklagas i stället på polisens hemsida eller via en blankett som du postar eller lämnar in till närmaste polisstation. Du måste överklaga senast sex månader efter att du har betalat parkeringsanmärkningen.

Det händer efter överklagan

Ifall din överklagan av en parkeringsanmärkning avslås kan du ta ärendet vidare till tingsrätten genom att kontakta polisen igenom inom tre veckor från beslutet. Om din överklagan av en kontrollavgift avslås och du ändå vill gå vidare med ärendet, innebär det också att tvisten mellan dig och parkeringsbolaget måste prövas i tingsrätten.  

Förlorar du i tingsrätten måste du som är ägare av det felparkerade fordonet betala in parkeringsboten så fort som möjligt. Annars riskerar du både påminnelseavgifter och förseningsavgifter. Senare kan ärendet även skickas vidare till inkasso och Kronofogden, precis som när du inte har någon bilförsäkring och undviker att betala din avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Du kan dessutom förbjudas att använda ditt fordon om du har obetalda parkeringsböter på över 5 000 kronor.

Om din överklagan i stället accepteras behöver du inte betala din bot. Handlar det om en parkeringsanmärkning som du redan har betalat för får du tillbaka pengarna och är det en kontrollavgift du har överklagat stryks den helt.